Politiet kjøpte det helikopteret som støyer desidert mest 

La lite vekt på støy i valget av nye politihelikoptre.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård og justisminister Per-Willy Amundsen signerer kontrakt for nye politihelikoptre på Gardermoen mandag sammen med Leonardo Helicopters-sjef Daniele Romiti og ambassadør Giorgio Novello.
Politidirektør Odd Reidar Humlegård og justisminister Per-Willy Amundsen signerer kontrakt for nye politihelikoptre på Gardermoen mandag sammen med Leonardo Helicopters-sjef Daniele Romiti og ambassadør Giorgio Novello. Bilde: Ruud, Vidar
18. aug. 2017 - 05:30

Mandag undertegnet Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet kontrakten om tre nye politihelikoptre av typen AW169 fra Leonardo Helicopters i Italia.

Med de nye helikoptrene vil norsk politi for første gang få en reell transportkapasitet i tillegg til sensorplattform. Politihelikoptrene skal nå også skal kunne benyttes som ildstøtteplattform (ISP) for skarpskyttere.

Samtidig er det en risiko for at utskiftingen av maskinparken vil medføre større ulemper for dem som bor i nærheten av hvor disse helikoptrene flyr. De nye helikoptrene støyer langt mer enn dagens politihelikoptre.

Etter det Teknisk Ukeblad får opplyst, ble støy i svært liten grad vurdert da valget av nytt helikopter ble gjort.

3,6 dB mer enn dagens

Helikoptrene skal leveres i løpet av 2019, og skal i starten fortsatt ha base på Gardermoen. På sikt skal de stasjoneres på det kommende nasjonale beredskapssenteret på Taraldrud i Ski kommune. Dette anlegget skal samle Helikoptertjenesten, Beredskapstroppen, Bombegruppa og Krise- og gisselforhandlertjenesten.

Beredskapssenteret er fra før ei skyteskive for naboer som er bekymret for støy blant annet fra skytetrening og nettopp den kommende helikoptertrafikken.

Ifølge typersertifiseringen fra europeiske luftfartsmyndigheter, Easa, avgir AW169 3,6 dB mer enn dagens politihelikoptre av typen Airbus Helicopters EC135 T2+ målt ved overflygning.

Sammenlignet med den andre kandidaten som gjensto i anbudskonkurransen fram til valget ble fattet i juli, H145T2, er differansen enda større. AW169 avgir 4,6 dB mer støy ved overflyging enn H145 som også produseres av Airbus. 

Sintef har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet laget en konsekvensutredning for helikopterstøy rundt det nye beredskapssenteret.

Her legger de til grunn at en økning på 3 dB eller mer for personer som
allerede i dag er utsatt for støy over anbefalte grenseverdier, ansees som en vesentlig økning.

Helikopterstøy målt i EPNdB («Effective Perceived Noise in Decibels», grense i parentes)
Helikoptertype  Avgang Overflyging Landing
AW169 (kommende politihelikopter) 88,8  (93,6) 89,3 (91,6) 94,4 (96.6)
H145 (tapte konkurransen) 86,5 (95,7) 84,7 (94,7) 90,3 (96,7) 
EC135 (dagens politihelikopter) 88,3 (94,7)  85,7 (93,7)  94,9 (95,7) 
AW101 (kommende redningshelikopter) 97,6 (101,5) 93,1 (100,5) 99,5 (102,5)

Når det gjelder avgang og landing, som har det største støynivået, er dagens og kommende politihelikoptre omtrent på linje, mens den vrakede H145 (sertifisert som MBB-BK 117 D-2) her er i en egen klasse, særlig under innflyging. 

I sine beregninger skriver Sintef at de har lagt til grunn «en representativ modell med henhold til støy for aktuelle, nye helikoptertyper. Støynivået for denne vil i noen situasjoner være noen få desibel høyere enn for EC135».

Sintef påpeker som sant er at forskjellen er liten under landing og avgang. Lenger unna landingsplassen, når helikopteret flyr i noenlunde konstant hastighet, kan forskjellen være 2-3 dB.

