SAMFERDSEL

– Oslofjordtunnelen må erstattes av bru

– Ei bru kan bli et flott byggverk og en monumental port inn til Oslo.

Statens vegvesen gikk sent i fjor inn for konseptet med bru over Oslofjorden i en 6-7 kilometer kortere trasé via Håøya.
Statens vegvesen gikk sent i fjor inn for konseptet med bru over Oslofjorden i en 6-7 kilometer kortere trasé via Håøya. Bilde: Kart: Statens vegvesen
Av Ove Solheim, tidligere seksjonssjef i Statens vegvesen
25. mars 2017 - 07:46

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen står overfor et vanskelig valg. Skal han bytte ut dagens undersjøiske tunnel med en bru over indre Oslofjord nord for Drøbak?

Nå må han bestemme seg.

EUs tunneldirektiv fra 2007 krever at Oslofjordtunnelen av sikkerhetshensyn må få et nytt løp eller må erstattes av en bru i løpet av 2019.

– Stor betydning for fremtidig utvikling

Valget vil ha stor betydning for fremtidig utvikling på Østlandet.

For befolkningen vil et riktig valg med tiden bidra positivt til nye arbeidsplasser med tilhørende bosetting syd for Oslo.

Den samferdselspolitiske betydningen av valget vil avgjøre om vi får en rask, sikker, forutsigbar og attraktiv Ringvei sør for Oslo.

Økonomisk står valget mellom kortsiktig økonomisk besparelse eller en betydelig større framtidig samfunnsøkonomisk gevinst.

Vegdirektoratet har i to store utredninger anbefalt bru. Samferdselsministeren engasjerte det renommerte internasjonale konsulentfirmaet Atkins for å kvalitetssikre utredningene. Atkins anbefaler også bru.

Diskusjonen om bru kontra tunnel over Oslofjorden ved Drøbak har bølget fram og tilbake alt ettersom debattantene har vært opptatt av naturvern, estetikk, samferdsel eller økonomi.

En bru scorer best på alle områder unntatt for naturvern. Og kommende naboer har engasjert seg sterkt imot via sosiale medier. Nye veier endrer noe på terrenget de går gjennom. Det gjør også bruløsningen over Nordre Håøya, noe som har vært hovedargumentet mot bru.

Næringsliv og boligbygging

Fremtidstilpassing og forbindelsens betydning for samfunnsutviklingen i Oslo-området er sider av debatten som har kommet dårlig fram.

En effektiv og godt utbygget infrastruktur kan avgjøre et ja eller nei for nyetableringer. Bru gir en forutsigbar og robust forbindelse over Oslofjorden som vil være åpen 24 timer i døgnet i alle årets 365 dager og gir desidert minst kjøretid og utslipp mellom Drammen og Vassum.

Hovedstadens næringsliv vil se det gunstige i å ekspandere sydover med tilhørende boligbygging i alle kommunene sør for Oslo. Dette vil avhjelpe en varslet befolkningsøkning på 3-400.000 mennesker i Oslo-området de nærmeste 30 år.

E18 gjennom Asker, Bærum og Oslo kan også bli avlastet av en bruforbindelse. Struping av trafikken gjennom Oslo på dager med store køer eller sterk luftforurensning kan nå bli realistisk politikk.

Presset på boligbygging i og nord for Oslo vil kunne avta.

– Kan bli en monumental port inn til Oslo

En T-bane-ring syd for Oslo kan vise seg nødvendig i framtiden. T-vogner gir ikke tilleggslaster utover dagens tungtrafikk, og to av kjørebanene på en firefelts bru kan enkelt tilpasses to T-banelinjer i en kollektiv og elektrisk framtid.

Det kan ikke en tunnel. Og det kan bli snakk om T-bane med betydelig større kjørehastighet enn dagens T-bane i Oslo.

Ei bru vil for mange også framstå som et flott byggverk og en monumental port inn til Oslo slik for eksempel Golden Gate, Sydney Harbour Bridge og Tower Bridge er det for sine byer. Og den kan likeledes bli et formidabelt turistmål og en merkevare.

Samferdselsministeren oppfordres til å vurdere disse momentene.

Hans valg av forbindelse over Oslofjorden må være framtidsrettet og må ikke ende opp som en lettvint sementering av dagens samferdselsmønster.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.