MENINGER

«Slik vil grønn politikk skape nye arbeidsplasser for ingeniørene»

Er det noe Norge trenger nå, er det de ledige ingeniørenes kompetanse, skriver Rasmus Hansson.

 Det er nå fem ganger så mange arbeidsledige ingeniører i Norge som for ett år siden. Rasmus Hansson mener kompetansen blir viktig i det grønne skiftet.
Det er nå fem ganger så mange arbeidsledige ingeniører i Norge som for ett år siden. Rasmus Hansson mener kompetansen blir viktig i det grønne skiftet. Bilde: Tore Meek/NTB scanpix
9. sep. 2015 - 14:23
  • Av Rasmus Hansson, nasjonal talsperson og stortingsrepresentant, Miljøpartiet De Grønne

Arbeidsledige ingeniører trengs i nye næringer når oljealderen er over. Erna Solbergs løsning er å sende dem tilbake til petroleumssektoren.

Det er nå fem ganger så mange arbeidsledige ingeniører i Norge som for ett år siden. For dem det gjelder er det krevende tider. Den gode nyheten er at dersom vi satser på grønn omstilling i dag, så vil ingeniørledigheten være et overgangsfenomen.

Er det noe Norge trenger nå, er det deres kompetanse. Vi skal bygge grønne og høyteknologiske bedrifter som skal bære norsk økonomi i fremtiden. De Grønnes økonomiske politikk går ut på å legge til rette for denne utviklingen.

Ett av tiltakene mot ingeniørledighet som Erna Solberg nylig presenterte, er å tredoble satsingen på forskning og innovasjon i petroleumssektoren gjennom forskningsprogammet DEMO2000.

Ingen leting, ingen Sverdrup: Slik kan Olje-Norge bli hvis De grønne får bestemme

MDG slår tilbake: MDG slår tilbake: – Oppsiktsvekkende at de ser totalt bort fra hele poenget

Risikabel oljesatsing

Håpet er at en enda smartere oljeindustri kan gi ingeniørene jobben tilbake. Med stadig synkende oljepris er det lite som tyder på at det vil skje.

Miljøpartiet De Grønne ønsker en forutsigbar avvikling av norsk oljeindustri de neste 20 årene. Det er fordi norsk olje- og gasseksport er medvirkende til klimaendringer som vil skape enorme menneskelige og økonomiske kostnader for verdenssamfunnet de neste tiårene.

Men også på kort sikt er en ensidig oljesatsing risikabelt for norsk økonomi. I år investerer staten nesten 40 milliarder i en oljeindustri som blir mindre lønnsom for hver dag som går.

Fremveksten av fornybar energi, økte reguleringer og sterkt konkurranse fra andre oljeproduserende land, har senket etterspørselen etter norsk olje. Ved å gi oljenæringen skatteletter, subsidier og direkte investeringer som øvrig næringsliv bare kan drømme om, løper vi en stor økonomisk risiko.

Les også: Derfor tror oljeentusiasten at Rasmus Hansson kan få rett om Lofoten

Setter av 10 milliarder

Oljeindustrien har gitt Norge stor velstand, men oljealderen har samtidig ført til en nedprioritering av næringer som var Norges levebrød lenge før oljen - industri, kraftproduksjon, skogbruk, jordbruk og marin sektor. Nå skal disse næringene igjen løftes frem i nye og klimavennlige former.

Med De Grønnes alternative statbudsjett skisserer vi de første stegene i et grønt skifte.

Vi vil sette av 10 milliarder, som blant annet skal gå til skattelette for selvstendig næringsdrivende, statlig risikokapital til grønn næringsvirksomhet, halv arbeidsgiveravgift til småbedrifter de første tre årene, og en ekstra milliard til forskning og utvikling av miljøteknologi.

Hadde dårlig samvittighet: Hadde dårlig samvittighet: Klarte ikke mer enn seks år i oljeindustrien

Øker kollektivsatsingen

Ved siden av en dobling av budsjettene for jernbane- og kollektivutbygging, har De Grønne prioritert å øke kommunenes frie inntekter med 3,4 milliarder. I tillegg styrker vi grønn omstilling i kommunene med 1 milliard i kommunalt miljø- og klimaarbeid, og 900 millioner til lokal næringsutvikling.

Det er slik grønn politikk som vil skape nye arbeidsplasser for ingeniørene. Nye milliarder inn i petroleumssektoren er det motsatte av hva vi trenger. Valget er ditt: Grønt eller grått?

Kronikk av Hansson: – Norsk klimapolitikk er en bløff

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.