OLJE OG GASS

Oljearbeidere vil tvinge oljebransjen til «det kjedeligste man kan gjøre»

For å sikre kompetanse og holde folk i jobb.

Boring av brønner på sokkelen, gjør også at det blir behov for å plugge brønnene. Flere tar til orde for å plugge flere brønner nå for å dempe antallet som mister jobben
Boring av brønner på sokkelen, gjør også at det blir behov for å plugge brønnene. Flere tar til orde for å plugge flere brønner nå for å dempe antallet som mister jobben Bilde: Harald Pettersen
Lars TaraldsenLars TaraldsenJournalist
20. okt. 2015 - 06:00

Det renner inn henvendelser til både Olje- og energidepartementet og til Arbeids- og sosialdepartementet fra offshorearbeidere.

Henvendelsene sirkler rundt ett tema: Plugging av brønner for å sikre arbeidsplasser og kompetanse.

Som Teknisk Ukeblad tidligere har skrevet, kan det ta 15 rigger 40 år å plugge alle brønnene på sokkelen, både de nåværende og de kommende brønnene. Det ville ha kostet mange hundre milliarder kroner, med dagens teknologi. Les regnestykket her.

Det var bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass som presenterte regnestykket for litt over ett år siden.

Les også: Raskere plugging av brønner sparer oljeindustrien for hundrevis av millioner

– Rigger i overflod

Siden Teknisk Ukeblad skrev om temaet forrige gang, har markedet endret seg kraftig. Stup i oljeprisen har ført til store nedbemanninger, samt at flere rigger ligger uten oppdrag.

Nå har flere og flere begynt å ta til orde for å bruke både folk og rigger til å plugge brønner for å beholde kompetansen i næringen.

– I lang tid har operatørene kunnet beklage seg over at det ikke har vært rigger å oppdrive og at plugging dermed måtte vente. Nå er det rigger i overflod som ligger i bøyen og venter på oppdrag. Men nå ser ikke operatørene det fornuftig å bruke penger på dette, heter det i et brev fra en oljearbeider stilet til arbeidsminister Robert Eriksson.

Arbeids- og sosialdepartementet har ikke ønsket å kommentere saken, da de mener denne ligger hos Olje- og energidepartementet.

Les også: Eksploderende glass sparer Statoil for millioner

Rydding på arbeidsplassen

Plugging av brønner blir sett på som en ordentlig møkkajobb for oljeselskapene: Det er svært kostbart, og det er ingen penger å hente på det. Kun utgifter.

– Plugging og forlating er det kjedeligste man kan gjøre som et oljeselskap. Selskapene skyver det foran seg helt til de må gjøre det, fortalte analytiker i Rystad Energy, Lars Eirik Nicolaisen til Teknisk Ukeblad i fjor.

I brevet til arbeidsministeren tar oljearbeideren til orde for å «straffe» oljeselskaper som ikke gjør jobben de er pålagt.

– Jeg mener dere kan presse på ved å gi beskjed om at operatører som ikke er sitt ansvar bevisst vil kunne få problemer med å få nye lisenser på norsk sokkel, skriver vedkommende i brevet.

– Våre arbeidsgivere krever av oss som arbeider offshore at en jobb vi utfører ikke er ferdig før alt er ryddet på arbeidsplassen. Denne praksisen gjelder tydeligvis ikke dem selv. Og Ptil godtar dette.

Les også: Dette tauet er sterkere enn skuddsikre vester

– Går gjerne ned i lønn

Vedkommende tar også til orde for at alt personell skal få redusert lønnen sin, samt at staten skal stå i bresjen for dette, frem til markedet eventuelt snur igjen.

– Som vanlig arbeider vil jeg veldig gjerne bidra med en lønnsreduksjon for å beholde jobben og miljøet jeg har deltatt i de siste 25 årene. Historien forteller oss at tidligere dropp i markedet alltid har svingt tilbake til gode tider igjen, skriver han.

Vedkommende peker på at følgende ville blitt oppnådd:

  • Brønnene ville blitt plugget i henhold til forskrifter.
  • Hele næringskjeden ville kunne komme opp på fote igjen i løpet av kort tid.
  • Staten ville kunne flytte store deler av arbeidsledige ut i jobb igjen
  • Økte skatteinntekter i stedet for utbetaling av trygd
  • Økte muligheter for dagens unge med lærlingplasser
  • Bevaring av høy kompetanse

– Trenering

En annen oljearbeider skriver til olje- og energiminister Tord Lien at oljeselskapene har krav på seg til å sikre brønnene permanent.

