OLJE OG GASS

På 80 dollar fatet er faren stor for at det kun er Sverdrup som blir bygget ut

Om oljeprisen faller til 80 dollar fatet er faren stor for at det kun er Johan Sverdrup som blir bygget ut på sokkelen. Tusenvis av nordmenn vil miste jobben.
Om oljeprisen faller til 80 dollar fatet er faren stor for at det kun er Johan Sverdrup som blir bygget ut på sokkelen. Tusenvis av nordmenn vil miste jobben. Bilde: Lars Taraldsen
Lars TaraldsenLars TaraldsenJournalist
3. okt. 2014 - 07:00

Balansepris på prosjekter

  • Johan Castberg: 80 dollar/fat
  • Snorre: 80 dollar/fat
  • Zidane: 80 dollar/fat
  • Wisting: 90 dollar/fat

Kilde: Rystad Energy

Oppdatert 21. november: I slutten av september duppet oljeprisen under den symbolske 100 dollars-streken.

I den forbindelse skrev Teknisk Ukeblad en sak om hva som vil skje på norsk sokkel dersom oljeprisen faller til 80 dollar og stabiliserer seg der.

Ved siste oppdatering av denne artikkelen, er oljeprisen på nettopp 80 dollar per fat.

Graham Stein, 1996: «Energy forecasting is easy. It’s getting it right that’s difficult»

Omtrent nøyaktig halvveis inn i 2014 lå prisen for nordsjøolje på 115 dollar per fat. Investeringene på norsk sokkel var i år igjen spådd til å bli rekordhøye og oljeindustrien kunne snakke høyt om suksessen de siste årene.

Men bare noen måneder senere peker kurvene nedover: Oljeprisen faller. Og den faller relativt dramatisk. Den niende september ble den symbolske 100-dollarsgrensen krysset.

Goliat må ha 95 dollar

Samtidig sliter oljeselskapene med kostnadsutfordringer.

Flere tusen har allerede blitt sagt opp i oljeservicebedrifter – samt at tusenvis av innleide konsulenter har blitt kuttet. Investeringstallene for 2015 ser magrere ut enn på lenge.

Men hva skjer om oljeprisen faller ytterligere?

I skrivende stund ligger oljeprisen på om lag 97 dollar fatet (siden artikkelen ble skrevet har prisen som nevnt ramlet videre).

En pris på 97 dollar gjør at Goliat blir så godt som ulønnsomt. Som Teknisk Ukeblad tidligere har skrevet, vil balanseprisen på Barents-prosjektet til Eni ligge på omkring 95 dollar per fat.

Vi spurte analytiker i Rystad Energy, Espen Erlingsen, om hva som vil skje ved et fall som tilsvarer det vi allerede har sett i år, altså ned til 80 dollar fatet.

– Utfallet av en lav oljepris vil avhenge av hvor lenge det vil vare. Et kortvarig fall vil ikke ha så stor påvirkning som en lengre nedgang, sier Erlingsen til Teknisk Ukeblad.

Les også: Så lang tid bruker oljeingeniørene på å nå millionlønn

Fallende: Oljeprisutviklingen for 2014 (øverst) viser et kraftig fall. Under er oljeprisutviklingen siden 2009. Illustrasjon: Kjersti Magnussen.
Fallende: Oljeprisutviklingen for 2014 (øverst) viser et kraftig fall. Under er oljeprisutviklingen siden 2009. Illustrasjon: Kjersti Magnussen.

Snorre 2040 og Zidane

Han forklarer at prosjekter som kan bli lagt bort ved en vedvarende lav oljepris er feltene der man allerede vet at operatørene sliter med økonomien.

– Dette er typisk Johan Castberg, Snorre 2040, Zidane og Wisting. Men mer alvorlig er det nok at lønnsomheten til de store operatørene på norsk sokkel, som for eksempel Statoil, blir enda mer svekket. Dette vil mest sannsynlig medføre at de vil kutte investeringer i nye letebrønner, produksjonsbrønner og vedlikehold på allerede produserende felt, sier han.

