Slik skal det bli færre kabelbrudd

Samarbeider på tvers av departementene.

Slik skal det bli færre kabelbrudd
Felles graveregler over hele landet skal gi lavere kostnader, færre brudd og færre konflikter enn i dag. Bilde: Espen Zachariassen

Det meldes stadig om strøm- og nettbrudd på grunn av graveskader ulike steder i landet.

For å redusere risikoen for brudd, og gjøre arbeidshverdagen enklere for aktørene som graver i grunnen, jobber flere departementer nå sammen om et sett felles graveregler for hele landet.

– Det er et sterkt behov for å bedre samspillet mellom myndighetene, bransjene og aktørene for å utnytte knappe arealer i veigrunnen best mulig, sier statssekretær Per-Willy Amundsen (Frp) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som leder arbeidet.

Les også: Norges første og verdens største innendørs skiarena kan bli utsatt

Lavere kostnader

Stadig mer infrastruktur blir lagt i grunnen, og per i dag er det vanskelig for både eiere av vei og nett å ha oversikt.

– Vi ønsker derfor å legge til rette for enklere fremføring av blant annet bredbånd og strøm, få ned kostnadene og redusere konfliktene, sier Amundsen.

Arbeidet skjer i et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet. Departementene har nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede hvordan fremføring av bredbånd og annen infrastruktur i grunnen kan forenkles.

– I dag plages innbyggere og næringsliv med hyppig graving fra ulike aktører hver gang noe skal legges i grunnen. Mye av denne gravingen kunne vært unngått dersom aktørene koordinerer gravingen, og får et sett felles regler, sier statssekretæren.

Og legger til at ulike graveregler i ulike kommuner er en stor utfordring for aktørene.

Les også: Vannledningen som gjorde 35.000 mennesker vannløse var fra rett etter krigen

Per-Willy Amundsen
Per-Willy Amundsen Mari Gisvold

Mye gravearbeid fremover

Det ligger allerede store verdier i grunnen. Verdien av ledninger knyttet til vann og avløp alene beløper seg til over 1000 milliarder kroner.

– Bedre koordinering og færre gravearbeider vil derfor gi stor samfunnsmessig gevinst, sier Amundsen.

Han understreker at vann- og avløpsrørene våre er gamle og at vi står foran en stor utskiftning de kommende årene.

– Nettopp derfor er det viktig å få på plass felles regler så raskt som mulig. Regelverket og samordningen er i dag fraværende eller utilstrekkelig. Det resulterer i redusert forutsigbarhet, hyppig graving, lengre planleggingstid enn nødvendig og mange konflikter for netteierne som skal legge nye ledninger i eksisterende traseer, sier han.

Les også: 12 megadammer som endret verden

Bransjen positiv

Trond Johannesen, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes forbund, bekrefter at felles regler er noe bransjen har etterspurt i mange år.

–  Felles graveregler vil bety mer forutsigbarhet for entreprenørene, og lik kvalitet på alt arbeid som utføres i hele landet, sier han.

Johannesen forteller at det er utfordrende at entreprenørene i dag må forholde seg til ulike regler i alle kommuner.

Felles regler vil trolig føre til lavere kostnader for både kommunene og entreprenørene, sier han.

Les også:

Dette kan bli Norges første innendørs skianlegg

Dette er verdens mest moderne turisthytte

Sjøvann skal gjøre Nasjonalmuseet til et miljøbygg