Torghatten ønsker å bygge hydrogenferger i Norge – trenger hjelp

Torghatten fikk kontrakt med Vegvesenet på to hydrogenferger til riksvei 80 over Vestfjorden. Pris er avgjørende kriterium. Norske verft frykter at kontrakten og kompetansen dermed forsvinner ut av landet og havner i Tyrkia.

Torghatten ønsker å bygge hydrogenferger i Norge – trenger hjelp
De to nye hydrogenfergene til Torghatten skal fra 2025 - 2040 gå mellom Bodø-Lofoten-Værøy og Røst. De vil ah plass til 120 biler, 12 vogntog og 399 passasjerer. Foto: Norwegian Ship Design TNSDC

Programdirektør Narve Mjøs i Grønt skipsfartsprogram er frustrert på vegne av den maritime klyngen.