SKIP

Slik bidro forskningsskipet Aurora til gjennombrudd i ubåt-saken

Et «maritimt multiverktøy» var helt riktig redskap for etterforskerne.

Aurora inneholder blant annet et Reson SEABAT 7125 høyoppløselig multistrålers ekkolodd som virker på dybder fra 0,5 til 500 meter. (Foto: Aarhus Universitet)
Aurora inneholder blant annet et Reson SEABAT 7125 høyoppløselig multistrålers ekkolodd som virker på dybder fra 0,5 til 500 meter. (Foto: Aarhus Universitet)
Av Mads Nyvold, Ing.dk
13. okt. 2017 - 18:30

Metanproduserende mikroorganismer, seismiske data og nå søk etter et offer i en mordsak…

Det tre år unge forskningsskipet til Aarhus Universitets, Aurora, har allerede i løpet av sitt korte sjøliv hjulpet til med å kaste lys over en rekke svært forskjellige uavklarte sammenhenger i havet. Forrige fredag ble assisterende politiarbeid føyd til på lista.

Aurora har sammen med meteorologer fra DMI, svenske sporhunder og det danske Forsvarets Center for Havmiljø, bidratt med vesentlig hjelp i den såkalte ubåtssaken.

Luktmolekyler

Takket være kombinasjonen av kunnskap om blant annet strømforhold og lokalisering av luktmolekyler, kunne politiet lokalisere kroppsdeler som gir vesentlige detaljer til etterforskernes jobb med å oppklare døden til den svenske frilansjournalisten Kim Wall, hvor oppfinneren Peter Madsen for tiden sitter varetektsfengslet.

– Vi er naturligvis svært glade for dette samarbeidet, sa leder for drapsetterforskningen og visepolitiinspektør Jens Møller fra Københavns Politi på en pressekonferanse.

Det dreier seg om poser med Kim Walls hode og bein, som var holdt nede av metallstykker. I tillegg kommer en ekstra pose som inneholder klærne til Kim Wall samt en kniv. Alle kroppsdelene befant seg på bunnen av Køge Bugt.

– På bakgrunn av de punktene der sporhundene markerte luktspor, gjorde Aarhus Universitet beregninger basert på de kjente og historiske strømdataene i Køge Bugt. De kom like i nærheten av det stedet hvor likdelene ble funnet, fortalte drapssjef og visepolitiinspektør Jens Møller.

Forskningsskipet Aurora inneholder også et mini-laboratorium, hvor rensligheten er i høysetet for å unngå kontaminering av de havorganismene som forskerne vanligvis studerer. I forbindelse med assistansen i ubåtssaken brukte politiet også Aurora til å frakte de nye funnene inn til land. 

– Vi har ytt et lite bidrag i en stor sak, sier Auroras kaptein Torben Vang på en telefonforbindelse til sjøs.

Private kunder utsatte ordre

Auroras vanlige besetning består blant annet av geologer, laboranter, kapteiner, biologer, biokjemikere og sivilingeniører.

I uka fram til søket etter Kim Wall hadde en del av besetningen planlagt at forskningsskipet skulle seile til Skagerrak. Her hadde private kunder chartret det moderne forskningsskipet for å utføre undersøkelser av havbunnen.

De private kundene godtok å utsette den bestilte oppgaven. Politiet hadde bruk for hjelp fra Aurora.

Skipet måtte seile til Køge Bugt for å bistå med søket etter de resterende likdelene fra den svenske frilansjournalisten. Kim Walls torso ble funnet i forrige måned ved Amager, mens de resterende delene hittil ikke har blitt funnet.

Artikkelen fortsetter under illustrasjonen.

Tverrsnitt av forskningsskipet Aurora (Illustrasjon: Aarhus Universitet).
Tverrsnitt av forskningsskipet Aurora (Illustrasjon: Aarhus Universitet).

Politiet har jobbet ut fra en teori med fokus på at om natten fredag den 11. august dykket UC3 Nautilus ned i tidsrommet mellom cirka 0:44 til 08:25. Deretter drev og seilet ubåten i cirka 40 minutter til cirka 09:05, da den sank i Køge Bugt.

– Den strekningen har vi vært interessert i, fordi hypotesen vår er at Kim Wall ble partert i de timene da hvor ubåten har vært neddykket, sa det drapssjef og visepolitiinspektør Jens Møller.

  • (Les på danske Ingeniøren) Rakettmadsens Støtteforening vil oppløse seg selv: Drømmen som brast

Luktspor drev langt vekk

Politiet har derfor fokusert på å finne likdelene i et 1,8 kilometer stort område med havdybder på 10-12 meter i Køge Bugt.

– Det er et veldig stort område, har visepolitiinspektør Jens Møller tidligere understreket.

Oppgaven ble vanskeligere på grunn av at de svenske sporhundene riktig nok var hjelpsomme og effektive, og raskt fikk ferten av likdelene – men vel å merke i et stort område.

Hundenes luktesans er mellom 1,7 og 2,4 millioner ganger bedre enn hos er menneske. I forbindelse med denne typen politiarbeid stod de i baugen til en båt med potene oppe på rælingen og snuste inn den ene kubikkmeteren luft etter den andre, mens båten seilte gjennom et større sjøområde på kryss og tvers. 

Hundene markerer når de lukter noe interessant, og det klarer de selv om det dreier seg om likdeler og tøyrester som viste seg å ligge på 10 meters dybde og nesten en kilometer unna.

– Der var nesten ingen av oss som hadde trodd at duftsporene fra likdelene kunne drive så langt, har visepolitiinspektør Jens Møller fortalt.

Første på tre tiår

Det danske Forsvarets Center for Havmiljø, Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og besetningen ombord på Aurora, kunne deretter assistere med strømmålere og kunnskap om strøm, vind og vannstand. Og så kan vi legge til skipets splitter nye utstyr.

Aurora er det første danske forskningsskipet som er bygd på mer enn 30 år. Det kan både bore og fiske. Skipet er en maritim sveitsisk lommekniv var beskrivelsen da skipet ble døpt i 2014.

– Dette skipet vil med det utstyret vi har om bord, kunne finne iPad-en din hvis du mistet den og den tilfeldigvis landet vertikalt på havbunnen, sa Peter Grønkjær, som er formann for skipsgruppen og lektor ved Institut for Bioscience – Akvatisk biologi på Aarhus Universitet.

Den nøyaktige lokaliseringen av gjenstander på havbunnen, skjer blant annet via et Reson SEABAT 7125 høyoppløselig multistrålers ekkolodd som kan brukes på dybder fra 0,5 til 500 meter. Forskningen med Aurora har allerede resultert i artikler i ledende tidsskifter, så som Nature.

Men på fredag dreide det seg det altså om den annerledes og mer tragiske saken vedrørende Kim Walls død i forbindelse med båtturen i UC3 Nautilus.

– Vi gikk til denne oppgaven med den samme tekniske og vitenskapelige innstillingen som vi benytter i alle oppgavene våre. Innfallsvinkelen og kunnskap førte til at etterforskningen kunne foregå i nye områder hvor dykkerne kunne søke, forteller kaptein Torben Vang på telefon fra Skagerrak.

Artikkelen ble først publisert på Ing.dk

Pressekonferansen hvor visepolitiinspektør Jens Møller kom inn på Auroras bidrag til etterforskningen fant sted den 7. oktober. Se konferansen her: