MARITIM

Sintef Ocean:  Den enkle veien til endring er gjennom myndighetskrav

IMOs utslippsmål for 2030 er innen rekkevidde med dagens teknologi og optimalisert  drift..  IMOs-målene er viktigste pådriver for teknologi -og drivstoffutvikling framover-.

Sintef Ocean og laboratoriene i Trondheim spiller en viktig rolle i maritim utvikling for Norge. Her fra modelltesting av Yara Birkeland i havbassenget.
Sintef Ocean og laboratoriene i Trondheim spiller en viktig rolle i maritim utvikling for Norge. Her fra modelltesting av Yara Birkeland i havbassenget. Bilde: Tore Stensvold

I TUs serie om maritime trender, spør vi sentrale aktører i litt ulike deler av maritim næring om hva som preget perioden 2010-2020 – og hvilke trender de ser framover – fem og 10 år. Vi ber dem også svare på hvilke drivkrefter som har vært og vil være viktig.