BYGG

Multiconsult-toppsjefen om kritikken mot selskapet: - Jeg har mistet all respekt for stortingspresidenten

Ettersom prosjektet vokste i omfang økte også prisen. Nå forlanger Stortinget erstatning av Multicinsult for valg de selv har gjort. Foto: J. Seehusen
Ettersom prosjektet vokste i omfang økte også prisen. Nå forlanger Stortinget erstatning av Multicinsult for valg de selv har gjort. Foto: J. Seehusen Bilde:
8. juni 2017 - 05:30

– Jeg har mistet all respekt for stortingspresident Olemic Thommessen. Man kan ikke drømme seg bort fra stål, betong og grunnforhold, sier Christian Nørgaard Madsen, administrerende direktør i Multiconsult.

Bakgrunnen er Thommessens gjentatte beskyldninger mot Multiconsult, som har vært rådgiver for rehabilliteringen av Stortinget, Prinsens gate 26, hvor det bygges nytt post- og varemottak under Wessels plass og ny innkjøringskulvert.

Prosjektet skulle egentlig koste 700 millioner kroner, nå er prislappen 1.800 millioner og den kan fortsatt øke.

Stortinget har bedt Riksrevisjonen se på prosjektet. Rapporten ble lagt frem tirsdag, og retter beinhardhard kritikk mot hvordan Stortinget har håndtert prosjektet.

Mange feil og regelbrudd

Listen over feil, unnlatelsessynder og brudd på regelverk er lang i den 161 sider lange rapporten som ble lagt frem tirsdag 6. juni. Blant de alvorligste er:

  • Stortinget har ikke fulgt regelverk for offentlige anskaffelser.
  • Stortinget har manglet kompetanse og kapasitet til å lede et så komplekst byggeprosjekt.
  • Stortinget har ikke sørget for kvalitetssikring av prosjektering.
  • Stortinget fikk ikke kjent informasjon om kostnadssprekk før budsjettbehandling.
  • Statsbygg skulle vært koplet inn

Fungerende riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen sier at kritikken retter seg både mot Stortingets presidentskap og Stortingets administrasjon. Til tross for den skarpe kritikken avviser stortingspresident Olemic Thommessen at Stortinget har gjort noe galt og han legger all skyld på Multiconsult.

– Jeg mener vi har hatt brukbar kontroll fra Stortingets side på de viktigste områdene. Problemet her er at vi har hatt meget mangelfulle leveringer fra vår hovedkonsulent, Multiconsult som har gjort at dette prosjektet har utviklet seg veldig veldig galt, sa Thommessen på Dagsrevyen tirsdag denne uken, da Riksrevisjonens rapport ble lagt frem.

Til nå har Multiconsult valgt å være lojal mot oppdragsgiver, men da Thommessen først sendte ut pressemelding med kritikk av rådgivningsselskapet før Riksrevisjonens rapport var offentlig, og gjentok det hele på Dagsrevyen, valgte Nørgaard Madsen å gi sin versjon til Teknisk Ukeblad.

–Ordinært byggherrestyrt prosjekt

– Vi er fremstilt som både rådgiver og hovedentreprenør, og det er gitt inntrykk av at vi har styrt hele prosjektet. Men dette er et helt ordinært byggherrestyrt prosjekt. Stortingets prosjektorganisasjon var i starten alt for liten, i den fasen ble det tatt en del viktige beslutninger. Vi har gjentatte ganger, både skriftlig og muntlig, påpekt at organiseringen måtte styrkes. Det har skjedd nå, og prosjektadministrasjonen fungerer godt, men det skjedde for sent.

Nørgaard Madsen sier at Stortinget selv valgte ferdigstillelse før valget i 2017 som viktigste suksesskriterium og peker på at da Multiconsult fikk oppdraget var det ikke gjort noen form for forundersøkelser.

– Det valget gjorde ikke vi, men Stortinget. Det økte risikoen betraktelig, alt som kom i ettertid var en konsekvens av ferdigstillelsesdatoen og manglende undersøkelser.

Et av punktene Stortinget har klaget på er avstivningen av fasaden til Prinsens gate 26. Hele avstivningen måtte endret og forsterkes.

