KRAFT

Ormen Lange slipper å betale for bedret forsyningssikkerhet

Regningen sendes til kundene i sentralnettet.

Det forsterker todelingen i økonomien at petroleumssektoren kan sende regningen for nytt nett til elektrifisering over på sentralnettskundene, mener LO-forbundet Industri Energi.
Det forsterker todelingen i økonomien at petroleumssektoren kan sende regningen for nytt nett til elektrifisering over på sentralnettskundene, mener LO-forbundet Industri Energi.
Øyvind LieØyvind LieJournalist
12. des. 2013 - 15:08
Vis mer

I går bestemte Olje- og energidepartementet at Statnett får lov til å bruke sitt reservegasskraftverk på Nyhamna i Møre og Romsdal som backup for gassprosesseringsanlegget for gassen fra Ormen Lange.

OEDs begrunnelse var at en produksjonsstans ville ha store negative virkninger for gasseksporten til Storbritannia og kontinentet, og at det ville svekke Norges omdømme som stabil gasseksportør.

I departementets vedtak slås det fast at kostnaden ved å bruke Statnetts reservegasskraftverket på Nyhamna skal dekkes av Statnett gjennom sentralnettstariffen.

Les også: Hydrogen fra tysk vindkraft kjøres inn i gassnettet

– Shell bør betale

Det synes spesialrådgiver Geir Vollsæter i Industri Energi er svært urimelig.

– Det er Ormen Lange-lisensen som får fordelen av dette, og det er derfor de som bør betale ekstrakostnadene for dette ekstraordinære tiltaket, sier han til Teknisk Ukeblad.

Vollsæter viser til at det i de nærmeste årene kan komme flere store petroleumsutbygginger som vil få kraft fra land og som vil øke kraftpriser og nettleie for annet næringsliv.

Les også: Synes det er merkelig om Utsirahøyden ikke blir elektrifisert

Forbannet

Om regningen for drift av reservekraftverket skal sendes til industrien på land, mener han det vil gi en uforholdsmessig stor byrde til den kraftkrevende industrien som allerede i dag sliter med marginal lønnsomhet.

At oljeselskapene slipper unna, mener han vil forsterke den såkalte todelingen i økonomien, altså at petroleumsindustrien går bra på bekostning av næringslivet på land.

– Jeg er både forbannet og skuffet over avgjørelsen. Saken er av prinsipiell karakter, dette føyer seg inn i rekke av brudd på prinsippet om at den som utløser kostnadene må betale. Sjeldent har det vært mer klart i slike tilfeller hvem som utløser tiltaket, sier han.

Les også: Norge er en miniputt på grønn teknologi

Glade for vedtaket

Kommunikasjonssjef Kitty Eide i Shell svarer slik på spørsmål fra Teknisk Ukeblad om det ikke vil være rett og rimelig at de tar deler av regningen for at de nå får bruke reservegasskraftverket som backup.

"Shell som operatør av Nyhamna er glade for det vedtaket OED har fattet i denne saken og mener at dette er et meget godt tiltak for å begrense samfunnsøkonomiske kostnader ved lengre avbrudd. Som kjent var ikke Ormen Lange årsaken til etableringen av reservekraftanlegget. Som bruker av strøm forholder vi oss til Statnett".  

– Men dere kunne vel i betalt for ekstrakostnadene som vedtaket fører med seg?

– Vi kjenner ikke til hvilke ekstrakostnader dette eventuelt skal dreie seg om, og blir dermed basert på spekulasjon.  Vår forventning, - som andre strømkunder- er å få levert strømmen vi har behov for.

Les også: Kapasitetsmarkeder kan gjøre Statkrafts gasskraftverk i Tyskland lønnsomme

– 

Statnetts ansvar

Kommunikasjonsrådgiver Jan Magne Bae i Olje- og energidepartementet svarer slik på spørsmål fra Teknisk Ukeblad om hvorfor de ikke mener det er rett og rimelig at Shell, som får fordelene av tiltaket, også må betale for ekstrakostnadene:

«Reservekraftverkene på Nyhamna og Tjeldbergodden ble innkjøpt som et ledd i å bedre forsyningssikkerheten i landet, og danner en del av Statnetts verktøy som systemansvarlig.

Hendelser på Statnetts 420 kV ledning Viklandet – Fræna er Statnetts ansvar, og den omsøkte bruken av kraftverket på Nyhamna er et tiltak for å redusere konsekvensene av hendelser på ledningen.

Kostnadene ved bruken av reservekraftverket inngår derfor i Statnetts kostnadsgrunnlag på lik linje med andre tiltak Statnett gjør for å sikre forsyningssikkerheten».

Bae understreker at dispensasjonen er en midlertidig løsning, og at departementet mener det på lengre sikt er viktig å få en mer permanent bedring av forsyningssikkerheten i området.

Les også:

Verdens eldste reaktor av «Tsjernobyl-typen» igjen i drift

– Norske ingeniører kan for lite om solenergi

– Norsk vannkraft bør erstatte svensk kjernekraft  

 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.