RIKSVEI 110 ØREBEKK-SIMO

Tingretten rettet sin egen tabbe: Park & Anlegg får mer penger fra Vegvesenet

Tingretten holdt ikke tunga rett i munnen. Nå har den rettet opp i tabbene, og Park & Anlegg skal ha rundt 16 millioner ekstra fra Vegvesenet.

Seutbrua på riksvei 110 i Fredrikstad under bygging.
Seutbrua på riksvei 110 i Fredrikstad under bygging. Foto: Statens vegvesen
4. juni 2021 - 11:45

3. mai meldte Veier24 at Park & Anlegg fikk langt på vei medhold i den store og langvarige rettssaken mot Vegvesenet omkring utbyggingen av riksvei 110 i Fredrikstad. Her var det særlig Seutbrua og grunnforholdene ved den som sto i fokus. Prosjektet sto ferdig i desember 2019.

Men rettens utregninger i dommen fra 27. april var ikke umiddelbart krystallklare. Park & Anlegg (PA) sendt raskt en ny og egen begjæring om retting av feil. Vegvesenet krevde også retting av andre feil.

Og her er reglene slik som Søndre Østfold tingrett selv beskriver dem i den nye dommen (avsagt 1. juni): «En dom og en domsslutning som på grunn av skrive- eller regnefeil, misforståelse, forglemmelse eller lignende klar feil har fått en utforming som ikke stemte med rettens mening, kan rettes etter tvisteloven § 19-8 første ledd. Det skal være en klar feil som ikke stemmer med det retten mente. At retten har begått en feil i bevisbedømmelsen, rettsanvendelsen eller oppfatning av partenes innlegg, er en feil ved avgjørelsens innhold som ikke kan rettes. [...] Hvis det ikke er truffet avgjørelse om noe som skulle vært avgjort, kan det avsies tilleggsavgjørelse dersom det er framsatt begjæring om det innen ankefristen [...].»

Breidablikk-feltet er bygget ut med fire havbunnsrammer koblet til plattformen på Grane-feltet.
Les også

Vår Energi mener de taper 7–10 milliarder på statens vedtak. Men i retten tapte de fullstendig

Og dette bør rettes

PA er ikke snauere enn at de påpeker regnefeil i Vegvesenets favør også, som når det gjelder forlenget byggetid. Her mener PA at retten har tilkjent dem 5,77 millioner kroner for mye, og ber om at summen trekkes fra totalbeløpet. Vegvesenet mente denne summen skulle vært enda noen millioner høyere, men får ikke medhold i det.

Retten finner ellers at den i sine egne matriser, tabeller og oversikter har gjort en en klar og åpenbar feil omkring forlenget byggetid, og den skal rettes.

Et par andre, mindre momenter er også tatt opp, men det viktigste poenget for PA sitt vedkommende er at firmaet er blitt trukket for dagmulkt to ganger i den opprinnelige dommen. PA skal kort sagt betale vel 22 millioner kroner to ganger.

PA mente også at selve regnestykket for å komme fram til de 22 millionene i dagmulkt ikke var patent.

Vegvesenet er i og for seg enig i at summen ser ut til å være trukket to ganger, og har blant annet følgende kommentar: «At tre dommere kan ha gått gjennom domsslutningen uten å reagere på en så stor feil er etter SVVs syn ganske oppsiktsvekkende. Før eventuell retting foretas må retten derfor etter SVVs syn både selv ta stilling til om det her foreligger en feil og ta stilling til om retten da dom ble avsagt faktisk mente å tilkjenne PA kr 22 050 000,- mer enn det dommen går ut på

Seutbrua med trafikk i november 2019. <i>Foto:  Bjørn Olav Amundsen</i>
Seutbrua med trafikk i november 2019. Foto:  Bjørn Olav Amundsen

Den siste setningen til Vegvesenets advokater utmerker seg ikke med sin klarhet. Men de mener nok å si at det kanskje faktisk var meningen, dette med de 22 millionene ekstra.

