Pilotprosjektene som gir håp om nullutslippsskip

I løpet av fem år har Grønt skipsfartsprogram satt i gang 32 pilotprosjekter. Alle peker mot en grønnere skipsfart. Se live stream fra presentasjonen her.

Pilotprosjektene som gir håp om nullutslippsskip
Grønt skipsfartsprogram har visjoner om utslippsfri skipsfart med norsk teknologi. Fra Bergen Havn. Foto: Tore Stensvold

Grønt skipsfartsprogram (GSP) har siden 2015 gjennomført 32 pilotprosjekter, åtte av dem er ferdigstilt eller under bygging.