SAMFERDSEL

Ny forskning: Så mye betyr antall pigger i dekket for svevestøv

Norsk regelverk bedre for miljøet enn nabolandenes regler.

Økende antall pigger på piggdell gir betydelig mer svevestøv viser en ny test gjennomført av Vegvesenet og det svenske Trafikverket.
Økende antall pigger på piggdell gir betydelig mer svevestøv viser en ny test gjennomført av Vegvesenet og det svenske Trafikverket. Bilde: Scanpix
10. juni 2015 - 14:33
Vis mer

Økende antall pigger på piggdekk gir betydelig mer svevestøv. Det viser en ny test gjennomført av Statens vegvesen i samarbeid med svenske Trafikverket.

Etatene har sammenliknet utslipp av svevestøv fra piggdekk tilpasset de ulike regelverkene i de nordiske landene.

Forsker svarer leserne: Transportforskeren svarer leserne: Derfor gir mer vei mer kø

Sammenlikner regler

Etter dagens regler bestemmes tillatt antall pigger ut fra hjulets dimensjoner. Finland og Sverige har i tillegg en unntaksregel i sine regelverk.

Den innebærer at et piggdekk kan ha flere pigger enn det antall som er fastsatt i regelverket dersom det kan dokumenteres at piggdekket ikke påfører større slitasje på veidekket enn et piggdekk som oppfyller kravet til antall pigger.

Formålet med testingen var å undersøke hvordan de ulike regelverkene påvirker luftkvaliteten.

– Resultatene vil bli brukt i dialogen Vegdirektoratet har med myndighetene i Sverige og Finland, samt dekkbransjen, der vi arbeider mot et felles harmonisert regelverk som på en best mulig måte ivaretar hensynet til trafikksikkerhet og miljø, sier Håkon Rosendahl i Statens Vegvesen.

Les også: Rotfrukt skal forhindre is på svenske vinterveier

Ingen sammenheng

Forskningsresultatene viser klart at antall pigger i seg selv er en viktig parameter for produksjon av svevestøv.

Testmetoden som er brukt for å måle slitasje på vegdekket viser at piggdekk som er godkjent etter unntaksregelen ikke gir mer slitasje på asfalten enn et piggdekk som er godkjent etter fast antall pigger. Men at produksjonen av svevestøv likevel er cirka dobbelt så høy.

Testen konkluderer dermed med at det ikke er  noen sammenheng mellom slitasjetesten på veien og produksjon av svevestøv.

Grafikk svevestøv
Figuren viser målt produksjon av svevestøv PM10. Kjersti Magnussen/ Teknisk Ukeblad
Dette er, ifølge Rosendahl, likevel ikke riktig.

– Det er en sammenheng mellom veislitasje og svevestøv, men denne sammenhengen kan ikke kvantifiseres i testmetoden som brukes for å godkjenne unntaksdekk, sier han.

Testen som er utført går ut på at en personbil med piggdekk kjører 200 ganger over rillete steinplater ved 100 km/t. Disse steinplatene veies før og etter test, det vil si at kun vekttap registreres.

– Hvis man kan utvikle en testmetode som både tar hensyn til piggdekkslitasje og effekt på luftkvalitet, kan det være fornuftig å innføre unntaksregelen også i Norge. Men på nåværende tidspunkt har vi ingen god testmetode for å bedømme dette, sier Rosendahl.

Les også: Slik får du batteriet i elbilen til å vare

Jobber med regelverk

Den 7. oktober 2013 ga Statens Vegvesen en dispensasjon som tillater bruk av dekk som er godkjent etter den svensk/finske unntaksregelen.

Risendahl forklarer dette med at Vegdirektoratet er opptatt av at piggdekkreglene skal legge til rette for sikker kjøring på vinterføre, samtidig som de negative følgene for luftkvaliteten ikke blir for store.

– Man må derfor vurdere hvordan man på en best mulig måte danner et regelverk som ivaretar disse hensynene, sier han.

– Er det en ide å minke antall pigger i norske dekk for å få ned mengden svevestøv?

– Per i dag er det ikke mulig å si noe mer om vektingen mellom disse to hensynene, og det er derfor heller ikke mulig å gi noe klart svar om en reduksjon i antall pigger er aktuelt, svarer Rosendahl.

Les også: Nå blir det vanskeligere å få bilen gjennom EU-kontrollen

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.