– Det betyr i praksis at gul støysone vi ha større utbredelse for den nye helikoptertypen, sammenlignet med om samme aktivitet hadde skjedd dagens helikoptertype, skriver Sintef.

Dette er et H145 ved fabrikken i Tyskland før det ble levert til politiet i Guangzhou i Kina. <i>Foto:  Airbus Helicopters</i>
Dette er et H145 ved fabrikken i Tyskland før det ble levert til politiet i Guangzhou i Kina. Foto:  Airbus Helicopters

Desibel er vanskelig

Det stemmer kun når den nye helikoptertypen heter AW169, noe Sintef neppe visste da rapporten ble sluttført i februar. Dersom politiet hadde anskaffet H145, ville støynivået både ved overflyging, landing og takeoff vært lavere, ikke høyere, enn på dagens helikoptre.

Sintef-forsker Truls Svenn Berge har ført rapporten i pennen. Han ønsker ikke å gå inn i en diskusjon om tekniske data på de forskjellige helikoptrene, men vil gjerne oppklare en vanlig misforståelse om at «tre desibel medfører dobbelt så mye støy».

– Det er mye som er dobling: 3 dB er en dobling av energinivået, mens 6 dB er en dobling av lydtrykket. 9-10 dB er det vi mennesker vil oppfatte som en dobling av støynivået. Så dette er vanskelige begrep, sier han.

Flystøyberegninger er beheftet med en del usikkerhet. Det er vanskelig å si med sikkerhet hva skiftet av helikoptre vil ha av konsekvenser for omgivelsene.

Ved overflyging har de nye politihelikoptrene ifølge sertifiseringen 3,6 dB høyere oppfattet støynivå enn dagens helikoptre.

– Ved en direkte sammenligning av støykildene vil dette være merkbart ja. Men dersom det ene helikopteret flyr to timer etter det andre, vil de fleste ha problemer med å skille de to, sier Berge.

Politiet har i dag to slike EC135T2+ med base på Gardermoen. <i>Foto:  Eirik Helland Urke</i>
Politiet har i dag to slike EC135T2+ med base på Gardermoen. Foto:  Eirik Helland Urke

Vekting: 0,8 promille

Én ting er sikkert, og det er at alle helikoptre bråker. Regelen er at jo større helikopter, jo mer støy. Det viser også sertifiseringstallene der tunge offshore- og redningshelikoptrene som S-92A og AW101 topper tabellen.

Samtidig er det slik at AW169, som ble sertifisert i juli 2015, er blant de helikoptrene i sin klasse som avgir mest støy. Mer enn også Sikorsky S-76D som også ble vurdert av politiet tidligere i anskaffelsesprosessen.

H145 er derimot den mest støysvake, som blant annet skyldes den nye innkapslede halerotoren (Fenestron). Liten støysignatur er ikke bare gunstig ved spaning, det er også en fordel for et helikopter som primært skal operere på Østlandsområdet og fly mye over tettbygd strøk.

Vis mer

Men ifølge Aage Jørgensen, som er prosjektleder for Airbus Helicopters-agenten Østnes Helicopters, ble støy vektet kun med 0,0845 prosent i anbudskonkurransen.

– Vi er overrasket over at støysignaturen blir vektlagt så lite. Ikke bare med tanke på Taraldrud, men også fordi dette er helikoptre som skal brukes som observasjonsplattform for politiet og man skulle tro det var vesentlig å holde en lav profil, sier Jørgensen.

– Ikke direkte representativt

I Easas støysertifisering tildeles helikoptrene en grense ut fra maskinens vekt og motorer, og det må legges til at også AW169 holder seg innenfor disse grenseverdiene.

– AW169 ble valgt ut ifra en samlet evaluering basert på ytelse, pris og risiko. De støyverdier som var hentet inn i forkant på de aktuelle helikoptertypene var alle innenfor det som ble vurdert som akseptable operative rammer, skriver politiinspektør Torgeir Haugen i Politidirektoratet i en epost.

