KRAFT

Oljedirektoratet skal vurdere kabler til Utsira. Men de har ingen egne elkraftingeniører

Får kritikk for å ikke trekke inn NVE og Statnett.

Bilde: ABB
Øyvind LieØyvind LieJournalist
17. juli 2014 - 07:00

Oljedirektoratet (OD)

  • Et statlig fagdirektorat og forvaltingsorgan
  • Opprettet i 1972
  • Ligger under Olje- og energidepartementet (OED)
  • Har hovedkontor i Stavanger og kontor i Harstad
  • Har i overkant av 200 ansatte

Kilde: OD

Oljedirektoratet (OD) skal legge fram en faglig vurdering av hvor raskt kabelforbindelsene mellom feltene Gina Krog, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Johan Sverdrup kan etableres.

Som Teknisk Ukeblad tidligere har omtalt, skal OD samtidig vurdere om det er mulig å etablere kabelforbindelsen allerede fra produksjonsstart uten at det forsinker første byggetrinn av Johan Sverdrup-feltet.

Det er Stortinget som har bedt Olje- og energidepartementet om å gi OD oppdraget.

Departementet sendte over bestillingen til OD 30. juni, i et brev Teknisk Ukeblad har sett. Fristen for å ferdigstille vurderingen og gi den til OED er knapp, 15. september.

Har ikke elkraftingeniører

Allerede under debatten i Stortinget 12. juni ble det reist spørsmål ved ODs ressurser til å lage utredningen.

«OD er en organisasjon som ikke nødvendigvis har en størrelse og en kompetansesammensetning som gjør at dette er ukomplisert», sa energiminister Tord Lien.

På spørsmål fra Teknisk Ukeblad bekrefter direktør for prognoser analyse og data i OD, Jan Bygdevoll, at OD ikke har elkraftingeniører ansatt hos seg.

Vi har ikke direkte elkraftingeniører, men det er mange ulike aspekter som blir vurdert her som er relevante. OD trekker på de interne og eksterne miljøer som vi mener er hensiktsmessig for å løse oppdraget fra OED, sier Bygdevoll.

Les også: Bare seks av 163 i olje- og energidepartementet er ingeniører

Vil ikke svare

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statnett er miljøer med mange elkraftingeniører.

Bygdevoll nekter imidlertid å si hvilke andre miljøer som skal jobbe med vurderingen, og om NVE og Statnett er med.

– Vi har fått et oppdrag fra OED som vi løser ut fra vår kompetanse og våre forutsetninger, og så ser vi hvor mye eksterne krefter vi bruker. Vi ønsker ikke å gå ut med hvem vi eventuelt er i kontakt med, sier han til Teknisk Ukeblad.

– Ser du at det gir et merkelig inntrykk at et statlig direktorat ikke kan snakke åpent om hvem de samarbeider med for å løse et så viktig prosjekt?

– Det er mulig. Men vi har valgt å gjøre det på denne måten. Vi har fått et oppdrag og løser det. Og hvem vi snakker med og i hvilke sammenhenger vi gjør det, går vi ikke ut med nå. Det vi gir til OED er i utgangspunktet fortrolig, og så er det OED som bestemmer om det skal ut, sier Bygdevoll.

Les også: Dette aggregatet pensjoneres etter 78 års drift

NVE ikke invitert

Teknisk Ukeblad har imidlertid fått bekreftet fra NVE og Statnett at de ikke er blitt invitert.

– Vi er ikke involvert i denne saken, sier senior kommunikasjonsrådgiver Arne Søiland i NVE til Teknisk Ukeblad.

Det ser heller ikke ut til at Statnett er involvert. Kommunikasjonssjef Christer Gilje i Statnett understreker at det er ferie, og at det er umulig å utelukke at folk på ferie har fått epost der de bes om å bidra.

– Men ingen av de som sitter og styrer som stedfortredere og som normalt ville vært informert, har fått henvendelse om saken, sier han til Teknisk Ukeblad.

