SAMFERDSEL

Slik skal E6-brua bygges gjennom naturreservatet

Vernet våtmark og hensyn til vannfugl har redusert motorveibrua til en «fyrstikk» over Lågendeltaet naturreservat. Dermed tilråder Statsforvalteren at den kan bygges.

Statsforvalteren i Innlandet tilråder en utgrensing av areal for at nye Lågen bru kan føres over Gudbrandsdalslågen uten å gå gjennom naturreservatet. Forutsetningen er en rekke miljøforbedrende og avbøtende tiltak. Nye Veier leverte sine forslag til slike til Samferdselsdepartementet fredag. Den endelige avgjørelsen er det uansett regjeringen som skal fatte.
Statsforvalteren i Innlandet tilråder en utgrensing av areal for at nye Lågen bru kan føres over Gudbrandsdalslågen uten å gå gjennom naturreservatet. Forutsetningen er en rekke miljøforbedrende og avbøtende tiltak. Nye Veier leverte sine forslag til slike til Samferdselsdepartementet fredag. Den endelige avgjørelsen er det uansett regjeringen som skal fatte. Illustrasjon: Nye veier

Fredag offentliggjorde Statsforvalteren i Innlandet at de foreslår å ta ut 27 dekar vernet areal fra Lågendeltaet naturreservat for å kunne bygge ny firefelts motorvei forbi Lillehammer. Tilrådingen er nøyaktig lik forslaget som var ute på høring frem til 1. mai.