Nye krav fra 2023 – tøffere for eldre skip

Klimagassutslippene fra skipsfart skal kuttes. Fra januar 2023 blir skipene «energimerket» fra A-E. De verste kan få problemer med å få oppdrag.

Nye krav fra 2023 – tøffere for eldre skip
Eldre skip vil slite med å oppnå god «rating» etter nye IMO-krav som måler energieffektivitet og karbonutslipp. Foto: DNV

FNs skipsfartsorganisasjon IMO (International Maritime Organization) har vedtatt tøffere klimaambisjoner.