Nye Veier-sjefen tror selvkjørende biler vil påvirke hvordan man bygger veier i fremtiden

Anette Aanesland er spent på om korona vil endre folks reisemønster og hva det vil bety for byggingen av infrastruktur.

Nye Veier-sjefen tror selvkjørende biler vil påvirke hvordan man bygger veier i fremtiden
Nye Veier-sjef Anette Aanesland er spent på om koronapandemien vil sette varige spor i folks kjøremønster med utvidet bruk av hjemmekontorløsninger. Foto: Erik Burås

Økt bruk av hjemmekontor, men flere privatbiler på de som reiser inn til byen. Koronapandemien har endret folks reisevaner de siste månedene, men vil det fortsette i tiden fremover?