Sanner vil ha høyere bygg for å møte befolkningsveksten

– Vi må bygge mer, bedre og annerledes.

Sanner vil ha høyere bygg for å møte befolkningsveksten
Vi må bygge høyere for å møte den kommende befolkningsveksten, ifølge kommunal- og moderniseringsministeren. Bilde: NTB scanpix

I år 2050 forventes det at Norges befolkning er to millioner flere enn i dag.

For å møte den befolkningsveksten må vi gjøre noe med måten vi bygger på.

Det sa kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner, under Byggedagene 2015 onsdag formiddag.

Å bygge annerledes

Allerede i dag bygges det for få boliger i landets byområder. Og samtidig som befolkningen stadig vokser, ønsker stadig fler å bo nettopp i byene.

– Skal vi håndtere den sterke befolkningsveksten i og rundt de store byene må vi bygge mer, bygge bedre og bygge annerledes sier Sanner.

Og utdyper:

– Det skal fortettes mer, det skal bygges høyere enn i dag, og det skal særlig bygges rundt kollektivknutepunktene.

Les også: Vil bygge 65 meter høyt - Oslos brannstiger er bare 32 meter

Kommunene hemmer

Selv om det er mange tiltak som kan påvirke hvordan vi bygger, mener ministeren et av de viktigste tiltakene er å endre dagens kommunestruktur.

– Når det skal planlegges og bygges for flere hundretusen i Osloregionen eller forover 100.000 i Bergensregionen tror jeg alle ser at det er håpløst å få til gode løsninger med en så fragmentert kommunestruktur som vi har i dag, sier han.

Sanner forteller at behovet for bil kommer til å øke med 40 prosent, og ventetiden i bil kommer til å øke med 70 prosent rundt de store byene om alle skal planlegge innenfor sine grenser slik som i dag.

– Vi må ha en ny og bedre kommunestruktur, og det raskt, sier han.

Les også: 40, 30, 28, 17 etasjer - sjekk høyhusene som står i kø i Norge

Jan Tore Sanner
Jan Tore Sanner mener ny kommunestruktur er essensielt for å bygge riktig. Mari Gisvold

Stat og kommune

Ved å kutte antall kommuner, og skape bedre samarbeid mellom kommuner og stat, mener Sanner det vil bli langt enklere å se transportutvikling og arealutvikling under ett.

– Du kan vi ikke se boligbygging og byutvikling separat, det må sees i sammenheng, sier han. 

Og legger til at det i alt for mange år har vært sånn at staten pekt på kommunene, og kommunene har pekt på staten.

– Ved å endre strukturen, og legge opp til et tettere samarbeid enn hva vi har i dag kan vi få en lagt bedre og mer helhetlig utbygging enn hva vi har i dag, sier han.

Les også:

Gøteborg får Nordens høyeste boligblokk

Statoils nye signalbygg på Forus kan bli stoppet

Byggenæringen er klar for flere høyhus  

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.