OLJE OG GASS

Ptil: – Det blir litt for enkelt. Vi har gjort den jobben vi er satt til å gjøre

Svarer på kritikken.

Petroleumstilsynet gransket et rekordhøyt antall alvorlige hendelser i fjor, inkludert ett dødsfall. Til tross for at de i april ga et varsku til oljebransjen om at sikkerhetsnivået var på vei ned, har ulykkene bare fortsatt. Nå ber flere organisasjoner om at Ptil blir gransket. – Ikke opp til oss, sier Ptil.
Petroleumstilsynet gransket et rekordhøyt antall alvorlige hendelser i fjor, inkludert ett dødsfall. Til tross for at de i april ga et varsku til oljebransjen om at sikkerhetsnivået var på vei ned, har ulykkene bare fortsatt. Nå ber flere organisasjoner om at Ptil blir gransket. – Ikke opp til oss, sier Ptil. Bilde: Statoil/Petroleumstilsynet/Per-Ivar Nikolaisen/Eirik Helland Urke
Lars TaraldsenLars TaraldsenJournalist
5. des. 2016 - 14:40

Petroleumstilsynet føler seg ikke veldig truffet av kritikken fra Leif Sande, og sier at det ikke er opp til dem å bedømme om de skal bli gransket eller ikke.

Dette kommer etter at tilsynsmyndigheten blir kritisert av flere norske organisasjoner og fagforeninger. Blant annet mener Industri Energis Leif Sande, Naturvernforbundet og Safe at Riksrevisjonen bør «kontrollere kontrollørene».

– Hvorvidt vi bør granskes eller ikke, synes vi ikke er opp til oss å svare på, sier pressetalskvinne Eileen Brundtland til Teknisk Ukeblad.

Bakgrunn: – Et menneske døde på grunn av regelforvirringen. Mange kunne strøket med

– Blir litt for enkelt

Hun peker likevel på at Ptil blir kikket i kortene allerede. Sist ved Engen-utvalget i 2013.

– Nå er det satt i gang et forprosjekt til ny stortingsmelding om HMS, som skal inneholde vurderinger av sikkerhetsarbeidet og situasjonen i næringen. Vi blir kikket i kortene og det forholder vi oss til, sier Brundtland.

– Synes du kritikken fra Sande er uberettiget og urettferdig?

– Jeg forstår at Sande merker presset som er i næringen nå, og at han ønsker en sterk tilsynsmyndighet. Der er vi helt på linje. Samtidig blir det litt for enkelt å hevde at vi ikke gjør noe. Vi har gjort den jobben vi er satt til å gjøre. Vi har ført tilsyn med næringen og vi har gitt tydelig beskjed når vi har funnet brudd på regelverket, sier hun.

Brundtland sier at strategien for 2017 er klar.

– Vi står midt i en krevende tid. Nå har vi lansert vårt hovedtema for 2017, og det er at trenden skal snus. De siste to årene har vært preget av alvorlige hendelser, og nå maner vi næringen til å ta tak, sier hun.

– Det er viktig å understreke at vi skal være en pådriver. Men det operasjonelle ansvaret vil og må alltid ligge hos selskapene.

Føler ikke kritikken er treffende

Til Sandes kritikk av COSL-granskningen, sier Brundtland at det stemmer at pålegget ble trukket tilbake og at det har vært en relativt komplisert regelverksstruktur å forholde seg til.

– Men det viktigste vi gjør i granskninger, er å finne ut hva som har skjedd og hvorfor. På denne måten kan både næringen og myndigheter lære av det og forhindre at det skjer igjen.

– Akkurat denne granskningen avdekket at det er svakheter i metodene for beregning av horisontale bølgeslag på dekkskonstruksjoner. Der har ingen vært gode nok, sier hun.

Brundtland peker videre på at det har blitt gjort et betydelig arbeid i etterkant, både av Ptil, Sjøfartsdirektoratet, DNV GL og næringen selv. 

Heller ikke her mener Ptil at Sandes kritikk er helt treffende. Hun forklarer at regelverksstrukturen er komplisert.

– Du har et petroleumsregelverk for flyttbare innretninger som åpner for at du kan bruke Sjøfartsdirektoratets tekniske forskrifter, som igjen viser til klasseselskapene sine standarder, sier hun.

– Vi maner næringen til å ta tak

Ptil baserer seg på opplysninger som gis i søknaden om å få samsvarsuttalelse.

– Vi verifiserer disse opplysningene gjennom stikkprøver. Alle innretninger som er registrert i nasjonalt skipsregister har en klasse, som er grundige sertifiseringer helt ned på tegningsnivå.

– Disse maritime sertifikatene legger rederen inn som en del av søknaden. Vi har ikke kapasitet til å etterregne alt og vi gir heller ikke noen ny klassing. I utgangspunktet har vi tillit til klassesystemet og arbeidet som er gjort der. Så går vi inn og tar stikkprøver, sier hun.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.