Sjøfartsdirektoratet skjerper havnekontrollene fra nyttår

Er godt forberedt på å sjekke at ingen skip ankommer norske farvann med for høyt svovelinnhold i drivstoff eller eksos.

Sjøfartsdirektoratet skjerper havnekontrollene fra nyttår
Bulkskip på vei ut Langesundfjorden. Dette er innenfor ECA_sonen og skip må ha under 0,1 prosent svovel i drivstoffet. Foto: Tore Stensvold

Fra 1. januar 2020 trer det internasjonale regelverket om maks 0,5 prosent svovelinnhold i drivstoff til skip i kraft.