Tre tunnelboremaskiner skal sikre Oslo nytt drikkevann

For å nå tidsfristen, og ha Oslos nye drikkevannskilde på plass innen 1. januar 2028, må tre tunnelbormaskiner drives samtidig.

Tre tunnelboremaskiner skal sikre Oslo nytt drikkevann
På Huseby i Oslo skal en av to store tunnelboremaskiner, som skal drive den nye vanntunnelen, starte. Foto: Mari Gisvold Solberg

Det er mange hensyn å ta når det skal etableres ny drikkevannskilde for Oslos befolkning fra Holsfjorden i Ringerike. Det skal bygges svært lange tunneler, de skal bygges i områder med mye bebyggelse, det er strenge krav til klimaavtrykk fra hele prosjektet og ikke minst er tidsfristen for prosjektet stram.