SAMFERDSEL

Regjeringen bevilger 54,6 milliarder til vei og bane

Øker satsingen på vedlikehold.

Regjeringen foreslår å bevilge 54,6 milliarder kroner til samferdsel i Statsbudsjettet for 2016.
Regjeringen foreslår å bevilge 54,6 milliarder kroner til samferdsel i Statsbudsjettet for 2016. Bilde: Truls Tunmo
7. okt. 2015 - 10:33

Regjeringen øker satsingen på vei og bane, og foreslår å bevilge 59,4 milliarder kroner til samferdsel i statsbudsjettet for 2016.

Av disse skal 31,5 milliarder gå til vei og 21,2 milliarder til jernbane.

Se oversikt: Dette er de ti største jernbaneprosjektene i Norge  

Satser på vedlikehold

Samferdselsbudsjettet legger til rette for økt vedlikehold og satsing på gang- og sykkelveier.

– Neste års samferdselsbudsjett er et kraftig løft for å bygge landet, sier finansminister Siv Jensen under presentasjonen av statsbudsjettet.

Samlet øker bevilgningene til veiformål med 18,5 prosent.

– En sterk satsing på vedlikehold gjør at etterslepet vil gå ned, sier Jensen.

Det skal blant annet bevilges 2,5 milliarder kroner til tunnelsikring på riksveiene. Det er en økning på 1,1 milliarder kroner fra 2015.

Regjeringen foreslår dessuten 808 millioner til spesifikke trafikksikkerhetstiltak neste år, som midtrekkverk, ytterligere strekninger med forsterket midtoppmerking, utbedring av terrenget langs veiene, veibelysning, utbedringer av kurver og kryss, samt rekkverk.

Les også: Ny type asfalt sluker 4000 liter vann på 60 sekunder

Større veisatsing

Regjeringen foreslår også å bruke 31,5 milliarder, rundt 4,9 milliarder mer på veiformål i årets budsjett sammenlignet med i fjor.

Av de milliardene går 1,3 milliarder til det nye veiselskapet Nye veier, som skal ta ansvaret for utbyggingen av de største og viktigste veiprosjektene i landet.

De resterende 30,5 milliardene går til Statens vegvesen og blant annet disse tiltakene:

  • 16,5 milliarder til investeringer på riksveinettet, blant annet til skredsikring. Dette er en økning på 2,7 milliarder fra budsjettet i fjor.
  • 11 milliarder til drift og vedlikehold av riksveier, veiforvaltning og kjøretøytilsyn. Det innebærer en økning på rundt
  • 983 millioner til riksveiferjetjenester
  • 340 millioner til infrastrukturtiltak på veinettet i Nord-Norge

Se oversikt: Dette er de 15 største veiprosjektene i Norge

30 prosent økning

Også jernbanen prioriteres høyt i det nye samferdselsbudsjettet.

– Det blir også god fremdrift på alle igangsatte jernbaneprosjekter som videreutbygging på intercitystrekningene og Ringeriksbanen, sier Jensen.

Og legger til at jobben med å ta vedlikeholdsetterslepet fortsetter.

– Vedlikehold på jernbane øker med over 30 prosent i 2016, sier hun.

Norgesaktuell: Verdens første rørbru kan stå ferdig i 2025

Større satsing må diskuteres

Det legges likevel ikke opp til investeringer i nye jernbaneprosjekter neste år.

Det plager ikke jernbanedirektør Elisabeth Enger.

– Vi har vært opptatt av å få et godt nivå på vedlikeholdet og støtter prioriteringene som ligger der. Samfunnet får ta den store diskusjonen om nye prosjekter i forbindelse med Nasjonal transportplan (NTP), og da kan diskutere om man vil ha enda større investeringer. Vi er veldig fornøyde med at vedlikeholdsbevilgningene øker, sier hun til Teknisk Ukeblad.

Stor oversikt: Stor oversikt: Her er rekkevidden til alle elbilene du kan kjøpe i Norge

Må ta vare på det man har

– Det er aldri sånn at en etat ikke kunne gjort enda mer, og vi vil alltid ha mer penger. Vi planlegger for store investeringer fremover, blant annet på Ringeriksbanen og i tiltak som kan øke kapasiteten for gods. Vi vil jo gjøre jernbanen mer pålitelig i forhold til godstransport. Vi håper på et enda høyere nivå i neste NTP, sier hun.

Enger sier man kommer til å prioritere Bergensbanen, Dovrebanen og Sørlandsbanen når det gjelder vedlikehold.

– Før du bygger nytt må du ta vare på det du har. Mye av nettet må vedlikeholdes for at det skal virke i fremtiden, sier hun.

Les også: Dette toget bygger en kilometer spor i døgnet

Sykkelvei i de store byene

Videre foreslår regjeringen 600 millioner kroner til gang- og sykkelveier, og om lag 220 millioner kroner i ekstern finansiering av gang- og sykkelveinettet.

Samferdselsdepartementet opplyser at midlene i hovedsak vil bli benyttet til å etablere sammenhengende sykkelveinett i byer og tettsteder, og bygge ut strekninger knyttet til skoleveier.

– Antallet alvorlige trafikkulykker er betydelig redusert de siste årene, og hittil i 2015 har vi hatt rekordlave dødstall på veiene. Det er svært gledelig. Utviklingen skal vi likevel ikke ta for gitt, og vi må alle bidra for å nå målet om 0 drepte og 0 hardt skadde. Regjeringens brede satsing på trafikksikkerhet handler derfor både om å gjøre veiene våre bedre og tryggere på flere måter, sier Solvik-Olsen.

Teknisk Ukeblad kommer tilbake med mer.

Les også: Med disse på plass tør de færreste å råkjøre over Øresundsbroen

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.