KRAFT

Samme feil skjedde to ganger: Skylder på Statnett for strømbruddet i Nord-Norge

NVE sendte brev med kritikk til Statnett.

Mørkleggingen av Nord-Norge i januar, blant annet av Tromsø by (bildet), skyldes ifølge NVE blant annet mangelfull kvalitetssikring ved arbeidsoperasjoner hos Statnett.
Mørkleggingen av Nord-Norge i januar, blant annet av Tromsø by (bildet), skyldes ifølge NVE blant annet mangelfull kvalitetssikring ved arbeidsoperasjoner hos Statnett. Bilde: Bjørnbakk,Jan-Morten/NTB Scanpix
Øyvind LieØyvind LieJournalist
17. apr. 2015 - 12:57

Sterk vind førte 29. januar til tre enkeltfeil i strømnettet som la store deler av Nord-Norge i svart. Forsyningen nord for Ofoten var borte i opptil fire timer, blant annet for Tromsø by.

I et brev til Statnett, som Teknisk Ukeblad har fått innsyn i, beskylder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Statnett for mangelfull kvalitetssikring i forkant av strømbruddet.

Les også: Verdens største solvarme-kraftverk griller fugler i luften

Mutter løsnet

Den første feilen skyldes brudd i en klemme på tilkoblingsloopen fra ledningen til en støtteisolator ved Nygårdsfjellet vindpark. Denne feilen var Nordkraft Vind ansvarlig for.

De to påfølgende feilene må Statnett svare for. 420 kV-ledningen mellom Ofoten og Kvandal falt ut fordi en mutter løsnet på tilkoblingen av loopen fra ledningen til toppen av en av spenningstransformatorene. Loopen løsnet fra spenningstransformatoren og kortsluttet forbindelsene til strømtransformatoren. Vernet tolket dette som fasebrudd, og ledningen ble frakoblet i begge ender, skriver NVE i sin oppsummering av saken.

«Det spesielle her er at samme feil, med samme spenningstransformator, inntraff 21. februar 2014. Årsaken den gang var en brukket bolt i tilkoblingen til spenningstransformatoren», skriver NVE.

Les også: Nå kan du få solceller på taket - uten at det synes

– Mangelfull kvalitetssikring

Feilen i år skyldes ifølge direktoratet at reparasjonen som ble utført etter feilen i 2014, ikke var kvalitetssikret godt nok.

Det var brukt en «modifisert løsning» for tilkoblingen, men det manglet en låsemutter som medførte at tilkoblingen løsnet, skriver NVE.

Kritikken fra direktoratet er relativt hard.

«Dette feiltilfellet avdekker en mangelfull kvalitetssikring ved arbeidsoperasjoner hos Statnett. Slike feil skal enkelt sagt ikke inntreffe. Det er viktig at Statnett tar lærdom av hendelsen og innfører en bedre kvalitetskontroll i forbindelse med arbeid i sentralnettet», skriver NVE.

Knusende kritikk for NVE: Knusende kritikk for NVE: Risikerer å bruke milliarder på damsikring uten effekt  

Må ha sikre rutiner

I den tredje hendelsen, som skjedde like etterpå, falt samtlige 132 kV-ledninger tilkoblet 132-samleskinnen i Kvandal ut, samt 132 kV-ledningene mellom Ballangen Kanstadbotn og mellom Adamselv og Lakselv.

Årsaken til utfallet var en kortslutning på 132 kV-ledningen mellom Kvandal Kvitnes, sannsynligvis på grunn av fasesammenslag. På grunn av en løs ledning i feltskapet til effektbryteren på ledningen mot Kvitnes i Kvandal, kom ikke utløsesignalet fra vernet for ledningen fram til utløsespolen til effektbryteren, ifølge NVE. Dette medførte at bakenforliggende vern løste ut, og alle ledninger som matet kortslutningsstrøm mot feilstedet ble frakoblet.

Statnett har dokumentert overfor NVE at siste gang vernkretsen på avgangen mot Kvitnes i Kvandal fungerte, var 14. mars i fjor. Ledningen til feltskapet må altså ha løsnet etter dette.

Det er ifølge Statnetts rapport til NVE ikke gjort noen kontroll av vernkretsen i sin helhet siden anlegget ble idriftsatt i 2003.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

«Statnett må ha sikre rutiner for kontroll for å avdekke denne typen feil i sine anlegg. Alle forbindelser i lokalkontrollanlegget skal fungere. Det må derfor være et vedlikeholdsprogram som sikrer kontroll av alle funksjoner», skriver NVE.

Les også: Enova advarer: Slik må du ikke installere varmepumpen

Vurderer pålegg

NVE varsler i brevet at de vurderer å gå Statnett pålegg om å innskjerpe sine rutiner for kvalitetssikring i forbindelse med arbeid i sentralnettet. Dette vil kunne omfatte pålegg om at det skal gjennomføres hyppigere kontroll av utstyr som ikke har redundans.

«Som eier og drifter av sentralnettet påhviler det Statnett et stort ansvar å sikre at dette viktige nettet er intakt og opprettholder forsyningen under de fleste forhold. Slik vi ser det, burde de omtalte feilhendelsene ikke ha forekommet. Med et gjennomført opplegg for kvalitetssikring både ved bygging av anlegg og ved feilretting samt drift og vedlikehold av anleggene, burde feilene vært luket ut på forhånd», skriver NVE.

I brevet ber NVE Statnett dokumentere at de har rutiner for risikoreduserende tiltak i forbindelse med vedlikehold og kontroll av anlegg, innen 20. mars.

Les også: Staten har brukt 750 millioner på havvind - fortsatt har vi ingen havvindpark

Tar selvkritikk

Statnett har ennå ikke svart på brevet. Men overfor Teknisk Ukeblad understreker konserndirektør Øivind Rue at selskapet tar kritikken alvorlig.

– Det er klart vi tar selvkritikk for det som skjedde. Dette var veldig omfattende og svært beklagelige hendelser, sier han.

Rue understreker samtidig at kraftsystemet i Nord-Norge er sårbart, og at det var snakk om tre uavhengige hendelser som skjedde samtidig.

– Vi har systemer og rutiner ved våre anlegg, men vi gjør feil. Så rutinene kan alltid gjøres bedre, sier han.

Les også: Her sendes 10 kilowatt trådløst

Feilvurdering

Feilen på 420 kV-ledningen mellom Ofoten og Kvandal skyldtes ifølge Rue en feilvurdering.

– Vi gjorde en endring i tilkoblingen til spenningstransformatoren i fjor som vi trodde skulle gjøre tilkoblingen sterkere. Men den røk året etter. Så justeringen var ikke riktig. Det må vi bare erkjenne. Dette høster vi erfaring av, vi har systemer for å lære av slike feil, understreker han.

Rue mener NVEs fremstilling av saken i brevet i hovedtrekk stemmer. Men det er noen detaljer som han sier er feil fremstilt. Hvilke feil dette er, vil han ikke kommentere før Statnett har sendt sitt svarbrev til NVE. Fristen er mandag 20. april.

Les også: Energimyndigheten testet aggregater. Resultatet: Røyk og flammer

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.