Sjøfartsdirektoratet: Vil utsette utslippskrav i Unesco-fjorder

Cruiseskipsrederier har kastet seg rundt og støttet forskning på nullutslippsteknologi. Motivet: Å få lov til å seile inn i norske verdensarvfjorder etter 2026. Nå vil Sjøfartsdirektoratet utsette og ha samme regler for alle fjorder – innen 2030.

Sjøfartsdirektoratet: Vil utsette utslippskrav i Unesco-fjorder
P&O-skipet Britannia i Flåm. Stortinget vil forby slike skip å seile inn verdensarvfjordene fra 2026. Foto: Tore Stensvold

Sjøfartsdirektoratet er bedt av Klima- og miljødirektoratet om å utrede konsekvensen av å stille krav om nullutslipp i verdensarvfjordene fra 2026 og øvrige norske fjorder i 2030. I tillegg skal direktoratet vise hvordan vedtaket i Stortinget fra 2018 skal følges opp.