ENERGI

Slik vil han ha rammene for å bygge ut de første havvindområdene i Norge

Staten kan gi garantipris på havvind fra Sørlige Nordsjø.

Olje- og energiminister Terje Aasland presenterer sentrale rammevilkår for utbygging av havvind på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.
Olje- og energiminister Terje Aasland presenterer sentrale rammevilkår for utbygging av havvind på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Ina AndersenIna AndersenJournalist
6. des. 2022 - 08:49

Olje- og energiminister Terje Aasland presenterte tirsdag morgen hvordan regjeringen ser for seg havvindutbyggingene på norsk sokkel. 

De tar sikte på å lyse ut første fase av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord innen utgangen av første kvartal 2023. Tildeling av areal skal skje litt senere på året, mot sommeren og høsten.

Regjeringen ber nå om innspill til blant annet prekvalifisering, kvalitative kriterier, auksjonsmodell og støtteordning, med høringsfrist alt 6. januar. I høringen er det også en oversikt over inndelingen av områder for Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

– Nå presenterer vi rammene for tildeling i Utsira nord og de første områdene i Sørlige Nordsjø II. Samarbeid er en nøkkel for å lykkes, og jeg håper vi får mange innspill i høringen som nå sendes ut. Dette vil sette standarden for havvind i Norge, sier Aasland.

Sørlige Nordsjø II

For første fase av Sørlige Nordsjø II vil regjeringen at det gjennomføres en prekvalifisering av aktører som ønsker å konkurrere om å få tildelt areal. Kriterier vil være gjennomføringsevne, bærekraft og positive lokale ringvirkninger. 

Det vil bli satt et tak for antall søkere som kan bli prekvalifisert for å delta i den videre konkurransen. I høringen ber regjeringen om innspill til hvordan dette taket bør settes. Søkere som blir prekvalifisert vil få muligheten til å delta i en auksjon.

Hvis det blir behov for statsstøtte, forslår departementet at det gjøres gjennom en tosidig differansekontrakt. De viser til at dette er den klart mest utbredte støtteordningen til havvind i andre land.

Det innebærer at utbyggerne får en langsiktig avtale med staten om en garantert kraftpris, men hvor staten får betalt dersom kraftprisen blir høyere enn den avtalte grensen. Støtten vil avgrenses gjennom et øvre tak.

I regjeringens valg av auksjonsmodell skal hovedhensynet ha vært et lavest mulig støttenivå. Den foreslåtte auksjonsmodellen er en såkalt Anglo-Dutch-auksjon.

Første fase av Sørlige Nordsjø skal bygges ut med kabel bare til Norge. 

Utsira Nord

Utsira Nord skal tildeles ved kvalitative kriterier som skal legge til rette for teknologiutvikling innen flytende havvind. Andre kriterier er gjennomføringsevne, bærekraft, lokale ringvirkninger og kostnadsnivå.

Regjeringen vil dele dette området i tre utlysningsområder, hvert på 500 MW.

– Også for Utsira Nord er det et mål for arbeidet med prosess for tildeling av areal, at statlig støtte blir så lav som mulig. Det vil derfor bli gjennomført en konkurranse om støtten, forklarer Aasland.

Foretrukken modell er å gjennomføre prosessen i to steg, hvor det først blir arealtildeling etter kvalitative kriterier. Aktørene som blir valgt ut, vil få en eksklusiv rett til å utvikle sitt prosjekt og søke om konsesjon. Det innebærer at ikke alle prosjektene vil tildeles støtte, som skal gi incentiver til å holde kostnadene nede.

Regjeringen ber i tillegg om synspunkt på en alternativ modell.

Stor interesse

Regjeringen har kalt inn til pressekonferanse om havvind, for å legge frem hvilke rammevilkår som skal gjelde for dem som vil bygge ut havvind på de to områdene som så langt er åpnet for havvind på norsk sokkel; Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

En lang rekke selskaper har allerede meldt sin interesse for å søke om å få bygge ut totalt 4,5 GW med havvind-kapasitet. Regjeringen har besluttet at første fase av Sørlige Nordsjø II skal utlyses ved utgangen av første kvartal 2023, og at området skal tildeles mot sommeren og høsten.

Når de første turbinene kan produsere strøm gir ikke Aasland noe konkret svar på, men sier at de jobber kontinuerlig med å kutte ned på konsesjonsbehandlingstiden, for å få fortgang i prosessen – samtidig som han understreker at det må skje innenfor ansvarlige rammer. 

Sørlige Nordsjø II er egnet for bunnfast havvind, og skal deles i to utbyggingsfaser, på 1,5 GW hver. Utsira Nord på 1,5 GW har et havdyp som krever flytende havvind. Hvert av områdene er planlagt delt opp i flere utbygginger. 

Det er Statnett som får ansvaret for å planlegge kraftnettet både på land og til havs, og de har nylig pekt ut hvor det er best å koble havvinden til kraftnettet på land. De anbefaler at første fase av Sørlige Nordsjø II tilknyttes i Kvinesdal stasjon og at Utsira Nord tilknyttes i Karmøy stasjon.

Regjeringen har tidligere lansert en ambisjon om å tildele arealer for havvind tilsvarende 30 GW innen 2040.

Vis mer

Elektrifisering av sokkelen

Samtidig skal Stortinget tirsdag også behandle et forslag som åpner for å gi oljeselskapene en snarvei til havvindutbygging. En nær samlet energi- og miljøkomité, fra Høyre til SV, støtter forslaget. 

Det innebærer at oljeselskapene vil kunne få tildelt areal og konsesjon til å bygge ut havvind, uten å gå den lange veien om åpningsprosesser og konkurranse, under forutsetning at kraften brukes til å elektrifisere norske olje- og gassinstallasjoner, blant annet for å kutte utslipp.

Forslaget kommer i kjølvannet av Equinors Trollvind-prosjekt, hvor selskapet vil bygge havvind nær Oseberg og Troll, for å bruke kraften til å elektrifisere feltene. 

I november startet produksjonen på Norges første havvindpark, Hywind Tampen, også denne knyttet til oljeinstallasjoner. I alt skal 11 turbiner produsere fornybar kraft til Snorre og Gullfaks, syv av dem får oppstart i løpet av i år. 

Også i Ekofisk-området vurderes det havvind, for å erstatte noe av gasskraften som brukes på feltene i området. En beslutning er ventet i løpet av 2022. 

Energiminister Terje Aasland (Ap) med Peter van der Poel, administrerende direktør i Ingka (i midten) og Francois van Leeuw, konsernsjef i Parkwind, viser frem den nylig signerte kontrakten for utbyggingen av Sørlige Nordsjø II.
Les også

Historisk havvind-kontrakt: Vil levere energi fra 2030-2031

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.