SAMFERDSEL

Ny rapport: Advarer regjeringen mot avgift på biodrivstoff – når ikke utslippsmålene i transportsektoren

Stort behov for teknologisk utvikling om man skal nå dagens mål.

Selv med dagens biodrivstoffpolitikk når vi ikke målene til regjeringen innen 2030, sier rapporten.
Selv med dagens biodrivstoffpolitikk når vi ikke målene til regjeringen innen 2030, sier rapporten. Bilde: Mona Strande

I det foreslåtte statsbudsjettet for 2020 la regjeringen opp til at det skulle innføres full veiavgift på biodrivstoff.