– Men investeringer i Sverdrup, som har en veldig god feltøkonomi, vil redusere noe av fallet i investeringer, påpeker han.

Men det er ikke bare oljeselskapene som vil lide av et fall i oljeprisen. Også Norge som stat vil merke oljeprisfallet betraktelig.

– Skulle oljeprisen falle fra dagens nivå på omtrent 100 dollar per fat til 80 dollar, vil skatteinntekten fra norsk sokkel falle med omtrent 40 prosent, ifølge Rystad-analytiker Erlingsen.

Han sier at Rystad Energy av prinsipp ikke forsøker å spå oljepris.

– Det vi har sagt tidligere er at vi ser at over de neste 3–4 år vil produksjonen av olje øke betydelig og være høyere enn forventet vekst i etterspørselen. Dette kan føre til press på oljeprisen, sier han.

Tidslinje: Tidslinje: Slik ble solnedgang snudd til optimisme på Sverdrup

Safe er bekymret

På arbeidstakersiden finner vi leder av fagforeningen Safe, Hilde-Marit Rysst. Hun har den siste tiden sett en rekke oljeserviceselskaper nedbemanne medlemmene sine.

Hun sier at synkende oljepris er noe som skaper bekymringer.

– Ved fall i oljeprisen blir det mindre romslighet i prosjekter og på vedlikeholdssiden. Men samtidig har vi vært i andre tider der 100 dollar fatet var veldig mye. Men til forskjell fra den tida, så har kostnadene eksplodert. Det er dyrere å få tak i den samme oljen nå, sier hun.

Hun mener det er viktig å se på denne typen kostnadsdiskusjoner gjennom øynene til dem «som har på skoa».

– Vi er avhengige av å ha disse arbeidsplassene og synes dette er en viktig debatt. Vi opplever dette på kroppen, og da er det viktig at dette handler om mer enn at det er 2–4-ordningen som er kostnadsdrivende. Vi ser mye byråkrati der det er mye som kan kuttes. Det nytter ikke at en eller annen leder på toppen sier at «denne summen skal jeg ha, så får dere finne ut av det etterpå», sier Rysst.

Les også: – Tragisk at så store prosjekter kan koke vekk i kålen fordi man ikke blir enige om tariffer

Vi ser mye byråkrati på toppen som kan fjernes, sier Safe-leder Hilde-Marit Rysst om kostnadsutfordringene på sokkelen.
Vi ser mye byråkrati på toppen som kan fjernes, sier Safe-leder Hilde-Marit Rysst om kostnadsutfordringene på sokkelen.

– Vil være kortvarig

Christian Yggeseth, analytiker i Arctic Securities, sier til Teknisk Ukeblad at dersom nordsjøoljen faller til 80 dollar, vil det bli ytterligere og ganske betydelige kutt i capex hos oljeselskapene.

– Cashflowen vil gå nedover. Da blir det tydeligere utsettelser. Samtidig vil det ikke på utviklingssiden inntreffe i voldsom grad før i 2017 og 2018, men på letesiden vil det være annerledes på kort sikt. Om oljeprisen faller til 80 dollar, vil det blant annet gå ut over seismikkbransjen, sier han.

Yggeseth peker for øvrig på at alt handler om det vil være et langvarig eller kortvarig prisfall.

– I 2008 og 2009 så vi at selskapene valgte å se igjennom fallet i prisen. Det kommer altså an på om langenden av kurven vil endre seg. Det som typisk vil bli kuttet er seismikk, og man vil begynne å se at oljeprisene kommer ned på et nivå der amerikanske produsenter begynner å kutte i sin utvikling av skiferolje. Dette vil gjøre at amerikansk produksjon raskt vil være negativ. Derfor tror jeg det vil være ganske kortvarig. Saudi-Arabia vil også kutte i produksjonen om oljeprisen faller, sier Yggeseth.

