TU-leser fant feilen ved forrige brukollaps – dette tror han har skjedd med Tretten bru

Tror for små dybler kan være årsaken til brukollapsen på Tretten.

TU-leser fant feilen ved forrige brukollaps – dette tror han har skjedd med Tretten bru
Ifølge brødrene er det nokså sikkert at brua først kollapset i skjøtet under lastebilen, som markert på bildet. De mener videre at staget i den blå markeringen, viser at hovedspennet inn mot land kollapset først. Montasje: Stian Lysberg Solum/Kjetil Ree (CC 3.0)/Eirik Urke

Da Perkolo bru ved Sjoa kollapset i 2016, satte Andreas Ingebrigtsen seg ned og skrev en lang melding i Teknisk Ukeblads kommentarfelt om hva han trodde hadde forårsaket kollapsen.