Torghatten Nord

Regjeringen følger ikke egen strategi: Biogass utkonkurrerer hydrogen for ferge

Statens vegvesen står klar til å utlyse nytt anbud på hydrogenferge. Regjeringen snur ryggen til sin egen hydrogenstrategi og vil ha biogass i stedet.

Torghatten Nord trafikkerer Bodø-Værøy-Røst-Moksnes med to LNG-ferger. De kan bytte til biogass (LBG) og dermed kutte klimaavtrykket. Vegvesenet vil helt bort fra fossilt og går inn for hydrogen.  bli erstattet av hydrogenferger.US DIGITAL CAMERA
Torghatten Nord trafikkerer Bodø-Værøy-Røst-Moksnes med to LNG-ferger. De kan bytte til biogass (LBG) og dermed kutte klimaavtrykket. Vegvesenet vil helt bort fra fossilt og går inn for hydrogen. bli erstattet av hydrogenferger.US DIGITAL CAMERA (Foto: Christoffer Hjeltnes Støle/Wiki Commons)

Statens vegvesen står klar til å utlyse nytt anbud på hydrogenferge. Regjeringen snur ryggen til sin egen hydrogenstrategi og vil ha biogass i stedet.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Statens vegvesen anbefaler hydrogenferge til riksveg 80 - Bodø – Røst – Værøy – Moskenes fra 2023.  

Det ble opplyst om i brev til Samferdselsdepartementet i april i år. Strekningen over Vestfjorden er lang og værhard. For lang for batterier, men passe for hydrogen. 

Samferdselsdepartementet svarer i juni og ber Vegvesenet utrede bruk av biogass i stedet. Det paradoksale er at snuoperasjonen skjedde mens den samme regjeringen slo seg på brystet over sin nylig framlagte hydrogenstrategi.

I dag bruker Torghatten Nord to LNG-drevne ferger. De kan eventuelt bytte til nedkjølt biogass (LBG). Det kan være et godt argument for å droppe hydrogen.

Hemmelig

Teknisk Ukeblad har bedt om innsyn i korrespondansen mellom departementet og Statens vegvesen. Det er vi nektet, med henvisning til paragraf 15 i offentlighetsloven. Det er interne sakspapapirer mellom departement og underliggende etat i forbindelse med saksforberedelser.

Det vi vet er imidlertid dette:

29.april

Onsdag 29.april 2020 sender Statens vegvesen sin anbefaling for neste kontraktsperiode for Riksvegfergesambandet rv. 80 Bodø – Røst – Værøy – Moskenes. De vil sende sambandet ut på anbud høsten 2020 med forespørsel om hydrogenferge på strekningen fra 2023. Det skjer etter å ha fått klare signaler fra tre rederier og deres teknologipartnere om at de kan tilby hydrogenferge.

3. juni

Onsdag 3. juni presenterer to glade statsråder regjeringens hydrogenstrategi. Tina Bru i Olje- og energidepartementet og Sveinung Rotevatn i Klima- og miljødepartementet er selv storfornøyde med strategien. Den inneholder en god situasjonsbeskrivelse og mange gode ønsker og ideer til hvordan hydrogen kan bidra til nullutslippsløsninger.  Ellers får den kritikk for ikke å inneholde konkrete mål og ambisjoner, slik EU har presentert.

9. juni 

Seks dager etter, tirsdag 9. juni, sender regjeringen - ved Samferdselsdepartementet, et brev til Statens vegvesen med spørsmål angående bruk av hydrogen i fergesambandet. Kilder sier til TU at Vegvesenet fikk beskjed om å utrede biogass i stedet for hydrogen.

12. juni

Statens vegvesen sender sitt svar fredag 12.06.2020. Innholdet i brevet vet vi ikke sikkert, også det brevet er unntatt offentlighet.

25. august

I løpet av sommeren har samferdselsdepartementet tygget og gnagd på vegvesenets svar og sender et nytt brev tirsdag 25. august. Det har heller ikke TU fått innsyn i. Det er likevel en del som har lest det og oppfattet budskapet. Det brenner et blått lys for hydrogen.

Frustrerte

Klyngeorganisasjonen Maritime Cleantech representerer 120 bedrifter i den maritime næringen. Blant dem rederier og teknologileverandører som allerede er i gang med å levere utstyr og teknologi til verdens første hydrogen-ferge.

Om litt over ett år, oktober 2021, kan Statens vegvesen motta hyllest fra en hel verden over å være først ute med hydrogenferge på riksveg 13 Hjelmeland –Nesvik–Skipavik. Norled fikk kontrakten og Westcon er blant leverandørene.

