Setter fart på hurtigbåt med hydrogen

Hydrogen laget av vannkraft og lagret på trykkbeholdere laget av kompositt skal løse en av hindringene for lavutslipps hurtigbåter.

Setter fart på hurtigbåt med hydrogen
Katamaran med 12 brenselceller på 100 k W hver. Hydrogentankene er plassert på dekk. Eventuell lekkasje vil gå rett ut i friluft. Br. Aa.

Statkraft, Trønder Energi og Hyon skal etablere verdikjeden med produksjon, distribusjon og bunkring av hydrogen til hurtigbåter på Vestlandet og i Trøndelag.