BYGG

Stor økning i trafikkuhell før 17. mai

Økt trafikktetthet gir mer aggressiv kjøring.

Dagene før 17. mai er vi så travle og oppkavet at det gir seg sterke utslag i ulykkestallene i trafikken, viser en analyse forsikringsselskapet If har gjort.
Dagene før 17. mai er vi så travle og oppkavet at det gir seg sterke utslag i ulykkestallene i trafikken, viser en analyse forsikringsselskapet If har gjort. Bilde: Larsen, Håkon Mosvold

Bilførere bør være særlig på vakt den kommende uken. Statistikken viser at ulykkesrisikoen er langt høyere enn vanlig i dagene før 17. mai.

En analyse fra forsikringsselskapet If viser at det var 54 prosent flere skader de tre dagene før 17. mai i fjor enn på vanlige maidager.

Antall ryggeskader var 51 prosent høyere, påkjørsler bakfra økte med 58 prosent, påkjørsler av parkerte kjøretøyer økte med 56 prosent og eneulykker – der bare en bil er involvert – gikk opp med 39 prosent.

Les også: Snart roper bilen på hjelp

– Overraskende

– Vi har ikke analysert dette tidligere, og det var overraskende for oss at det skjer så mange ulykker i dagene før 17. mai. Tidligere har vi sett at uken før jul er spesielt ulykkesbelastet, men vi har ikke sett spesielt på uken før 17. mai. Men dette er nok et mønster som går igjen fra år til år, og det er nok en del naturlige forklaringer på dette, sier assisterende informasjonsdirektør i If Skadeforsikring, Emma Elisabeth Vennesland.

– Vi er veldig mye på farten i dagene før 17. mai. Vi er i festrus når nasjonaldagen nærmer seg, og det er veldig mye vi skal ha gjort unna. Vi rydder og feier og kjører til fyllinga, vi drar til hagesentre og kjøper planter og blomster og vi gjør innkjøp til feiring av nasjonaldagen. Mange drar også til hytta for å gjøre den sommerklar. Det er i det hele tatt en voldsom aktivitet akkurat disse dagene, med tilsvarende økning i biltrafikken.

Les også: Kartverket forbereder seg på stortrafikk

Aggressiv kjøring

– Den større trafikktettheten gir også mer aggressiv kjøring, og mange er ute og kjører med tilhenger disse dagene. Det er viktig at bilførerne tenker over dette og er mer oppmerksomme. Blant annet bør de følge med på bilen bak, dersom avstanden er liten øker faren for påkjørsel bakfra.

Analysen viser at det var gjennomsnittlig 759 bilskader i mai i fjor. Hvis de tre dagene i 17-mai-uken i fjor holdes utenfor, er gjennomsnittet 722 skader.

Tallene forteller at 16. mai var den verste av de tre dagene. Da ble det meldt 1.198 skader. Både 14. og 15. mai var det rundt 1.060 skader.

Kjøpesentre utsatt

– Tradisjonelt er rygging, påkjørsel bakfra, vikeplikt og eneulykker de fire store ulykkeskategoriene på bil. Ryggeskader skjer ofte på parkeringsplasser, spesielt ofte på kjøpesentre. Mange nye biler leveres nå med fabrikkmontert ryggesensor som standardutstyr. Det er også mulig å ettermontere ryggesensor for noen tusenlapper. Det kan være godt investerte penger, sier Vennesland.

Hun forteller at påkjørsel bakfra er en stor skadeårsak for menn. Ulykken har ofte sammenheng med tett trafikkbilde, fart, køkjøring og uoppmerksomhet. Her er det beste rådet å holde god avstand til bilen foran.

– Eneulykker karakteriseres av at det ikke er noen motpart, og det mest typiske er en utforkjøring. Bilisten kjører for eksempel i grøfta, i en stolpe, i husveggen, gjerdet eller betongkanter. Selv om dette kan være enkle skader, koster de gjerne mellom 20.000 og 30.000 kroner å utbedre. Men i denne gruppen har vi også de dramatiske utforkjøringene med alvorlige personskader, sier Emma Elisabeth Vennesland.

Les også:

Styrer trafikklys med bilistenes bluetooth

Så mye sank trafikken etter rushtidsavgift

Norge bruker hundretalls millioner på "ubrukelige" sykkelfelt  

Les mer om: