RASSIKRING

Nye Veier skal starte med å rassikre riksvei 13 Skare-Sogndal i 2023

Nye Veier har satt av 200 millioner kroner til utbedringstiltak på riksvei 13 Skare-Sogndal og har plukket ut områdene der det er størst rasfare.

Rasutsatt område langs riksvei 13 Skare-Sogndal.
Rasutsatt område langs riksvei 13 Skare-Sogndal. Foto: Asplan Viak
4. apr. 2022 - 08:46
Plandirektør Asbjørn Heieraas, Nye Veier. <i>Foto:  Nye Veier</i>
Plandirektør Asbjørn Heieraas, Nye Veier. Foto:  Nye Veier

Strekningen riksvei 13 Skare-Sogndal er rasutsatt og delvis svært smal. Denne høsten lyser Nye Veier ut en konkurranse om utbedrings- og byggetiltak. Planen er at selve arbeidene skal starte i 2023, skriver Nye Veier i en pressemelding.

I første omgang skal selskapet sikre mot ras og sørge for bedre framkommelighet. Samtidig pågår det et langsiktig arbeid med å vurdere utbyggingsprosjektet i sin helhet og prioritere hva som skal gjøres med de tre milliardene som står til disposisjon.

– Vi har innledet dialogen med kommunene og hatt nyttige møter. Vi må få til prosjekter som løser utfordringene på riksvei 13 og som kan nå opp i porteføljeprioriteringen i Nye Veier, sier Asbjørn Heieraas, plandirektør i Nye Veier, i meldingen.

Strakstiltakene

I mars var Nye Veier på befaring på riksvei 13 Skare-Sogndal og hadde møter med de berørte kommunene. I møtene orienterte Nye Veier om hvilke strakstiltak som planlegges. Aktuelle områder er:

Fra befaringen på riksvei 13. <i>Foto:  Nye Veier</i>
Fra befaringen på riksvei 13. Foto:  Nye Veier
  • Osgjelet: Skredpunkt ved Vinje
  • Byrkjeneset: Skredpunkt nord for Odda
  • Aurskreda og Øvsteskreda: Skredpunkt sør for Odda
  • Ylvisåker: Skredpunkt mellom Sogndal og Leikanger
  • Strekningen mellom Kyrkjeneset og Bjotveit

– Nye Veier har foreløpig vurdert disse områdene som mest aktuelle for strakstiltak. Det blir endelig avklart når konkurransen lyses ut til høsten, sier Heieraas.

Prosjektutvikling

I Nasjonal transportplan 2022-2033 er Nye Veier tildelt flere nye strekninger, deriblant riksvei 13 Skare-Sogndal. Prosjektene har ulik planstatus og selskapet vurderer nå hvilke prosjekter som egner seg for å starte opp med først.

Prosjektutviklingssjef Benedichte Limmesand Hellestøl i Nye Veier. <i>Foto:  Nye Veier</i>
Prosjektutviklingssjef Benedichte Limmesand Hellestøl i Nye Veier. Foto:  Nye Veier

– Arbeidet med riksvei 13 Skare-Sogndal er i tidlig fase og vi skal sette oss inn i utfordringene langs strekningen. I møtene med kommunene har vi fått innspill på forventninger og behov som vi tar med oss videre, sier Benedichte Limmesand Hellestøl, som er prosjektutviklingssjef i Nye Veier og blant annet har ansvaret for riksvei 13-prosjektet.

I tillegg til forberedelsene til konkurransen som skal lyses ut til høsten, pågår arbeid med datainnsamling, innhenting av dokumentasjon og faglig utredningsarbeid. Det er dessuten gjennomført skanning av veien og tatt 360-graders bilder langs hele strekningen.

– Vi har behov mer kunnskap og analyser knyttet til både beredskap og nytteberegninger innenfor de økonomiske rammene for prosjektet. Det blir flere befaringer og møter med ulike aktører. Det er viktig at vi får en god problembeskrivelse og definert samfunnsmålene slik at det videre arbeidet bli så målrettet som mulig. Prosjektorganisasjonen internt i Nye Veier er under oppbygging og vi har inngått avtale med Asplan Viak som er utførende konsulent, sier Hellestøl i meldingen.

Advokat og partner i advokatfirmaet Thommessen, Wenche Sædal,
Les også

Utvalg foreslår å fjerne miljøkrav – før det er innført

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.