Simulator­modeller og sanntidsdata skaper maritime digitale tvillinger

Kongsberg Digital lager maritim digital tvilling. Kombinasjonen av simulatormodeller og sanntidsdata fra sensorer setter fart i utviklingen.

Simulator­modeller og sanntidsdata skaper maritime digitale tvillinger
Kongsberg Digital setter fortgang i arbeidet med å lage digitale tvillinger av skip. Simulatorteknologien Kongsberg har utviklet gjennom mange år spiller en viktig rolle. Foto: Kongsberg Digital

Shipping ligger etter olje- og gassektoren innen digitalisering og oppbygging av digitale tvillinger.