OLJE OG GASS

Storprosjekt i Nordsjøen i trøbbel. Forventer uferdig plattform til Norge

– Vi er i en situasjon vi helst skulle vært foruten.

Martin Linge-feltet i Nordsjøen har utfordringer på verftet i Sør-Korea.
Martin Linge-feltet i Nordsjøen har utfordringer på verftet i Sør-Korea. Bilde: Total
Lars TaraldsenLars TaraldsenJournalist
26. apr. 2017 - 14:50

Martin Linge-prosjektet som oljeselskapet Total bygger ut i Nordsjøen blir etter alle solemerker ikke ferdig på Samsung-verftet i Sør-Korea og ventes å komme til Norge uten å være klar.

Total bekrefter nå for Teknisk Ukeblad at de velger å la modulene til plattformoverbygget (topside) ligge lenger på det sørkoreanske verftet, for at det skal være så lite gjenstående arbeid (carry-over) som mulig, når plattformen ankommer feltet.

Selskapet velger dermed å la modulene seile avgårde i juni, slik at de akkurat rekker den siste delen av løftevinduet i Nordsjøen i sommer.

– Vi vil fortsatt komme innenfor løftevinduet vårt i Nordsjøen. Vi velger dermed å fortsette og jobbe med modulene slik at de skal være så komplette som vi klarer. Vi skal jobbe så intensivt som mulig, slik at det er minimalt med utestående arbeid når modulene forlater byggeverftet, sier kommunikasjonssjef i Total E&P Norge, Leif Harald Halvorsen.

Problemer i Korea

At Martin Linge-prosjektet har støtt på en rekke problemer har vært kjent tidligere. Som Teknisk Ukeblad tidligere har skrevet støtte leverandørkonsortiet bestående av Technip og Samsung Heavy Industries på trøbbel i detaljprosjekteringen.

Total var den gang klinkende klare på at dette ikke var et problem knyttet til det koreanske verftet, men til Technips Paris-avdeling. Problemene med engineeringen gjorde at operatøren valgte å utsette prosjektet i ett år.

– Situasjonen er at Technip har vært flere måneder forsinket, noe som igjen har ført til at vi har fått forsinket oppstart i Korea, uttalte Total til Teknisk Ukeblad i 2015.

Siden den gang har pengene rullet og gått i prosjektet, og det som den gang var et Paris-problem har nå blitt et Korea-problem likevel.

– Det er i hovedsak topsidemodulene det knytter seg utfordringer til. Veldig mange av de andre delene av prosjektet er ferdig levert. I det store og det hele er det meste der på skinner. Men vi har slitt med fremdriften og produktiviteten på verftet i Sør-Korea, sier Leif-Harald Halvorsen til Teknisk Ukeblad i dag.

I utgangspunktet var planen at modulene skulle dratt fra verftet i mars i fjor. Da prosjektet ble utsatt i ett år, var den oppdaterte planen at man skulle dra på forsommeren i år, slik at man rekker det såkalte løftevinduet.

Nå tynes altså tiden ut, og sail-away utsettes i tre-fire uker.

Sliter med verftet

Halvorsen sier at det er et ganske komplisert bilde som ligger bak problemene i prosjektet.

– Vi hadde tydelige utfordringer allerede i detaljprosjekteringen. Det er et ganske sammensatt bilde som nå er grunnen til at vi er litt bakpå i Sør-Korea. Det er knyttet til produktivitet.

Halvorsen sier videre at det også har vært en kompliserende faktor at verftet er i en krevende finansiell situasjon.

– Vi er dessuten i en sterk konkurranse med andre, pågående prosjekter ved verftet som er større enn vårt eget. De skal levere til mange andre parallelt med oss.

– Hvor mye har den finansielle situasjonen for verftet å si for fremdriften til Martin Linge?

– Jeg vil ikke gradere det, men jeg nevner det som en faktor og en del av et sammensatt bilde. Vi har kommet frem til at vi – i lys av at produktiviteten ikke har vært helt i henhold til planene våre – fortsatt har planer om å forlate byggeverftet nå før denne sommeren for å installere modulene på feltet.

– Kan du estimere hvor mange arbeidstimer det er igjen på Martin Linge, dersom målet var null carry-over?

– Det har jeg ikke noe informasjon på. Men som sagt skal vi ha en omfattende hook-up og commissioning-fase etter at modulene er ankommet og har blitt løftet om bord på installasjonen.

– Men er det ikke knyttet en del utfordringer til å ha den type carry-over på feltet? Det er vel flere prosjekter som har gjort det uten at det nødvendigvis har vært en suksess?

