Salg og installasjon av maritime batterier doblet seg fra 2017 til 2018

Det er bare begynnelsen, ifølge bransjen.

Salg og installasjon av maritime batterier doblet seg fra 2017 til 2018
Vision of the Fjords er hybrid med batterier fra ZEM. Foto: Eirik Helland Urke

BERGEN: I rene tall er det ikke installert så mange skipsbatterier, foreløpig. Maritime Battery Forum har registrert at det er installert eller solgt batterier til 340 ferger og skip for elektrisk eller hybrid framdrift.