OLJE OG GASS

Stortinget forlanger å få Tord Liens hemmeligholdte dokument om Utsirahøyden

– Lien svarer ikke på om alle Utsira-alternativene er utredet, sier stortingsrepresentant.

UENIGE: Kjell Ingolf Ropstad (KrF) frykter at regjeringen med olje- og energiminister Tord Lien (Frp) i spissen ikke har vært tydelig nok overfor oljeselskapene om at Stortinget ønsker elektrifisering av alle plattformene på Utsirahøyden.
UENIGE: Kjell Ingolf Ropstad (KrF) frykter at regjeringen med olje- og energiminister Tord Lien (Frp) i spissen ikke har vært tydelig nok overfor oljeselskapene om at Stortinget ønsker elektrifisering av alle plattformene på Utsirahøyden. Bilde: Peder Qvale
12. feb. 2014 - 17:16

Teknisk Ukeblad avdekket mandag at både Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet hemmeligholder et dokument som skal inneholde oppdaterte kostnadsanslag for elektrifisering av Utsirahøyden.

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget er i harnisk over at regnestykkene ikke er åpne. Allerede tirsdag kveld ba de om innsyn i dokumentene fra Oljedirektoratet (OD).

– Vi må få innsyn i ODs vurderinger slik at vi er i stand til å ta denne debatten. Hvis olje- og energiministeren skal følge opp Stortingets ønske om å elektrifisere hele Utsirahøyden og pålegge Statoil å fremføre nok strøm til Utsirahøyden, så må den beskjeden komme rimelig raskt, sier komitémedlem Heikki Holmås (SV) til Teknisk Ukeblad.

Han kom rett fra Stortingssalen der han akkurat hadde stilt flere spørsmål til olje- og energiminister Tord Lien.

Les også: Hemmelig dokument kan vise at elektrifisering er mye billigere enn selskapene påstår

Haster

Det kan haste å få tak i disse kostnadsanslagene. NTB melder nå at konseptvalget for Johan Sverdrup-utbyggingen kommer til å bli lagt frem før børsåpning torsdag.

Flertallet på Stortinget frykter at selskapet kommer til å gå for en minimumsløsning på 78 MW som bare vil forsyne Johan Sverdrup-plattformen med kraft fra land. 

Dette til tross for at Stortinget tidligere har vært tydelige på at man ønsker å elektrifisere hele Utsirahøyden, som i tillegg til Sverdrup vil bestå av plattformene Gina Krog, Ivar Aasen og Edvard Grieg.

Les også: «Vi setter en boks på et stativ, så trekker vi noen kabler»

Grillet

Holmås og stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) spurte olje- og energiministeren flere spørsmål om elektrifiseringssaken i dagens spørretime på Stortinget.  

De to lurte blant annet på om alle kostnadsalternativene blir utredet og om departementet har informert Statoil hele veien om at Stortinget ønsker en elektrifisering av hele Utsirahøyden.

Lien svarte blant annet at det ikke er fornuftig å diskutere kostnadsanslag før konseptvalget blir kjent, og at OD vil gå gjennom kostnadene når konseptvalget foreligger.

Han ville ikke svare på om han kommer til å offentliggjøre ODs dokument som skal inneholde kostnadsvurderinger av elektrifiseringen av Utsirahøyden.

Han ville ikke svare på om han kommer til å offentliggjøre ODs dokument som skal inneholde kostnadsvurderinger av elektrifiseringen av Utsirahøyden.KREVER FORTGANG: Heikki Holmås (SV) i energi- og miljøkomiteen krever innsyn i Oljedirektoratets vurderinger av hva det vil koste å elektrifisere Utsirahøyden. Peder Qvale

Les også: – Mye tyder på at Utsira-kostnadene er blåst opp

Ny informasjon

I går forsøkte Teknisk Ukeblad å få oljedirektør Bente Nyland til å kommentere kostnadsanslagene som de nylig sendte til OED. Nyland vil ikke si noe om hva som står i dokumentet og hvilke anbefalinger OD vil komme med.

– Det er et internt dokument. Vi laget en rapport i 2012. Etter det er det kommet til ny informasjon og kostnader er økt. OD vil se på hva som totalt sett er  best for utnyttelse av ressursene, sa hun til Teknisk Ukeblad under Offshore Strategikonferansen i Stavanger.

Hun forteller videre at Stortinget kan be OED om å få se dokumentet.

Lite svar å få

I etterkant av spørretimen på Stortinget fikk Teknisk Ukeblad ett minutt med olje- og energiministeren. Ut i fra den seansen er det uklart om dokumentet med ODs kostnadsanslag blir gjort tilgjengelig for Stortinget.

– Kommer energi- og miljøkomiteen til å få innsyn i dokumentet fra OD slik de har bedt om?

– Det vet ikke jeg hvilket dokument er en gang, sier han.

– Dokumentet som gjelder ODs kostnadsvurderinger ved elektrifisering av Utsirahøyden.