– Det er ikke uvanlig. Alle prosjekter har et eller annet nivå av carry-over når jobben på verftet er utført. Spørsmålet er omfang. Vi har valgt å holde modulene på byggeverftet noe lenger enn hva planene våre tilsa. Dermed får vi mer tid på verftet.

– En situasjon vi skulle vært foruten

– Når dere reiser i juni, så kommer dere i den sene enden av løftevinduet. Er noe av årsaken til at dere ikke legger modulene til Rosenberg at dere frykter å ikke rekke løftevinduet?

– Det har ikke vært i våre planer å ta modulene til Rosenberg.

– Det har aldri vært et tema?

– Nei, det har ikke vært i våre planer. Planene nå er å seile før sommeren. Så går det to måneder før modulene ankommer fra Sør-Korea, samt boligmodulen fra Apply i Sverige. Disse vil i tur og orden bli løftet på understellet. Da er det Heerema med Thialf som blir ansvarlig for løftene. Det er mye sammenkoblingsaktivitet som skal skje.

– Kilder forteller at det er svært mye arbeid som vil gjenstå når dere kommer til feltet og at man bør ha flere måneder før det er klart. Kan du kommentere det?

– Jeg kan ikke kommentere på mengde. Men som du forstår ved at vi velger å holde modulene på byggeverftet noe lenger, så har vi gjenstående arbeid. Da gjør vi det vi kan i samarbeid med vår hovedkontraktør, konsortiet bestående av Technip og Samsung, for å få modulene så klare som mulig mens de fortsatt er på verftet.

– Det er stor aktivitet på verftet om dagen. Det er mange som er involvert i diverse ferdigstillingsaktiviteter på våre moduler.

– Hvordan er dere fornøyd med verftets håndtering med Martin Linge så langt?

– Vi skulle gjerne hatt høyere produktivitet enn det som er tilfelle. Sånn sett er vi i en situasjon vi helst skulle vært foruten. Vi prøver å gjøre det vi kan i den situasjonen vi er i, slik at de modulene som forlater verftet er så ferdige som de kan.

– Hvordan er samarbeidet deres med Technip?

– Jeg ønsker ikke å kommentere det. Vi forholder oss til et konsortium med Technip og Samsung. Da er vi nødt til å samarbeide så godt vi kan. Vi er nødt til å dra dette i lag. De skal levere moduler til oss. Da er vi best tjent med å ha en så god dialog som mulig.

– Krever dere erstatning for dette? Prosjektet har jo blitt veldig mye dyrere.

– Det har vi ingen kommentar til.

– Dette har vi slitt mye med

Per Rune Henriksen (Ap), tidligere statssekretær i Olje- og energidepartementet, og nåværende representant i stortingets energi- og miljøkomité, sier til Teknisk Ukeblad at dette minner stygt om andre Korea-prosjekter på sokkelen.

Han minner om den dårlige track-recorden med Korea-prosjekter.

– Vi har jo Goliat som et skrekkens eksempel, sier han.

Henriksen lurer på hva partnerskapet i Martin Linge nå gjør for å rydde opp i problemene.

– Dette er absolutt problematisk. Dette er noe vi har slitt mye med, både forsinkelser og overskridelser, som påfører prosjektene store kostnader, sier Henriksen.

Han sier at Arbeiderpartiet derfor mener at politikerne også bør se på kontraktsstrategier i utbyggingsplanene, på samme måte som med eksempelvis dreneringsstrategier.

– Vi bør se på hvilken kontraktsstrategi de legger seg på under utbygging. Disse forsinkelsene gjør at vi får mindre inntekter til den norske stat i og med at kostnadene er fradragsberettiget. Vi som samfunn har interesse av at dette blir gjort på en skikkelig måte.

Har kalt inn til møte. Uten Total

Norske myndigheter følger også tett med på Martin Linge-prosjektet.

Petroleumstilsynet hadde nylig et tilsyn knyttet til Totals oppfølging av tekniske barrierer i ferdigstillelsesfasen på verftet i Korea. Denne rapporten er ikke ferdig ennå. Tilsynet gikk mellom 28. og 30. mars.

– Her var også teknisk sikkerhet, elektriske anlegg og styring av vedlikehold inkludert, opplyser Petroleumstilsynets kommunikasjonssjef Inger Anda.

Hun sier videre at Ptil har hatt flere møter med Total angående Martin Linge og at Ptil er bekymret for prosjektet.

– Vi er bekymret for kvaliteten i en del av arbeidet og fremdriften i ferdigstillelsesfasen av prosjektet. Vi bruker mye ressurser på Martin Linge for tiden, sier Anda.

Ptil har også valgt å ha et eget møte med partnerne i prosjektet, uten at operatøren er med. Her ble partnerne oppdatert på Ptils funn på tilsyn gjennomført på verftet i Sør-Korea.

Møtet ble avholdt fredag 21. april.

– Er dette vanlig?

– Det er litt vanskelig å si. Vi har møter med dem vi mener det er behov for å ha møter med. Vi ønsker å inkludere partnerne i problemstillinger og å ha en dialog med dem underveis i et slikt prosjekt, sier Anda.

Leif Harald Halvorsen i Total sier at de kjenner til dette.

– Ja, vi fikk informasjon om at Ptil hadde et slikt møte med partnerne.

– Hva synes dere om det?         

– Jeg kommenterer ikke det. Ptil står fritt til å kalle inn til de møter de måtte ønske. Men som sagt har vi fått informasjon om at det ble kalt inn til et slikt møte.

– Føler Total som operatør at dere har tillit fra norske tilsynsmyndigheter?

– Vi har et godt forhold til tilsynsmyndighet og andre norske myndigheter.

Taus om lønnsomhet

I tillegg til å være kraftig forsinket og med fremdriftsproblemer på verftet, har Martin Linge-prosjektet gått på en relativt kraftig kostnadssmell. Total ønsker ikke å si noe om det kommer til å komme ytterligere overskridelser.

– Budsjettestimatene på Martin Linge ble rapportert inn til oppdatert statsbudsjett i november i fjor. Målt i dagens kroneverdi var da anslaget for utbyggingen på 38,6 milliarder kroner, som da representerte en økning på 10,4 milliarder, eller 37 prosent målt opp mot opprinnelig estimat i PUD. Dette er i dagens kroner.

– Kan du si noe om de konkrete hovedårsakene til at disse kostnadene har løpt?

– Igjen, dette er et sammensatt bilde. I og med at vi har ett års utsettelse av prosjektet, så har dette hatt følgekostnader. I tillegg er det andre finansielle kostnader.

– Venter dere større kostnadssprekker enn dere har sett til nå?

– Nå har vi dette estimatet. Det er det vi forholder oss til i dag.

– Men dere har vel en viss oversikt over hvordan kostnadene vil løpe fremover?

– Ja, men jeg kan ikke kommentere noe mer på dette bildet nå.

– Når dette er sagt: Hvordan ser lønnsomheten på Martin Linge ut per i dag?

– Vi kommenterer ikke break-even-priser av prinsipp.            

– Kan du si noe om hvordan dere ser på lønnsomheten, både bedrifts- og samfunnsøkonomisk sett i lys av både oljeprisfall og overskridelser?

– Vi har selvsagt satt i gang dette ut fra et ønske om å skape verdier fra de olje- og gassressursene som er der. Det er både gass og olje på Martin Linge. Underveis har vi også jobbet med reservoarene. Vi har også et høyere ressursanslag enn tidligere. Vi jobber kontinuerlig med lønnsomheten i prosjektet og gjør det vi kan for å få best mulig lønnsomhet når feltet kommer i drift.

– Utfordrende å nå målet

– Har dere samme ambisjoner om produksjonsstart som tidligere meldt?

– Ja. Målet vårt er andre kvartal 2018. Det er ikke til å legge skjul på at det er utfordrende for oss. Men vi har det som vårt mål å jobbe mot det.

– Når du sier at det er utfordrende: Hva kreves av dere og leverandørene for at dette skal gå i hop?

– Enkelt sagt så må vi få alt ferdig slik at vi kan få satt feltet i drift. Det jobber vi kollektivt med for å få til.

– Anser dere risikoen som høy for at dere ikke vil nå målet.

– Det vil jeg ikke kommentere, men det er det som er planene våre. Og det kan bli utfordrende.

Halvorsen ønsker gjerne å understreke at det er ting i prosjektet som de også er stolte av. Spesielt gjelder dette HMS-resultatene i prosjektet.

– Selv om produktiviteten har vært utfordrende underveis, så har vi grunn til å være godt fornøyd med HMS-resultatene vi har sett hittil.

– På verftet i Korea har vi passert 11 millioner arbeidstimer uten fraværsskader. Det er veldig bra levert. Det forteller om en god HMS-atferd i det vi gjør. Dette blir også viktig videre fram mot oppstart, sier han.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.