Retten er derimot klar: «Det er på det rene at tilkjent dagmulkt på 22 050 000 kroner er trukket fra to ganger. Først er beløpet trukket fra i den samlede oversikten på dommens side 130 der PA tilkjennes 60 454 242, 40 kroner (82 504 242,50 kroner – 22 050 000 kroner = 60 454 242, 40 kroner). I domsslutningen i motkravet er PA dømt til å betale SSV dagmulkt på 22 050 000 kroner.

Dette innebærer at det samlede beløp som PA er tilkjent i dommen, er blitt 22 050 000
kroner for lite. Dette har ikke vært rettens mening og er derfor en klar og åpenbar feil som skal rettes. Retten er ikke uenig med SVV i at det er nokså oppsiktsvekkende at dette har kunnet passere uten at rettens tre medlemmer oppdaget feilen. Men at det dermed skulle bety at det ikke foreligger en feil, slik det antydes, er det ikke grunnlag for.»

I et krav om tilleggsavgjørelse mente PA også de hadde krav på ytterligere 4,3 millioner samt mva. og opptjent forsinkelsesrente for noen krav. Vegvesenet avviste det hele og syntes PA her mente at det etter at dom er avsagt er anledning til å føre
nye bevis.

Og tingretten «kan ikke se at vilkårene for å kreve tilleggsavgjørelse er oppfylt. Kravet om tilleggsavgjørelse gjelder for det første ikke omtvistede endringskrav. Tingretten kan ikke se at det er bedt om dom for flere krav enn det tingretten har avsagt dom for.»

Noen tall og regnestykker

Så noen kronetall fra den nye dommen, som forhåpentligvis er med på å presisere hvordan det hele er blitt seende ut:

 • Omforent beløp, kontraktsarbeider: Kr. 374.692.772
 • Etter diverse skjønnsmessige krav, utbetalte endringer, betalte endringer, plunder og heft og mye annet ender totalsummen på: Kr. 579.686.456
 • Etter fradrag for blant annet tilleggsavtale mellom partene ender kronesummen på 529.931.346
 • Kontraktssum: Kr. 417.002.665
 • Av de omtvistede kravene er PA tilkjent denne summen: Kr. 41.894.476

Oppsummering av hva partene er tilkjent (tallene er avrundet):

PA er tilkjent:

 • Kontraktsarbeider, omforent: Kr. 10.193.581
 • Tilkjent for for omtvistede krav: Kr. 41.894.476
 • Produktivitetsforstyrrelser: Kr. 15.000.000
 • Lønns- og prisstigning: Kr. 1.900.000
 • Økte generelle omkostninger: Kr. 7.122.841
 • PA er totalt tilkjent (eks. mva.): Kr. 76.110.898
 • Vegvesenet er tilkjent dagmulkt etter tingrettens skjønn: Kr. 22.050.000

Den aktuelle delen av den formelle dommen blir dermed seende slik ut: «Pkt. 1 i hovedkravet i domsslutningen lyder etter retting: Staten v/ Samferdselsdepartementet dømmes til å betale til Park & Anlegg AS 76.110.897,94 kroner tillagt merverdiavgift.» (I den opprinnelige dommen var dette tallet 60.454.242,40 kroner)

Vegvesenet skal altså betale vel 76 millioner kroner til PA. I tillegg kommer fem millioner kroner i forsinkelsesrenter fra den opprinnelige dommen.

PA skal på sin side betale vel 22 millioner kroner i dagmulkt.

Og Vegvesenet betaler sakskostnader til PA på vel 15 millioner kroner.

Tingretten mener at en tidligere formann i selskapet ble usaklig oppsagt. Men begge parter har anket saken.
Les også

Killingmo: Formann fikk sparken etter «dårlige holdninger» – vant i retten

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.