Teknisk Ukeblad har spurt Politidirektoratet hva slags konsekvenser det økte støynivået vil ha for politiets helikopteroperasjoner. Haugen skriver at dagens operasjonskonsept forutsetter at mannskapet til enhver tid vurderer, vind, skyhøyde, luftrom og optiske begrensninger i observasjonsutrustningen målt opp mot kravet til presisjon og operasjonssikkerhet i den enkelte sak. Disse hensynene vil naturligvis også gjøre seg gjeldende ved nytt konsept.

Ifølge ham er støytallene fra Easa-sertifiseringen kun representative ved flyging på konstant høyde ved maksimalt kraftuttak og vil ikke være direkte representative for politiets operasjonsmønster.

– Ved avgang og landing er differansen mellom helikoptertypene mindre, ref. tabell.  Eksempelvis støyer dagens helikoptre EC135T2+ helikoptre mer en enn AW169 ved landing, skriver politiinspektøren.

Ifølge Easa er differansen en halv desibel i AW169s fordel ved landing, mens EC135 støyer en halv desibel mindre ved avgang.

Slik vil AW169 se ut når det blir lakkert i politiets farger.. <i>Foto:  Leonardo Helicopters</i>
Slik vil AW169 se ut når det blir lakkert i politiets farger.. Foto:  Leonardo Helicopters

Rygge

Helge Marstrander, talsperson for aksjonen «Stopp støyen», er kjent med at det er ganske stor differanse mellom AW169 og H145 når det gjelder støysertifisering.

– Når vi vet at begge kandidatene tilfredsstilte alle politiets krav, er det både skuffende og uforståelig at man velger det helikopteret som støyer mest, sier han.

Aksjonsgruppa er ikke motstandere av beredskapssenteret som sådan, ei heller at politiet skal ha helikoptre. De mener at den beste løsningen vil være en todelt basestruktur, der daglig operativ støtte utføres av helikoptre stasjonert på Rygge, mens et helikopter som står i beredskap på Taraldrud dedikeres til oppdragene som haster mest.

Ikke allværskapasitet

AW169 skal i politiets konfigurasjon kunne frakte seks personer i tillegg til besetningen. Kabinen er 25 prosent større enn på dagens politihelikoptre og har plass til inntil ti personer.

Helikopteret har en maksimal avgangsvekt (MTOW) på 4,6 tonn, en utholdenhet på 4 timer og 20 minutter og en rekkevidde på 820 kilometer (443 nautiske mil). I denne artikkelen har vi gått gjennom de fleste av de teknologiske nyvinningene AW169 bringer med seg til helikoptertjenesten.

Det er verdt å merke seg at vi i artikkelen trekker fram helikoptertypens allværsegenskaper, men politiet har ikke bestilt helikoptre med denne typen teknologi. Det skyldes både at teknologien ikke vil være sertifisert og leveringsklar før i 2021 og at full isingbeskyttelse (FIPS) vil gi en vektbestraffelse.

Da snakker vi om rundt 170 kg som vil gå på bekostning av utstyr, folk eller fuel. Som referanse har helikopteret kapasitet til å ha med seg 900 kg drivstoff. Med maksimalt kraftuttak bruker AW169 cirka 300 kg i timen, mens det kan komme seg ned på rundt 225 kg/t når det flys gjerrig.

De tre helikoptrene har en samlet pris på 313 millioner kroner, mens kontrakten inkludert ti års drift og vedlikehold er verdt cirka 670 millioner kroner. Det er i tillegg inngått opsjonsavtale på ytterligere tre maskiner.

Etter det Teknisk Ukeblad får opplyst, kan det være aktuelt å bestille FIPS dersom det kjøpes flere helikoptre for utplassering ellers i landet. Særlig i en transportrolle er avising relevant. Dessuten har Leonardo allerede økt MTOW til 4,8 tonn og snakker nå om 5 tonn, som i så fall vil gjøre det mulig å installere avisingsutstyr uten at det rammer øvrig kapasitet.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.