Trøbbel for hydrogen­ferge: Fiskerstrand får nei til støtte fra fylket

Møre og Romsdal fylkeskommune har ikke penger til å støtte en pilotferge med hydrogen.

Trøbbel for hydrogen­ferge: Fiskerstrand får nei til støtte fra fylket
Konseptskisse for en hydrogendrevet ferge. Hydrogen fra Tjeldbergodden kan kanskje brukes i hydrogen-ferger i framtida. Bilde: Multi Maritime/Fiskerstrand

Fiskerstrand har fått statlig støtte gjennom Pilot E til å utvikle en hydrogenferge. De må imidlertid ha en ferge og en fergestrekning å jobbe med.