OLJE OG GASS

Oljedirektøren forventer at oljeinvesteringene vil stupe fremover

Men tror oljeprisfallet kan styrke oljebransjen på sikt.

Oljedirektør Bente Nyland tror på et fall i oljeinvesteringene på 21 prosent fra 2014 til 2017. Her fra Åsgard A-installasjonen hvor de installerer et nytt kompresjonsanlegg på havbunnen.
Oljedirektør Bente Nyland tror på et fall i oljeinvesteringene på 21 prosent fra 2014 til 2017. Her fra Åsgard A-installasjonen hvor de installerer et nytt kompresjonsanlegg på havbunnen. Bilde: Erlend Tangeraas Lygre
Ina AndersenIna AndersenJournalist
15. jan. 2015 - 10:57

Oljedirektør Bente Nyland presenterte torsdag status for norsk sokkel i året som gikk.

Selv om det finnes flere lyspunkter for året som gikk, er det ikke overraskende at det er den lave oljeprisen som blir trukket fram som ødeleggende for nye investeringer på norsk sokkel.

Oljedirektøren anslår at investeringene vil synke med 21 prosent fra 2014 til 2017.

Ventet ikke oljeprisfall

Under fjorårets presentasjon kunne oljedirektøren melde om rekordaktivitet på norsk sokkel. Det var aldri før blitt boret så mange undersøkelsesbrønner som i 2013, og antallet letebrønner var det nest høyeste noensinne.

Aktivitetsnivået var ventet å holde seg høyt i 2014, selv om veksten ville avta. Også i 2015 ble det spådd at investeringene ville øke noe.

Høye kostnader på norsk sokkel ble trukket fram som en bekymring, som kunne begrense lønnsomheten til igangsatte og framtidige prosjekter, men det var samtidig ikke ventet noen drastiske fall i oljeprisen.

Ett år senere er situasjonen dramatisk endret.

Les også: Nå er ingen av prosjektene i Barentshavet lønnsomme

Krisestemning

Selv om også 2014 var et godt år på norsk sokkel, hvor oljeproduksjonen økte for første gang på 14 år, ser framtiden for oljebransjen langt mørkere ut.

Høye kostnader er fremdeles et problem, og sammen med en oljepris som er mer enn halvert siden i fjor, er fjorårets bekymringer blitt til krisestemning.

Torsdag morgen ligger oljeprisen på i overkant av 49 dollar.

Og oljedirektøren peker konkret på den lave oljeprisen som utløsende årsak til langt lavere investeringer på norsk sokkel de neste årene.

– Verdens ser annerledels ut enn for ett år siden. I fjor var det størst oppmerksomhet rettet mot en bekymring for høye kostnader, noe som fortsatt er en fortsatt bekymring. Men i år skaper fallet i oljeprisen en uro, som gjør det vanskelig å forutsi framtiden, sier Nyland.

For perioden 2015-2019 er investeringsanslagene redusert med 175 milliarder kroner sammenlignet med prognosen for ett år siden.

Oljedirektør Bente Nyland.
Oljedirektør Bente Nyland.

15 prosents fall i år

Investeringene anslås å falle rundt 15 prosent fra 2014 til 2015 og med ytterligere åtte prosent til 2017, for deretter å flate ut og øke moderat fra 2018. 

Samlet er det en nedgang i investeringene på 21 prosent fra 2014 til 2017.

Og Nyland legger dessuten inn et forbehold: dersom oljeprisen forholder seg lav eller synker mer, kan det hende de må justere anslagene for investeringer ned enda mer.

– Dersom oljeprisen går ytterligere ned, og går omtrent i bunn, da vil vi gjøre en endring i prognosene. Jeg vet ikke hvor mye det vil utgjøre i år, trolig vil vi se størst utslag neste år og framover i så fall, sier hun til Teknisk Ukeblad.

Dersom oljeprisen over tid blir liggende på 50-60 dollar, og selskapene legger den lave prisen til grunn for investeringsbeslutninger, vil investeringsnivået kunne falle ytterligere fra 2016, tror OD.

