Ny rapport: Advarer regjeringen mot avgift på biodrivstoff – når ikke utslippsmålene i transportsektoren

Stort behov for teknologisk utvikling om man skal nå dagens mål.

Ny rapport: Advarer regjeringen mot avgift på biodrivstoff – når ikke utslippsmålene i transportsektoren
Selv med dagens biodrivstoffpolitikk når vi ikke målene til regjeringen innen 2030, sier rapporten. Bilde: Mona Strande

I det foreslåtte statsbudsjettet for 2020 la regjeringen opp til at det skulle innføres full veiavgift på biodrivstoff.