SAMFERDSEL

Slik blir de nye veiene i Norge om Vegvesenet får det som det vil

Venter på godkjenning hos Samferdselsdepartementet.

Færre dimensjoneringsklasser og midtstilt kollektivfelt er to av de største endringene i forslaget til ny veinormal.
Færre dimensjoneringsklasser og midtstilt kollektivfelt er to av de største endringene i forslaget til ny veinormal. Bilde: Schrøder, Tor Erik

Likere veier, mindre busskøer og mykere linjeføring for hovedveier.