– Det er bare et eksempel på en hærskare av forhold som måtte endres underveis. Vi gjorde noen kvalifiserte antagelser, men så etter hvert at det ikke gikk og måtte endre, sier Nørgaard Madsen.

Fornøyd med Riksrevisjonens rapport

Stortinget har sendt Multiconsult et varsel om at det kan komme et søksmål. Multiconsult sendte sitt svar på dette 28. februar, men har siden ikke hørt noe om verken erstatning eller søksmål. Men summen er lav. Kun 67 millioner kroner vil Stortinget kreve tilbakebetalt fra Multiconsult, mindre enn fire prosent av foreløpig kostnad. Det tas forbehold om at summen kan øke.

– Det er mulig de ønsket å vente på Riksrevisjonens rapport, at de håpet å finne mer skyts mot oss. Vi synes Riksrevisjonens rapport gir et godt bilde av situasjonen og er fornøyd med deres innfallsvinkel, sier Nørgaard Madsen.

Til tross for de byggetekniske utfordringene har Riksrevisjonen valgt å se bort fra disse, og kun vurdert Stortingets håndtering av sakskomplekset.

– Disse forholdene kunne vært bedre analysert, men uavhengig av de feil som måtte være gjort av leverandører har Stortinget et ansvar, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Stortinget får kritikk for å ha valgt en entrepriseform med høy risiko og lite økonomisk ansvar på prosjekterende.

Opprinnelig var prosjektet et rent rehab-prosjekt av Prinsens gate 26. Så ble det bestemt at det skulle bygges nytt postmottak under Wessels plass. Da fikk Multiconsult kun tre måneder på seg til prosjekteringen, hevder Schjøtt-Pedersen.

Stortinget hevder selv at beslutningen om prosjektet ble tatt etter "en større byggeteknisk utredning", også i budsjettinnstillingen S10 Kontroll- og konstitusjonskomiteen fra desember 2016 er det vist til denne utredningen. Men, som Teknisk Ukeblad avslørte i mars, noen slik utredning har aldri vært gjennomført.

Heller ikke dette forholdet har Riksrevisjonen vurdert.

– Vi kjenner heller ikke noe til denne utredningen, sier Nørgaard Madsen.

– Statsbygg skulle vært involvert

Statsbygg ble først kontaktet etter at prosjekteringen var i gang og tunge beslutninger allerede var tatt. Til Teknisk Ukeblad har avdelingssjef Terje Olsen i Stortingets administrasjon tidligere sagt at Statsbygg ikke hadde kapasitet til å ta byggherrerollen. Statsbygg sier derimot at de aldri er spurt.

– Statsbygg skulle vært involvert, slår Schjøtt-Pedersen fast.

Øyvind Mork, styreleder i Rådgivende ingeniørers forening stiller seg undrende til måten stortingspresidenten opptrer på.

– Jeg har veldig vanskelig for å tro at et gjennomprofesjonelt selskap som Multiconsult plutselig skal være ubrukelig. Det tror jeg ikke et sekund. Det er rart at stortingspresidenten uttaler seg så bombastisk, fallhøyden er stor hvis dette blir undersøkt grundigere sier Mork.

Han legger til at som bransjemann reagerer han på at en part i en konflikt går så hardt ut når den andre parten velger å være lojal og holde kommunikasjonen mellom partene i saken.

Tøft for ansatte

Også Liv Kari Hansteen, administrerende direktør i Rådgivende ingeniørers forening reagerer på Stortingets håndtering av byggeprosjektet.

– Vi undrer oss over at Statsbygg ikke fikk bistå Stortinget i et så komplekst byggeprosjekt. Statsbygg er en profesjonell byggherre med tung kompetanse og erfaring som kunne hjulpet Stortinget med å ivareta byggherrefunksjonen, sier Hansteen.

Nørgaard Madsen sier at den voldsomme kritikken har vært tøff for de involverte i prosjektet.

– Det har vært svært ubehagelig, vi forsøker å verne dem, og jeg håndterer støyen. Men jeg tror ikke dette vil ramme oss. På den siste utgaven av Universum Employer Branding har vi gått frem fra fjerde til tredjeplass, kun slått av Statoil og Kongsberg gruppen. Det viser at blant bransjefolk betyr beskyldningene lite, sier Nørgaard Madsen.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.