Denne uka gjennomgikk det elektriske systemet og kontrollsystem en FAT (factory acceptance test) med DNV GL til stede som uavhengig part. I november kommer skroget fra Tyrkia til Ølen der Westcon Yard bygger det ferdig.

Følge egen strategi?

Administrererende direktør Hege Økland i NCE Maritime Cleantech skriver i et brev til departementet tirsdag 18. august at det haster med å sende Vestfjorden-sambandet ut på anbud. Skal rederier og teknologipartnere rekke å prosjektere hydrogenferge, må anbudet sendes ut kjapt. Det er kort tid til 2023, relativt sett.

Maritime Cleantech viser i brevet også til regjeringens hydrogenstrategi som peker på at lange fergesamband som ikke kan trafikkeres med batteriferger, egner seg godt til hybridløsninger med hydrogen og batteri.

«Sambandet på Vestfjorden er eit slikt samband der hydrogen er ein aktuell energiberar. Bruk av hydrogen på dette sambandet vil gi den naudsynte  etterspurnaden for å etablera eit produksjonsanlegg for flytande hydrogen i ein region med mykje skipstrafikk, som dermed vil få tilgang til eit grønt drivstoffalternativ.»

Begeistring for «game changer»

Til Teknisk Ukeblad utdyper hun:

En vakker dag ved Vestfjorden. Det kan imildlertid være langt tøffere forhold. Batteriferge holder ikke på strekningen Bodø-Lofoten. Foto: Ellen Synnøve Viseth

– Hydrogen er sett på som en mulig «game changer» for nullutslipps skipstransport. Vi har allerede begynt med utviklingskontrakten på riksveg 13. Nå må regjeringen fortsette det sporet. Utvikling av gode løsninger vil gi vår industri konkurransefortrinn. Staten kan spille en avgjørende rolle med sine offentlige anskaffelser, sier Økland.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn var svært begeistret over Heidelberg Cement og Felleskjøpets planer om hydrogendrevet bulkskip, som ble presentert i juli. Han kalte det «banebrytende», eller på nynorsk en «game changer».

Hydrogen er også aktuelt for flere hurtigbåtsamband. Skal hydrogen få en plass i norsk skipsfart., kreves det også at det bygges ut produksjons- og distribusjonskapasitet.

To prosjekter har fått Pilot E-midler for å utrede konsepter. De trenger kunder med kjøl. Fra 2023 og 2024 skal de to konsortiene ha sine anlegg oppe og klare til å levere hydrogen, den en komprimert H2 i Hellesylt og den andre flytende (LH2) fra Mongstad.

Distribusjon og produksjon

– Det er høna-og-egget-diskusjonen igjen, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i miljøstiftelsen Zero.

Han har også fått informasjon om at departementet ikke vil ha hydrogen på Vestfjorden-sambandet.

– Rederier og hydrogenprodusenter er klare til å levere. Vi forventer at statsråd Knut Arild Hareide leverer på regjeringens hydrogenstrategi. Nå må vi gå fra å snakke til å handle, sier Gjerset. Han viser også til at EU har en veldig klar hydrogenstrategi og veldig fort kan gå forbi Norge.

Norled har ytterligere en ferge under bygging som inngår i et EU-prosjekt. Planen er å bygge det om til hydrogen etter levering.

Japansk satsing

I Japan er hydrogen sett på som det beste nullutslippsalternativet innen transportsektoren. De ligger likevel et stykke bak Norge.

I forrige uke ble det kjent at et japansk konsortium har planer om å lansere det de kaller verdens første passasjerferge med hydrogen/brenselceller og batterier i 2024.  Fergen skal ha plass til 100 personer og brukes i havnebassenget ved Yokohama.

Konsortiet ledes av NYK Line og begynner mulighetsstudien nå i september og detaljengineering i 2021, med byggestart 2023.

Norled skal ha sin første hydrogenferge klar til å seile i løpet av oktober 2021.

Med andre ord taler alt for at norske teknologimiljøer fortsatt har et godt forsprang innen maritim anvendelse.

De andre deltakerne i det japanske konsortiet er Toshiba (brenselceller), Eneos (hydrogen drivstoffsystem) og klasseselskapet ClassNK.

Japan har klare ambisjoner om å bli et «hydrogensamfunn» for å redusere utslipp fra blant annet transportsektoren. De har som mål å ha 800.000 hydrogendrevne biler på veiene inne utgangen av tåret.

Japan skal ha denne fergen klar til 2024. Hydrogen, brenselcelle og batterier skal sørge for energien fergen trenger. Foto: NYK Line

Kommentarer (73)

Kommentarer (73)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå