VANNKRAFT

Slakter påstand om at norske selskaper kan tape 5 milliarder

Opprinnelsesgarantiene skaper debatt igjen.

Opprinnelsesgarantier fra allerede nedbetalt norsk vannkraft kan umulig bli ti ganger så mye verdt som i dag, slik Ecohz hevder, mener Industri Energi, Nelfo og Zero.
Opprinnelsesgarantier fra allerede nedbetalt norsk vannkraft kan umulig bli ti ganger så mye verdt som i dag, slik Ecohz hevder, mener Industri Energi, Nelfo og Zero. Bilde: NTB Scanpix
Øyvind LieØyvind LieJournalist
25. mai 2016 - 14:11

Det har igjen blåst opp til strid om opprinnelsesgarantiene for strøm. Disse garantiene gjør det mulig for utlendinger å kjøpe opp «fornybarheten» til den norske strømmen.

Det gjør at forbrukerne i Norge som ikke kjøper opprinnelsesgarantier, på papiret blir sittende igjen med en skitten restmiks av kullkraft og kjernekraft. Dette skjer til tross for at strømmen i stikkontakten til norske strømkunder nesten utelukkende kommer fra vannkraft (se faktaboks).

– Virker useriøst

Årsaken til at kampen om opprinnelsesgarantiene igjen har blusset opp, er at regjeringen i sin energimelding signaliserer at den vil arbeide for å legge om systemet slik at ikke fornybarheten i den norske kraften kan selges ut av landet.

I en høring på Stortinget om energimeldingen nylig, advarte daglig leder Tom Lindberg i selskapet Ecohz, som videreselger opprinnelsesgarantier, sterkt mot å avvikle ordningen. Lindberg hevdet at den norske kraftbransjen og dens eiere kunne gå glipp av fem milliarder kroner om ordningen avvikles. Utspillet er blitt fulgt opp av pressemeldinger hvor han hevder det samme.

Men hvor tar han tallet fra? Både miljøorganisasjonen Zero og bransjeorganisasjonene Nelfo og Norsk Industri er svært kritiske til påstanden om at norske kraftprodusenter kan få ti ganger så mye for sine opprinnelsesgarantier som de får i dag. Den årlige verdien av opprinnelsesgarantiene i Norge er nemlig kun på om lag 500 millioner kroner, noe Lindberg også bekrefter.

– Jeg kan ikke se for meg at det stemmer. At betalingsviljen skal bli ti ganger

Opprinnelsesgarantier

  • Ordningen med opprinnelsesgarantier fungerer slik at fornybarprodusenter kan selge en garanti om at de har produsert en gitt mengde fornybar kraft videre til strømkunder, uavhengig av om disse kundene mottar den fysiske strømmen kraftselskapene har produsert.
  • Dermed løsriver man kraftens «fornybarhet» fra den fysiske leveransen.
  • Norske strømkunder som ikke kjøper opprinnelsesgarantier, blir sittende igjen med det som kalles den europeiske restmiksen, altså det som blir igjen når man tar hensyn til at kraftens «fornybarhet» er solgt unna til forbrukere i andre europeiske land.
  • Denne restmiksen besto følge NVE i 2014 av kun 9 prosent fornybar i 2014.
  • I restmiksen var 54 prosent er fossil kraft og 37 prosent er kjernekraft.
  • Kraftproduksjonen i Norge viser derimot et helt annet bilde. I 2014 ble det i Norge produsert 142,3 TWh. Fornybar produksjon utgjorde 139,2 TWh. Av dette var 136,6 TWh vannkraft, 2,2 TWh vindkraft og 0,3 TWh varmekraft fra biobrensel.
  • Fossil kraftproduksjon utgjorde kun 3 TWh. Dermed var hele 98 prosent av den norske kraftproduksjonen fornybar i i 2014.

større, er bare en påstand de slenger ut. Det virker useriøst hvis det ikke belegges med fakta, sier leder av miljøstiftelsen Zero, Marius Holm, til Teknisk Ukeblad.

Hjelp i begrepsjungelen: Dette er forskjellen på lumen, lux og candela

Norsk etterspørsel må øke

Lindberg ønsker ikke å stille opp til intervju om saken. Men i en epost skriver Lindberg at tallet 5 milliarder fremkommer ved å bruke Nederland som eksempel. 

– Dette burde være et realistisk mål for norsk verdiskaping i løpet av 3-6 år. Å nærme seg priser på hollandsk nivå vil kunne oppnås basert på en generell europeisk etterspørsel, skriver han.

En forutsetning er da ifølge Lindberg at den norske etterspørselen øker.

– Denne må komme fra industri og næringsliv, som har de største positive effektene av å kjøpe dokumentert fornybart, skriver Lindberg.

Om målet skal nås, må disse aktørene ifølge Lindberg samarbeide og gå helhjertet inn for systemet. 

Som eksempel på potensialet trekker han fram et spesialprodukt Ecohz selger hvor de får hele 0,4 eurocent, altså snaue 4 øre, per kilowattime. Fra dette produktet går størstedelen av beløpet ifølge Lindberg direkte til finansiering av nye kraftverk.

Stor test: Disse solcellene er best for norske forhold

Nedbetalte vannkraftverk

Zero-leder Marius Holm rister på hodet av Lindbergs argumenter.

– For Norges del kommer opprinnelsesgarantiene som selges i overveidende grad fra vannkraft som er nedbetalt for lenge siden. Jeg som forbruker kunne gjerne betalt ti øre ekstra per kilowattime for å få realisert ny fornybar produksjon hvis jeg bodde i et land med fossil kraftproduksjon. Men det er veldig lang veg derfra til å si at markedsprisen for opprinnelsesgarantier er ti ganger høyere enn markedet sier i dag, sier Holm.

Han mener derfor at dagens system må endres.

– At vi som samfunn investerer 70 milliarder kroner i ny fornybar energi gjennom elsertifikatmarkedet, og så selger vi opprinnelsesgarantier for en symbolsk sum, for til sammen noen få hundre millioner kroner, og vips, så er Norge fossilt igjen? Dette blir meningsløst. Vi kan ikke tillate noen å svartvaske norsk fornybar strøm og hevde at den er fossil bare fordi noen har solgt digitale papirer med «opprinnelsesgaranti», sier Holm.

Norges første moderne «offgrid»-hus: Her bor de helt avkoblet fra både strømnett, vann og avløp

Selges to ganger

Da Teknisk Ukeblad laget en artikkelserie om opprinnelsesgarantier sommeren for tre år siden, bekreftet Lindberg nettopp at betalingsviljen var forskjellig fra allerede nedbetalt vannkraft og ny fornybar kraft.

«Markedet skjønner dette, og betaler mer for den nye fornybare kraften enn for kraft fra gamle vannkraftverk. De betaler også mer om aktørene viser hvor pengene for opprinnelsesgarantiene går til og at de går til nye prosjekter», sa Lindberg. 

På spørsmål fra Teknisk Ukeblad om det dermed ikke blir feil å ta utgangspunkt i betalingsviljen for ny vindkraft når man skal regne hvor mye penger man kan få for fornybarheten av allerede nedbetalt gammel vannkraft, svarer Lindberg nå dette:

– Det er stor forskjell i betalingsvillighet blant kunder. Noe kan tilskrives alder på kraftverket som du nevner, mens mye også knyttes til andre preferanser. Det vi vet i dag er at norsk fornybart «prioriteres bort» - anbefales ikke – fordi det knyttes en opplevd usikkerhet til hvordan norsk næringsliv og kraftbransjen forvalter og kommuniserer selve systemet, og de merverdiene som bygges for vår fornybar kraft. Man betaler mindre for opprinnelsesgarantier som muligens er «solgt to ganger, skriver Lindberg.

Norges smarteste hjem? - Det er dette som blir hus-standarden i fremtiden

– Blir mindre verdt 

Direktør for Energi- og miljøavdelingen, Ole Børge Yttredal i Norsk Industri, mener Lindberg ikke klarer å sannsynliggjøre sin påstand.

– Det er riktig at enkelte nederlandske opprinnelsesgarantier koster mer enn norske. Det er fordi nederlandske opprinnelsesgarantier er direkte knyttet til ny vindkraftproduksjon i Nederland. Den høyere prisen illustrerer at nederlendere mener det er mer verdifullt med et bevis som er fysisk knyttet til ny fornybar kraft i deres eget land, enn en norsk opprinnelsesgaranti som på ingen måte sikrer ny fornybar kraftproduksjon, sier Yttredal.

I Nederland er derfor forbrukere ifølge Yttredal i ferd med å gå bort fra kjøp av importerte opprinnelsesgarantier.

– Når andre land i mindre grad ønsker norske opprinnelsesgarantier, vil en større del av etterspørselen etter norske opprinnelsesgarantier måtte komme i Norge. Dermed blir norske opprinnelsesgarantier mindre verdt, ikke mer, siden man ikke behøver å bevise at man kjøper fornybar kraftproduksjon i et land der kraften utelukkende er basert på fornybare kilder, sier Yttredal.

Her borer de Norges dypeste energibrønn: Kan erstatte 6-7 vanlige brønner

Industridød

Han understreker at om tallet hadde vært 5 milliarder kroner, ville dette bety en «vanvittig ekstraskatt» til industrien

– Dette vil gi karbonlekkasje, altså at industrien vil etablere seg andre steder og ikke satse videre i Norge. Isteden vil de kunne bygge ny fabrikk ved siden av et polsk kullkraftverk og hevde at de har et like bra klimaavtrykk som norsk industri fordi de kjøper opprinnelsesgarantier. Til tross for at norsk kraft beviselig er fysisk fornybar, sier Yttredal.

Han sier dette vil kunne bidra til å øke klimagassutslippene istedenfor å redusere dem.

– Opprinnelsesgarantier er en meningsløs ordning som bidrar til å undergrave grønnheten i norsk vannkraft uten å bidra til ny fornybar og vil kunne føre til økt produksjon av fossil kraft, sier Yttredal.

Les også: Her er kartet som skal vise hvor det EGENTLIG lønner seg å ha solceller på taket

– Tenk på et tall

Direktør for Næringspolitikk i bransjeorganisasjonen Nelfo, Tore Strandskog, er enda krassere i sin kritikk av det påståtte milliardtapet.

– Dette blir litt som å tenke på et tall og håpe at ingen klarer å kvalitetssikre det. Tom Lindberg forutsetter at norske myndigheter og bransjeorganisasjoner skal kunne klare å «fremsnakke» norske opprinnelsesgarantier, slik at verdien skal øke med 12-gangeren over nivået på europeisk vannkraft. Dette er selvfølgelig vås. Grunnen til at norske opprinnelsesgarantier har en lav verdi, er at EU vet at kjøp at disse ikke gir noen ny produksjon, men er allerede nedbetalte vannkraftverk, sier Strandskog til Teknisk Ukeblad.

Overfor Teknisk Ukeblad påpeker Marius Holm at opprinnelsesgarantiene på steder hvor det allerede eksisterer elsertifikatmarkeder, som i Norge og Sverige nå, ikke utløser noe mer produksjon. Dette fordi produksjonsmålet i antall TWh allerede er satt.

Opprinnelsesgarantiene vil kun gjøre at elsertifikatprisen svekkes (marginalt) og påvirke hvilke av de elsertifikatstøtteberettigede prosjektene som bygges ut. 

Lagret strøm i Nissan Leaf-batterier: Halverte strømregningen

Vil gi forbrukerne et valg

Lindberg svarer slik på innvendingen fra Zero.

– Teorien er sikkert korrekt. Praksis viser noe annet. Systemet er etablert for å gi forbrukere et reelt energivalg. Verken i den europeiske eller norske lovteksten er det nedfelt at det skal dokumenteres investeringer i ny produksjon. En del av oss håper å styrke implementeringen av systemet i årene etter 2020, og da kan en slik endring være et spennende tillegg.

Lindberg viser til at opprinnelsesgarantiene er et europeisk system, og at penger kan kanaliseres til de prosjektene som fremdeles ikke bygges på grunn av manglende toppfinansiering.

– Dette skjer allerede i Norge, Sverige, og Irland og vi arbeider med å øke prosjektporteføljen til Frankrike og Tyskland. I 2016 har Ecohz i samarbeid med tre store internasjonale bedrifter tre mindre kraftprosjekter til bygging. Dette er hvordan systemet fungerer i praksis. Ikke teorien, skriver Lindberg.

Ecohz-sjefen hevder at man ved å avvikle bruken av opprinnelsesgarantier fratar norske forbrukere «en lovhjemlet valgmulighet» til å velge sin strømmiks.

– Gjennom en myndighetsstyrt, pålagt strømmiks på 100 prosent fornybart, uten bruk av opprinnelsesgarantier, fjernes reelle insentiver for forbrukere til å spare strøm basert på et klimaperspektiv. I stedet sier man at denne kraften har liten verdi, og man oppmuntrer indirekte til ukritisk bruk, hevder Lindberg.

Gjennombrudd? Svensk professor hevder han har påvist kjernefusjon i liten skala

Forsvarer påstanden

Til tross for den massive kritikken fastholder Lindberg sin påstand om et potensielt tap på 5 milliarder kroner. Han påpeker samtidig at en fortsatt negativ holdning til ordningen blant norske aktører ikke vil bidra til prisøkningen på opprinnelsesgarantiene.

– Vi er overbevist om at det er store muligheter for verdiskaping med norsk fornybar kraft. Internasjonalt er både konsument og industribedrifter i økende grad villig til å betale ekstra for dokumentert fornybar energi. Systemet med opprinnelsesgarantier er anerkjent og den eneste måten vi kan dokumentere forbruk på så lenge vi er en del av et europeisk energimarked, skriver Lindberg.

– Det er simpelthen for lettvint å bruke argumenter som «vås» og karakterisere seriøs nytenkning som «meningsløs». Personlig tror jeg slik ensidig interessepolemikk på sikt kan skade mer enn den gagner, skriver Lindberg.

Norsk gjennombrudd: Produserer 40 ganger raskere enn vanlige metoder

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.