Slik skal forskerne gjøre tunnelbygging raskere, rimeligere og mer miljøvennlig

Jobber med å videreutvikle den norske metoden.

Slik skal forskerne gjøre tunnelbygging raskere, rimeligere og mer miljøvennlig
Forskerne vil utvikle en både rimeligere og mer tidsbesparende måte å drive tunnel på. Foto: AMV

– Full utstøpning av tunnel er en svært dyr og tidskrevende måte å bygge på. Det er ett konsept som benyttes på kontinentet og er utviklet for helt andre grunnforhold enn de vi normalt erfarer her til lands, sier Eivind Grøv, sjefsforsker på Sintef.