– Men de trenerer slikt på godkjente avvik. Jeg henstiller derfor regjeringen om å beordre igangsettelse av utsatte brønnplugginger for å holde flyterigger samt personell med den kompetanse vi trenger å ha til markedet snur og vi kommer på leteoffensiven igjen, skriver vedkommende.

Teknisk Ukeblad har også registrert flere andre henvendelser til departementene om samme tema.

Olje- og energidepartementet sier i en kommentar til Teknisk Ukeblad at i henhold til aktivitetsforskriften skal alle brønner sikres før de forlates slik at brønnintegriteten ivaretas i den tiden de er forlatt.

– Det stilles spesifikke krav til både havbunnskompletterte brønner, letebrønner og utvinningsbrønner. Eksempelvis gjelder særlige regler for alle utvinningsbrønner som forlates etter 1. januar 2014, sier politisk rådgiver Elnar Holmen.

– Dersom de ikke overvåkes kontinuerlig skal hydrokarbonførende soner plugges og forlates permanent innen tre år. Oljeselskapene er ansvarlige for at deres virksomhet utøves forsvarlig og innenfor regelverket. Det gjelder også for brønner, sier han videre.

OED: Ikke hensiktsmessig

Holmen sier at det ikke er noe poeng i å endre regelverk rundt dette for sikring av kompetanse og arbeidsplasser.

– Beslutninger som tas om eksisterende brønner må være veloverveide, også i et langsiktig perspektiv der en tar hensyn til at mange brønner har et potensiale for fortsatt utvinning av olje eller gass. Det er viktig å finne mer effektive og billige løsninger for brønnplugging, sier han.

Han peker på at myndighetene legger til rette for dette gjennom de offentlig finansierte forsknings- og demonstrasjonsprogrammene Petromaks II og DEMO 2000, der sistnevnte er foreslått styrket med 100 millioner kroner i statsbudsjettet for 2016.

– Det å endre regelverket rundt brønnintegritet som et konjunkturtiltak er ikke hensiktsmessig.

Norsk teknologi i oljens «hall of fame»: Prosjektet ble lagt dødt - nå får norske oppfinnere plass i oljens «Hall of Fame»

– Sikrer kompetansen allerede

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass fortalte Teknisk Ukeblad for i overkant av ett år siden at det er flere årsaker til at brønnene ikke har blitt plugget.

– Den ene årsaken er at noen av brønnene kan brukes igjen senere. En annen er at man er skviset på riggkapasitet, og man borer heller nye letebrønner, opplyste informasjonssjef Maiken Ree i mai 2014.

Siden den gang har riggkapasiteten blitt bedre. Norsk olje og gass mener dog at denne jobben kan gjøres enklere og billigere i fremtiden, ifølge viseadministrerende direktør Knut Thorvaldsen.

– Er det en god idé å sette i gang plugging av brønner nå for å sikre kompetanse?

– Plugging av brønner foretas kontinuerlig. Mange er ikke plugget ennå. Hovedgrunnen til dette er at de fleste brønnene produserer olje og gass i dag. De vil produsere i mange år fremover. Det er fortsatt aktivitet på norsk sokkel som er med på å sikre kompetanse fremover.

Les også: Dette bildet får det til å gå kaldt nedover ryggen på norsk offshorenæring

– Ikke en mengde brønner

– Hvorfor har ikke brønnpluggingen blitt gjort allerede?

– Det er plugget mye allerede, og plugging foregår kontinuerlig av brønner som ikke har noen nytteverdi. De fleste brønnene produserer olje og gass i dag og vil gjøre det i mange år fremover.

– Er det for dyrt og komplisert med plugging i dag?

– Vi arbeider i dag for å gjøre plugging mer kostnadseffektivt, men på dette feltet, som på andre områder foregår det kontinuerlig teknologiutvikling og kunnskapsheving. Det er derfor en forventning at det vil kunne gjøres enklere og billigere i fremtiden.

– Bør man vente med pluggejobb til det kommer mer effektiv teknologi?

– De fleste av brønnene er i produksjon. Det er derfor ikke slik at det står en mengde av brønner klar for plugging. De fleste letebrønner bores og plugges permanent før man forlater dem som en integrert del av boreoperasjonen. Noen brønner forlates midlertidig fordi de vurderes for gjenbruk av selskapene.

I dag har de åtte måneder fri i året: I dag har de åtte måneder fri i året. Det kan det bli slutt på

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.