Samtidig er det også prosjekter som kan bedre situasjonen. I anslagene fra Oljedirektoratet er det kun utbyggingen av Johan Sverdrup som ligger inne av nye feltutbygginger.

– Så med en gang det kommer inn nye utbyggingsplaner, så vil det kunne motvirke fallet i investeringene, påpeker Nyland.

Mye tyder på at det i løpet av de nærmeste månedene vil leveres inn utbyggingsplaner for både Maria-feltet og Bream-feltet.

Mindre leting

De to hovedområdene som rammes av den lave oljeprisen er utsettelser av nye utbygginger og lav leteaktivitet, ifølge oljedirektøren.

Førstnevnte så vi tendenser til allerede i fjor, hvor kun én plan for utbygging og drift ble levert. I januar i fjor ventet OD 13 utbyggingsplaner i løpet av 2014 og 2015.

56 påbegynte letebrønner var resultatet i 2014. For 2015 er det foreløpig kun meldt inn omkring 40, og OD forventer en nedgang.  

– Utenom utbygginger og leteprogram består anslagene for investeringer i stor grad av beslutninger som alt er tatt. Og feltene som er i produksjon på sokkelen vil fortsatt trenge investeringer. Det er heller ingen som planlegger å stenge ned driften i øyeblikket. Så jeg vil påpeke at vi fortsatt har en aktiv sokkel med høyt investeringsnivå, sier Nyland.

Hun understreker at Oljedirektoratet følger med oljeprisutviklingen som alle andre, selv om direktøren selv kaller seg nøktern optimist.

– Men vi er litt bekymret over at beslutninger blir skjøvet fram i tid. Det er viktig at kortsiktige beslutninger ikke ødelegger for langsiktighet på sokkelen, poengterer oljedirektøren.  

Kan sikre lønnsomhet på sikt

Oljedirektøren tror likevel oljeprisfallet kan styrke oljebransjen på sikt.

– Prisfallet har skapt betydelig usikkerhet og kan føre til at næringen gjennomfører kraftige kostnadskutt. Det trengs, selv om det på kort sikt kan bety et lavere aktivitetsnivå, sier Nyland.

Hun mener kostnadsreduksjon kan legge grunnlaget for å sikre robust lønnsomhet på sikt. Oljebransjen har allerede varslet kutt på rundt 9.500 stillinger, og anerkjenner behovet for videre kostnadsreduksjoner.

– Vi vet jo at når oljeprisen er lav og kostnadene høye, så klarer industrien etter noen år å tilpasse seg den. Det pågår som kjent tiltak for å få ned kostnadene. Så i en nedgang i investeringene på sikt kan det bli vanskelig å skille hva som skyldes oljeprisfall, og hva som skyldes at oljeselskapene nå jobber smartere og har fått ned kostnadsbildet, poengterer oljedirektøren.

Les også: I fjor økte oljeproduksjonen for første gang på 14 år

Nøkkeltall for 2014:

  • Investeringer: 172 milliarder kroner (foreløpige tall)
  • Felt i drift: 79
  • Nye felt i produksjon: 4
  • Felt under utbygging: 10
  • Produksjon: Totalproduksjonen av olje og gass nådde 216,7 millioner salgbare Sm3 oljeekvivalenter
  • Letebrønner: 56
  • Funn: 22 funn, de fleste små. To unntak Pil (Norskehavet) og Alta (Barentshavet)
  • Ressurser i nye funn: 40-110 millioner standard kubikkmeter (Sm3) olje/kondensat og 25-75 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Prognoser for 2015:

  • Investeringsanslag: 147 milliarder kroner, 25 milliarder kroner lavere enn foreløpig tall for 2014

Les også:

Nå er dette kjempeskipet på vei for å hente Goliat

Se maskinen kutte 84 millimeter kjetting på ett sekund

Derfor kan oljekrisen faktisk være en fordel  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.