OLJE OG GASS

OD fraråder tunnelboring i Lofoten

Teknisk mulig, men for farlig og ingen økt verdiskapning, mener direktoratet.

Slik så Acona for seg at løsningen kan konstrueres. To tunneler går parallelt på hver side av produksjonsfjellhallene.
Slik så Acona for seg at løsningen kan konstrueres. To tunneler går parallelt på hver side av produksjonsfjellhallene. Bilde: Acona CMG
Lars TaraldsenLars TaraldsenJournalist
7. aug. 2013 - 10:46

Det er omkring fire år siden det nordnorske oljeselskapet North Energy satte i gang arbeidet med å utrede tunnelboring i Lofoten, i samarbeid med Acona, Sintef, NTNU, Leonhard Nilsen og andre fagmiljøer.

Konseptet hadde betraktelig redusert faren for utslipp til sjø, og kunne ha snudd Lofoten-debatten på hodet.

Oljedirektoratet har vurdert konseptet, og funnet ut at det i utgangspunktet skal la seg gjøre.

OD: Vil ikke anbefale

– Tunnelkonseptet er nytt, men vurderes å være teknisk gjennomførbart. Konseptet bygger på kjente teknologiske elementer (…) fra både vannkraft- og veibygging i Norge, og de øvrige elementene som benyttes er kjente og utprøvde løsninger fra øvrig petroleumsvirksomhet, mener Oljedirektoratet, som har pekt på at det kun er fordeler med denne typen løsning, bortsett fra naturinngrep på land.

Men likevel vil ikke OD anbefale denne metoden. Dette har flere årsaker. Blant annet fordi de vurderer konseptet som for farlig.

– Konseptet introduserer nye risikoelementer sammenlignet med konvensjonelle løsninger. Faren for å støte på grunn gass anses som en betydelig risikofaktor. Videre må mulighetene for oversvømmelse, og brann og eksplosjon i kaverne/tunell samt jordskjelv og ukontrollerte utblåsninger fra brønnene inkluderes i HMS-vurderingene. Det er særlig risikoen knyttet til eventuelle eksplosjoner i en lukket kaverne det har vært stilt spørsmål rundt, skriver OD i sin konklusjon.

Oljedirektoratet skriver avslutningsvis at «Dersom alternative konvensjonelle løsninger finnes vil etter ODs vurdering ikke tunellkonseptet gi noen gevinster verken med hensyn til god ressursforvaltning eller økt verdiskapning».

Les også: Se forskerne sager biter av Jan Mayen-ryggen

North Energy: Delvis enig

Teknologidirektør i North Energy, Knut Aaneland, er delvis enig i hva som blir skrevet i OD sin rapport.

– Vi har studert alle disse risikomomentene, og industrien mener de er håndterbare. Samtidig tror vi det er vanskelig å tenke seg at utbygginger i Barentshavet og Lofoten gjennomføres uten at ilandføring blir et vesentlig element. OD mener at det ikke vil være noen økt verdiskapning ved et tunnelsystem sammenlignet med konvensjonelle utbyggingsløsninger. Verdiskapingen fra et tunnelprosjekt med ilandføring vil bli betydelig i form av leveranser og arbeidsplasser.

– En flytende produksjonsenhet (FPSO) vil bli bygget i Korea, og den vil bli utrustet sørpå. Vi mener at verdiskapningsargumentet er ganske annerledes enn som konkludert i rapporten, både i et nasjonalt og regionalt perspektiv, sier Aaneland, som mener at det er det regionale perspektivet som vil få mest betydning.

Konkurransedyktig alternativ

North Energy sier videre at de har satt et foreløpig punktum for arbeidet med tunnelutredning, og mener man kan konstatere at et konkurransedyktig alternativ, under visse omstendigheter er på plass.

– En konvensjonell utbygging er å foretrekke. Men dersom konvensjonelle metoder ikke kan brukes, mener vi dette kan være et konkurransedyktig alternativ, med avstander på 30-40 kilometer fra land. Beregninger som har blitt gjort, viser at både konvensjonelle utbygginger med FPSO, tunnel og undervannsproduksjon vil koste omtrent det samme. Hvis boring gjennom tunell viser seg å være det eneste alternativet vil det gi meget god økonomi om ressursgrunnlaget er stort nok, hevder Aaneland.

Les også: – Verdens største brønnstimuleringsverktøy

– Må ha rigg til leting

Teknologidirektøren peker også på at dersom boring gjennom tunnel skulle bli reelt, vil det likevel forutsette at en rigg må på plass i det sårbare området på utsiden av Lofoten.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre

– Enkelte konvensjonelle aspekter er det per i dag vanskelig å unngå. Spesielt gjelder dette den første innledende leteboring fra rigg. Ingen vil sette i gang et tunnelprosjekt uten at man har påvist ressurser nok til å forsvare det. Men jeg tror ikke at det vil være noe problem med tanke på fiskere, for eksempel, sier han, og peker på ytterligere aspekter ved et tunellkonsept.

– Selv om Norge er best i verden på fjellsprenging, så vet vi ikke med sikkerhet hva slags grunnforhold vi finner. Hvis det er grus, vann og leire, så kan det ta mye lenger tid. Det vil i det hele tatt uansett bli en stor oppgave. Det er naturlig å tenke seg et konsortium av oljeselskaper ved realisering av et tunnelsystem, sier Aaneland.

Når det gjelder faren for å støte på grunn gass, som Oljedirektoratet understreker i sin rapport, sier Aaneland at fagmiljøene ikke vurderer faren på samme måte.

– Ifølge tunnelboringsentreprenøren Leonhard Nilsen, som blant annet står bak kulltunneler på Svalbard, er dette en kjent problemstilling. De fagmiljøene vi har vært i kontakt med, mener de vil ha kontroll i slike situasjoner.

Les også: 1000 milliarder kroner å tjene på norsk sokkel

Normal betjening av anlegget

Konseptet OD har tatt utgangspunkt i består i at det bores en eller flere tunneler under havoverflaten fra land og ut til borelokasjonen på feltet.

Lengden som foreløpig er vurdert, er 30 kilometer med en diameter på omtrent seks meter. Det tenkes i utgangspunktet tre tunneler, en for olje-/gassproduksjon samt transport, en for logistikk og en for persontrafikk.

I enden, omtrent 350 meter under havoverflaten, bores det ut en omtrent 40 meter høy kaverne. Selve tunnelboremaskinen preserveres og plasseres nede i kavernen til eventuell bruk senere.

Det vil bli installert boreanlegg her, som skal bore opp brønner i et mulig reservoar inntil 50 km fra land. Det vil være normal betjening av boreanlegget, som vil si at personell vil bli transportert ned og opp av tunnelanlegget.

Kan fylle vann i tunellene

Et alternativ som også er tatt høyde for er å fylle kavernene og deler av tunnelen med vann.

Konstruksjonen er den samme som over, men i dette tilfellet vil alle operasjoner fjernstyres fra land, og det er ingen bemanning nede i kavernen.

– I dette tilfellet er det planlagt å installere en robotisert fjernstyrt rigg i kavernen. Denne løsningen vil kreve betydelig teknologiutvikling og verifikasjonsarbeid før det anses å være en tilgjengelig løsning, mener Oljedirektoratet.

Les også:

Ser på porene i stein for å få ut mer olje

Fast track er en megasuksess for Statoil

Yme-byggerne skal bygge ut et av verdens største oljefelt  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.