BYGG

Stortingspresident Thommessen trekker seg etter byggeskandalen

Får ramsalt kritikk fra KrF

Knut Arild Hareide kunngjør at KrF ikke lenger kan ha tillit til Olemic Thommessen som stortingspresident. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Knut Arild Hareide kunngjør at KrF ikke lenger kan ha tillit til Olemic Thommessen som stortingspresident. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Ruud, Vidar
Olemic Thommessen (H) ble tvunget til trekke å seg som stortingspresident etter at et svært kritisk KrF kom til at partiet ikke lenger har tillit til ham.
 

– Jeg har fått beskjed om at Kristelig Folkeparti har trukket sin støtte til meg som stortingspresident, og vil selvfølgelig derfor gå av i den rollen. Jeg vil derfor legge til rette for at vi innen kort tid kan få valgt en ny president, sa Olemic Thommessen før Stortinget gikk i gang med dagens agenda.

Tidslinje for byggeskandalen på Stortinget

 • Våren 2011: Stortingets presidentskap vedtar å rehabilitere Prinsens gate 26. Budsjett 70 millioner kroner.
 • Oktober 2012 blir det vedtatt at bygget skal rives innvendig, mens fasaden skal bevares.
 • Januar 2013: Nytt post- og varemottak blir inkludert i prosjektet.
 • Mars 2013: Det inngås kontrakt med Multiconsult/Link arkitekter.
 • Mai 2014: Det vedtas å inkludere en innkjøringstunnel fra Rådhusgaten i prosjektet, med Veidekke som entreprenør. Samtidig får prosjektet en ny total kostnadsramme på 1,137 milliarder kroner.
 • * Våren 2015: Kostnadsrammen økes til 1,442 milliarder kroner (budsjett 2016).
 • September 2016: Ny kostnadsramme på 1,8 milliarder kroner (budsjett 2017).
 • Juni 2017: Riksrevisjonens rapport behandles i Stortinget. Riksrevisjonen konkluderer blant annet med at «Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet, er tatt på et ufullstendig grunnlag». Også en enstemmig kontrollkomité stempler stortingspresidentens håndtering av byggesprekken som «Sterkt kritikkverdig». En ny usikkerhetsanalyse gjennomføres.
 • * August 2017: Presidentskapet behandler usikkerhetsanalysen og vurderer det som forsvarlig å fortsette prosjektet. Utover høsten kommer en rekke nye endringsvarsler fra Multiconsult.
 • 7. desember 2017: Presidentskapet får rapport om at prosjektets økonomi er meget anstrengt og at reservene nesten er oppbrukt.
 • 19. desember 2017: Møte i prosjektrådet der økonomiutviklingen beskrives som kritisk. Gjenstående reserver vurderes som ikke tilstrekkelige. Ny usikkerhetsanalyse besluttes ferdigstilt.
 • 20. desember 2017: Stortingspresident Olemic Thommessen redegjør for prosjektet i budsjettdebatten. Der slår han fast at kostnadsrammet på 1,8 milliarder kroner står fast, men at økonomien er blitt ytterligere anstrengt. Thommessen var ikke informert om den siste månedsrapporten.
 • 15. februar 2018: Resultatet av nye kalkyler og ny usikkerhetsanalyse legges fram. De viser at det er behov for å øke kostnadsrammen med 483 millioner kroner til 2,32 milliarder kroner. Stortingsdirektør Ida Børresen går av.

Kristelig Folkeparti ga onsdag kveld beskjed til Høyre om at partiet ikke lenger har tillit til Thomessen etter byggeskandalen på Stortinget og de enorme kostnadsoverskridelsene. Partiet ber samtidig Høyre finne en ny representant til vervet.

KrF-leder Knut Arild Hareide er fornøyd med at presidentskapets øverste ansvarlige tar konsekvensen og går av. Hareide understreker at Thommessen «har ikke ansvaret alene, men helt klart har det største ansvaret».

– Svært alvorlig sak

– Det er en beslutning som vi forstår og som vi synes er ryddig av presidenten i den situasjonen vi nå er i, sa Hareide under en pressekonferanse i vandrehallen kort tid etter at Thommessen kunngjorde sin avgang.

Han omtalte byggeskandalen på Stortinget som «en svært alvorlig sak», og viste til tre betydelige kostnadsoverskridelser siden den opprinnelige rammen på 800 millioner kroner ble vedtatt i 2013, som bakteppe for at KrF ikke lenger kan ha tillit til Thommessen som president.

Spesielt framhevet Hareide at det i juni i fjor ble fattet sju enstemmige vedtak i Stortinget som skulle sørge for at byggeprosjektet «kom på rett kjøl igjen», som han formulerte det.

– Som øverste leder for presidentskapet og for byggeprosjektet var det nettopp stortingspresidentens ansvar å sørge for at disse vedtakene ble fulgt opp. Vi må dessverre registrere i ettertid at det ikke har skjedd på en tilfredsstillende måte, sa Hareide.

Kritisk til informasjon

Flere partier har krevd Thommessens avgang etter den siste byggesprekken på nesten 500 millioner kroner. Siden regjeringspartiene har stilt seg på Thommessens side, var KrFs stemmer avgjørende. De siste redegjørelsene rundt Thommessen rolle som byggherre var avgjørende for at KrF kom til at partiet ikke lenger kan ha tillit til ham som stortingspresident.

– KrF slår fast at det arbeidet presidenten og presidentskapet har gjort for å skaffe informasjon på vegne av Stortinget ikke har vært godt nok, sa Hareide og poengterte at nettopp ett av de sju omtalte vedtakene handlet om informasjonsinnhenting og rapportering til Stortinget.

Thommessen og Hareide er uansett enige om én ting – at det må skapes ro rundt prosjektet slik at det kan sluttføres på en skikkelig måte.

– Byggesaken er og har vært en vanskelig sak for Stortinget. Jeg håper at det at jeg nå går av kan bidra til at vi får ro rundt saken og brakt den videre i så måte, sa Thommessen før han klubbet i gang den ordinære saksbehandlingen i stortingssalen.

Fakta om den siste byggesprekken

* Kostnadsrammen økte fra 1.838 millioner kroner til 2.321 millioner fra juni 2017 til februar 2018. Økningen er på i alt 483 millioner kroner.

* Økningen skyldes blant annet:

– Økt prosjekteringshonorar til Multiconsult på 95 millioner kroner. Dette bestrides imidlertid av Multiconsult, som mener det økte honoraret beløper seg til om lag 12 millioner kroner.

– Betydelige tilleggsarbeider på grunn av mangelfull prosjektering

– Økning av forventede tillegg på 140 millioner kroner

– Økning av usikkerhetsavsetninger på 84 millioner kroner

– Prisstigning på 28 millioner kroner

Kilde: Stortingets presidentskap

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.