Les også: 1 uke overtid i Nordsjøen: 82.362 kroner

Mange tusen vil miste jobben

Han forklarer at virkningen av et fall til rundt 80 dollar, vil gi en effekt slik vi ser i dag – bare mye mer forsterket.

– På norsk sokkel vil det bli en forsterkning av det bildet vi ser nå. Om det blir vedvarende, vil det bli ganske dramatisk. Oljeserviceindustrien vil si opp mange tusen mennesker, og det vil nesten bare være Johan Sverdrup som vil bli bygget ut, pluss muligens noen mindre prosjekter nær infrastruktur. Alt av barentshavsprosjekter vil ikke bli sett på som økonomisk. Norsk sokkel vil rett og slett ikke være noe godt sted for noen på 80-tallet, sier han.

Yggeseth forklarer videre at også med en pris på 97 dollar fatet som i dag, begynner man å bli nervøs, selv om de fleste oljeselskap planlegger ut fra oljepriser på mellom 90 og 100 dollar fatet.

– Dette er et nivå der oljeselskapene ikke har noe særlig cashflow. Enten må capex kuttes, eller så må man ta opp lån. Foreløpig har vi sett kutt og oppbremsing, og akkurat nå er vi på et nivå nå der man blir nervøse. Faller den ytterligere nå, vil vi se flere kutt.

Les også: 1000 tonn tung kompressor skal gi olje for milliarder på Kvitebjørn

Lønninger og arbeidsledighet

Tidligere i år publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) en rapport om virkninger på norsk økonomi ved et kraftig fall i oljeprisen.

SSB tar for seg et mer heftig scenario, der prisen faller til 40 dollar fatet.

Dette vil føre til både lavere lønninger og høyere arbeidsledighet. Men det skal mer til for å ta knekken på oljeindustrien, om vi skal tro rapporten.

– Hvis forhold på tilbudssiden i energimarkedet reduserer oljeprisen med en tredel, vil arbeidsledigheten etter fem år øke med 1,0 prosentpoeng. Reallønningene vil bli 3,6 prosent lavere enn de ellers hadde vært, mens volumet av offentlig og privat konsum vil være redusert med henholdsvis fire og seks prosent. Men et oljeprisfall får ikke petroleumsvirksomheten til å forsvinne over natten, heter det i rapporten.

– Sammen med et betydelig finanspolitisk handlingsrom, bidrar fleksibiliteten i kronekursen og økonomiens omstillingsevne til å begrense de negative konsekvensene, skriver SSB.

Svært mange vil påvirkes

Det heter videre at det isolert sett finnes positive effekter av reduserte energipriser.

– Næringer som leverer lite direkte eller indirekte til petroleumsvirksomheten vil kunne tjene på lavere energipriser. Produksjonskostnadene faller litt, og lavere energipriser trekker i retning av å øke disponibel realinntekt i husholdningene. Men det viser seg imidlertid at de fleste delene av norsk økonomi bidrar i leveranser til petroleumsvirksomheten slik at det er svært mange næringer som samlet sett påvirkes negativt av oljeprisfallet.

SSB skriver avslutningsvis i rapporten at et kraftig fall i oljeprisen vil føre til at verdien av norske kroner svekkes.

– Dette vil dempe virkningen av de kontraktive effektene. Utviklingen i norsk økonomi etter et kraftig oljeprisfall vil påvirkes av hva som har forårsaket prisnedgangen. Med et generelt fall i etterspørselen internasjonalt vil utfordringene for norsk økonomi øke, i det man også vil bli rammet av avsetningsvansker på tradisjonelle eksportvarer og mer tilspisset internasjonal konkurranse.

Les også:

Aibel har kuttet 1000 konsulenter det siste året

Norsk olje og gass kaller «krisen» for en normalisering. Det kan ikke Kaefer-sjefen forstå

Her er norske Sevans flytende Fukushima-erstatter  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.