Les også: De er UiBs første mastere i fornybar energi

– NVE viktig

SVs Heikki Eidsvoll Holmås er kritisk til at OD ikke har involvert Statnett og NVE.

– Det er avgjørende at OD henvender seg til kompetansemiljøer i denne saken, og ikke bare lener seg på Statoil, sier han til Teknisk Ukeblad.

NVE og Statnett bør ifølge Holmås med fordi de har bedre kompetanse enn OD på elkraftområdet.

Skal OD ivareta sin rolle som regulator på en god måte, må de høre på direktoratet som har størst kompetanse på området. Å samarbeide med NVE og Statnett i denne saken er derfor svært viktig. Disse har i motsetning til selskaper og leverandører ingen egeninteresse i saken. Og her er det svært viktig med uhildet kompetanse, sier Holmås.

Han understreker imidlertid at det også er viktig å trekke inn leverandørmiljøer som Nexans og ABB. Dessuten må OD ifølge Holmås selvsagt også høre på hva Statoil mener er de største tekniske utfordringene med å få en kabelforbindelse på plass.

Kritiserer hemmeligholdet

– Hva synes du om at OD forsøker å legge lokk på hvem de samarbeider med for å lage rapporten?

– Det synes jeg er underlig. Dette skal ikke være en lukket prosess. Stortinget har gitt et oppdrag til statsråden om å hente inn en vurdering. Det er all grunn til å sørge for at prosessen er både så åpen som mulig og at de henter inn så bred kompetanse som mulig, og kompetanse som kan matche Statoils, sier Holmås.

Venstres Ola Elvestuen mener også at NVE og Statnett med fordel kunne vært trukket med i arbeidet.

- Hele poenget fra Stortingets side med å legge vurderingen til OD var å ha en større uavhengighet i utredningen. Da må vi forutsette at de tar i bruk den nødvendige kompetansen, sier han til Teknisk Ukeblad.

ODs hemmelighetskremmeri har han lite til overs for.

Jeg klarer ikke å se noen argumenter som skulle tilsi at det er noe problem å si hvilke kompetansemiljøer de benytter seg av. Og hvis de ikke benytter seg av NVE og Statnett, må de kunne begrunne hvorfor ikke, sier Elvestuen.

Les også: Statnetts Tanzania-bistand får kritikk for «begrensede resultater»

Ovarasket

KrFs Kjell Ingolf Ropstad er som sine opposisjonskolleger på Stortinget overasket over at NVE ikke er trukket inn i arbeidet.

– Jeg forventer at OD gjør et grundig arbeid og trekker inn den kompetansen som er nødvendig. Når de mangler kompetanse, noe de for øvrig bør gjøre noe med, er det overraskende hvis de ikke velger å dra nytte av NVE, sier han til Teknisk Ukeblad.

Han mener Utsira-saken har vist hvor viktig det er å få objektive vurderinger.

– Oljeselskapene og staten har ikke nødvendigvis de samme interessene, og da vil uavhengige vurderinger være meget nyttige, sier han.

Også han er kritisk til ODs hemmelighold.

– Jeg mener det er viktig at denne prosessen er åpen og at vurderingen fra OD har en så god kvalitet at vi får den objektive kvalitetssikringen vi er avhengig av for å fatte de riktige vedtakene. Da burde slike opplysninger kunne være åpne.

Olje- og energidepartementet har følgende kommentar til saken:

«Oljedirektoratet vil på vanlig måte trekke på de interne og eksterne ressurser som vil være nødvendig for å få gjort en best mulig faglig vurdering.»

Jan Bygdevoll i Oljedirektoratet ønsker ikke å kommentere kritikken fra opposisjonspartiene.

Les også:

Sarepta velger direktedrevne Siemens-turbiner til det som blir Norges største vindpark

Verdens høyeste vindturbin skal sveve over Alaska

– Statnett sløser med vannkraftressursene  

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.