Ny rapport: Skipsfarten vil klare å halvere klimagassutslippene innen 2050

Det spår DNV GL i sin årlige Energy Transition Outlook. Men det er ingen quick fix.

Ny rapport: Skipsfarten vil klare å halvere klimagassutslippene innen 2050
Norge produserer og eksporterer LNG fra Melkøya. DNV GL tror LNG blir viktigere for shipping på vei mot lavkarbon og nullutslipp. Bilde: Høegh

Utslippskutt fra internasjonal skipsfart vil oppnås via en rekke forskjellige virkemidler – alt fra energieffektivisering til nye energibærere og nullutslippsteknologi.