ELBIL

Østerrikes regjering vil la elbiler kjøre fortere enn fossilbiler

130 mot 100 kilometer i timen på enkelte veier.

Østerrikes regjering foreslår å la elbiler kjøre fortere enn fossilbiler på enkelte veier.
Østerrikes regjering foreslår å la elbiler kjøre fortere enn fossilbiler på enkelte veier. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud/NTB Scanpix

I Østerrike kan elbiler få kjøre i 130 kilometer i timen på veier der fossilbiler må nøye seg med 100 kilometer i timen, skriver Jyllandsposten.

Forslaget ble lagt fram av regjeringen for det østerrikske parlamentet onsdag.

Bakgrunnen for forslaget, er at fartsgrensen på enkelte veier i Østerrike er senket for å begrense bilenes utslipp av CO2. Men ettersom elbiler ikke slipper ut CO2 uansett hvor fort de kjører, mener regjeringen at de ikke bør omfattes av denne hastighetsreduksjonen.

Flere forslag i pakken

Fartsforslaget fra regjeringen er en del av en pakke som inneholder en rekke forslag til tiltak som skal gjøre det mer attraktivt å bytte ut fossilbilen med en elbil.

I pakken foreslås det også å la elbiler bruke kollektivfeltet i byene, og å ikke gi parkeringsbøter til elbiler, skriver Jyllandsposten.

– Vi vil lage noen sterke og synlige incitamenter, sier Østerrikes miljøminister, Elisabeth Köstinger, i følge avisen.

Forslagene er ikke behandlet i parlamentet ennå, og det gjenstår ennå en del lovarbeid før de kan stemmes over.

Det er allerede kommet innvendinger mot elbil-pakken. Blant annet steiler bystyret i Wien over å skulle prioritere elbiler på bekostning av kollektivtrafikken.

Skulle forslagene bli vedtatt, vil de ikke omfatte veldig mange biler i første omgang. Av Østerrikes nyregistrerte personbiler i første halvår av 2018, var 1,6 prosent rene elbiler, mens 2,5 prosent var hybridbiler.