Scanning fra helikopter, knust glass og sensorer har gjort disse veiene billigere

Nå skal Nye Veier kutte kostnadene med ytterligere fem til ti prosent.

Scanning fra helikopter, knust glass og sensorer har gjort disse veiene billigere
Ved å benytte seg av geoscanning i stedet for konvensjonell grunnboring sparer Nye Veier oppmot 30 prosent av kostnadene knyttet til grunnundersøkelser. Foto: Nye Veier

2. juli åpnet 22 kilometer med ny firefeltsvei på E18 mellom Tvedestrand og Arendal. Veien er det første veiprosjektet som ferdigstilles av Nye Veier, den foreløpig eneste konkurrenten til Statens Vegvesen.