– Når konseptvalget er tatt vil OD vurdere konseptutredningen, og noe av det vil være naturlig å offentliggjøre, sier han.

– Blir det rett og slett for dyrt å elektrifisere Utsirahøyden?

– Nå ligger det i klimameldingen fra den regjeringen som Holmås var med i og i stortingsflertallet hvilken tiltakskostnad som skal til for å realisere elektrifisering. Når det gjelder Utsirahøyden nærmer vi oss forhåpentligvis konseptvalg, og da får vi et bedre grunnlag til å diskutere denne typen spørsmål. Stortinget har ment noe om dette og regjeringen er nødt til å hensynta kostnadene ved dette, sier han.

Jobber for elektrifisering

Også klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft ble grillet i Stortinget i dag.

Sundtoft sa gjentatte ganger at regjeringen jobber med å elektrifisere Utsirahøyden, et standpunkt hun gjentok da Teknisk Ukeblad snakket med henne i vandrehallen.

Hun vil likevel ikke svare på om hele Utsirahøyden blir elektrifisert.

– Stortinget har vedtatt klimaforliket og sagt hvor mye vi skal ned på klimautslippene. Olje og gass står for 26 prosent av utslippene, derfor ønsker vi også at petroleumssektoren skal ta sin del av dette. Derfor er elektrifisering viktig og derfor jobber regjeringen med å få til elektrifisering av Utsirahøyden, sier hun.

Må få ned utslippene

– Er det sannsynlig at alle feltene på Utsirahøyden blir elektrifisert?

– Vi jobber med å få til elektrifisering og må komme tilbake når vi får mer fakta i saken. Men vi jobber for å få til elektrifisering, svarer hun.

– Er det slik at dere ikke bare jobber med elektrifisering, men også ønsker å få det?

– Høyre var en del av klimaforliket på Stortinget som har lagt det inn som en del av arbeidet. Vi sitter i regjering sammen med Fremskrittspartiet og skal forsterke klimaforliket. Dette er viktig å få til for å få ned utslippene fra olje- og gassektoren, sier hun.

– Høyre var en del av klimaforliket på Stortinget som har lagt det inn som en del av arbeidet. Vi sitter i regjering sammen med Fremskrittspartiet og skal forsterke klimaforliket. Dette er viktig å få til for å få ned utslippene fra olje- og gassektoren, sier hun.UTYDELIG: Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft sier regjeringen jobber med å elektrifisere Utsirahøyden, men vil ikke svare på om hele Utsirahøyden blir elektrifisert. Peder Qvale

Skuffet

Stortingsrepresentant Ropstad i KrF mener begge statsrådene prøver å komme seg unna elektrifisering av hele Utsirahøyden.

– Jeg opplever at statsrådene forbereder seg på at det blir en minimumsløsning etter det vi hører i salen. Sitatene i dag kan de ikke bli straffet for i etterkant dersom det blir en minimumsløsning, sier han.

– Jeg frykter at regjeringen ikke har vært tydelig nok i sin dialog med oljeselskapene om at vi må lykkes med områdeelektrifisering. Det begrunner jeg ut i fra at statsråden (Tord Lien, journ.anm.) ikke vil svare på om alle alternativene er utredet. Det alternativet som ligger innenfor samme spenningsklasse og som ikke vil øke kostnadene mye, altså 200 MW integrert på Johan Sverdrup, vil han heller ikke si om har blitt utredet eller om det er noe man ønsker å utrede, sier Ropstad.

Krf-politikeren krever nå at alle løsningene som har blitt vurdert av Statoil må komme frem i lyset.

– Vi må ha alle løsninger på bordet slik at man ikke bare diskuterer løsninger som kanskje ikke er godt egnet. Alternativet med 78 MW er jo en dyr løsning der man får relativt lite utslippskutt sammenlignet med det man kan få om man øker effekten opp til 200 MW. En løsning med 200 MW på Johan Sverdrup tror både jeg og eksperter vil ta det meste av utslippene, samtidig som det senker tiltakskosten betydelig, mener han.

Bekymret

Nestleder Kari Elisabeth Kaski i Zero sier hun er dypt bekymret for elektrifiseringsprosjektet.

– Vi fikk ikke noe klart svar fra verken olje- og energiminister Tord Lien eller klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft om de ønsker at Utsirahøyden skal elektrifiseres eller ikke. Det bekymrer meg sterkt, sier hun.

– Akkurat nå fremstår det som om Olje- og energidepartementet kommer løpende etter ballen og Statoil. Det burde være motsatt hvis departementet og regjeringen ønsker at Utsirahøyden skal bygges ut med kraft fra land og uten gassturbiner. I så tilfelle er det bare å si det til Statoil og følge det opp. Vi er veldig bekymret og håper departementet hører på Stortingets flertall i denne saken, sier Kaski.

Les også:

– Fullstendig meningsløs symbolpolitikk å elektrifisere hele Utsirahøyden

Stortinget kan tvinge frem elektrifisering av hele Utsirahøyden

Bakgrunn: Dragkampen om kraft fra land  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.