SAMFERDSEL

Reduserer kostnader og CO2-avtrykk med ny byggemetode

I utgangspunktet skulle Hestnestunnelen bygges med full utstøpning. Ved å endre til forinjeksjon er byggekostnadene knyttet opp mot vann- og frostsikring redusert med 50 prosent.

Drivingen av hovedtunnelen er kommet godt i gang. Her fra tverrslag sør med svært godt oppnådd tetteresultat med en tørr tunneloverflate.
Drivingen av hovedtunnelen er kommet godt i gang. Her fra tverrslag sør med svært godt oppnådd tetteresultat med en tørr tunneloverflate. Foto: Karl Gunnar Holter

Ved å droppe full utstøpning av tunnelen kutter Bane Nor både kostnader og utslipp i den nye Hestnestunnelen i Stange.