OLJE OG GASS

Tilsyn på Goliat-flotell: Fant en rekke regelbrudd og feil

Ikke første gang.

En rekke brudd på regelverket er funnet på på det flytende hotellet Floatel Superior som brukes på Goliat-feltet.
En rekke brudd på regelverket er funnet på på det flytende hotellet Floatel Superior som brukes på Goliat-feltet. Bilde: Eni Norge
Roald RamsdalRoald RamsdalJournalist
Lars TaraldsenLars TaraldsenJournalist
14. okt. 2015 - 14:19

Petroleumstilsynet (Ptil) har funnet en rekke brudd på regelverket på boligriggen Floatel Superior.

Flotellet brukes til å innkvartere personell som klargjør Goliat FPSO til den kommer i drift.

I tillegg til fem avvik, kommer det også frem seks forbedringspunkt – som innebærer mangler eller svakheter.

Les også: Fem ingeniører har forberedt dette løftet i to år

Ledere manglet kompetanse

– Alle avvik er alvorlige

Tilsynet gikk både på hvordan beredskapsarbeidet styres og hvordan selskapet følger opp potensielt risikoutsatte grupper på arbeidsmiljøområdet.

– Vi fant regelverksavvik på begge områdene. Vi fant blant annet at ansvaret for oppfølging av arbeidsmiljø om bord er uklart. Det er mangelfull arbeidsmiljøkompetanse hos ledere på flere nivå, for eksempler innen kjemikaliebruk, sier pressekontakt Eileen O'Connell Brundtland i Petroleumstilsynet til Teknisk Ukeblad.

– Når det kommer til beredskapsområdet, går avvikene på hvordan de oppdaterer og følger opp beredskapsanalysen. Vi fant også mangler i systemet for oppfølging av øvelser, sier hun.

Eieren, Floatel International, må nå svare Ptil på hva de skal gjøre.

– Alle avvik fra regelverket er alvorlige og må rettes opp. De har fått frist til 9. november for å gjøre rede for hva de vil gjøre for sikre at de jobber i tråd med regelverket, sier hun.

Les også: Ptil: Fire ganger på tre måneder kunne ulykker på sokkelen fått fatalt utfall

Uklart ansvar

Tilsynet ble gjennomført helt i starten av september. – hadde som mål å verifisere styringssystem for arbeidsmiljø og beredskap, samt verifisere om tilretteleggingen for arbeidstakermedvirkning og vernetjeneste ble praktisert i samsvar med regelverket.

– Det ble avdekket mangler ved gjennomføring av analyser, trening og øvelser, og oppfølging av tidligere identifiserte avvik, heter det i rapporten fra Ptil.

Blant annet har tilsynet funnet at «ansvar for oppfølging av arbeidsmiljø om bord på Floatel Superior» er uklart, samt at ledere på flere nivå har mangelfull arbeidsmiljøkompetanse.

– Flere ledere om bord og på land hadde ikke lovpålagt arbeidsmiljøkompetanse. Dette gjaldt blant annet linje/disiplinledere offshore og personell med HMS-ansvar onshore, ifølge Ptil.

Eni Norge fikk nylig samtykke til å bruke Floatel Superior på Goliat-feltet frem til 30. november.

Les også: Dette bildet får det til å gå kaldt nedover ryggen på norsk offshorenæring

– Lite kunnskap

Det listes videre opp en rekke andre punkter knyttet til kompetanse og ansvarsavklaring, deriblant at i stillingsinstruksen til Safety Officer var det få oppgaver innen arbeidsmiljøområdet.

Les hele rapporten fra Ptil her.

Det ble også identifisert avvik knyttet til mangelfull merking av kjemikalier, og avvik knyttet til gjennomføring, oppdatering og oppfølging av analyser.

– Oppdateringen av beredskapsanalysen etter omtrent fem år i drift er utført uten betydelig bidrag fra personell med driftserfaring. Oppdateringen omfattet ingen reelle forandringer på beredskapsanalysen, men er dokumentert som et møtereferat, ifølge tilsynsrapporten.

– Gjennom samtaler kom det frem at det var lite kunnskap på innretningen om beredskapsanalysen, for eksempel ytelseskravene som er belyst i denne, heter det.

Ytterligere et avvik ble funnet knyttet til system for trening av beredskapsorganisasjonen om bord og oppfølging av beredskapsøvelser.

– Det er ikke skilt mellom hva som er trening og hva so0m er øvelser. Systemet for trening av innsatslag og beredskapsledelse dekket ikke viktige forhold for å sikre dokumentasjon av at alle medlemmer av innsatslag fikk trening i henhold til krav i regelverket.

Tilsynet avdekker også at en rekke av brannstasjonene om bord ikke er tilfredsstillende.

– Tre brannstasjoner er ikke i bruk eller utstyrt i samsvar med forskriftskravene, står det i rapporten.

Les også: Dette gjenstår for å få Goliat-flyteren klar til produksjon

Floatel Superior har vært i myndighetenes søkelys tidligere etter at plattformen krenget fire grader i 2012.
Floatel Superior har vært i myndighetenes søkelys tidligere etter at plattformen krenget fire grader i 2012.

Har fått refs tidligere

Det er ikke første gang flotellet får refs av Ptil.

Floatel Superior hadde problemer med både kapasitet, styringssystemer og kompetanse da selskapet Floatel International søkte om SUT-godkjennelse for bruk på norsk sektor i 2010.

Som Teknisk Ukeblad skrev, påpekte blant annet Sjøfartsdirektoratet en rekke feil som kunne knyttes til stabilitet.

I november 2012 måtte boligplattformen evakueres etter å ha fått slagside.

Vanlige avvik

Det flytende hotellet er eid av Floatel International, som har ledelsen i Sverige. Operasjonssjef Nils Mårtensson tror de vil klare å lukke avvikene i løpet av kort tid.

– Veldig mange av avvikene er funnet fordi Ptil har endret fokus, sier Mårtensson og viser til at et stort antall tilsvarende avvik er funnet hos en rekke rederier som opptrer på norsk sokkel.

Les også: Statoil dropper kjente norske matvarer for å spare penger

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.