BYGG

Ny E16: Fem kilometer problemvei

Mona StrandeMona StrandeJournalist
22. nov. 2007 - 14:28

Det ble ikke så lett å bygge den drøyt fem kilometer lange E16-strekningen fra Vøyenenga til Bjørum som Statens vegvesen først hadde trodd.

Nye beregninger viser ikke bare at veien vil bli 250 millioner kroner dyrere enn forventet, men også at ferdigstillelsen vil bli seks måneder forsinket. Nå åpner ikke veien før våren 2009.

Les også:

Derfor kollapset E16-brua

Betong ute av kontroll på nye E16Fordyret av lovendringForurensede masser, flytting av en tunnelåpning og dårlige grunnforhold er årsakene til de mange problemene med prosjektet.

- Vi fikk store problemer med et gammelt deponi. På grunn av en endring i forurensningsloven ble tungmetallinnholdet i massene plutselig høyere enn det som var tillatt, dermed måtte vi bruke cirka 50 millioner kroner på å fjerne massene og kjøre dem til avfallsanlegget på Isi, sier prosjektleder Knut Gløersen i Statens vegvesen Region Øst.

For dårlig fjell

I vår dukket det også opp et stort problem med tunnelåpningen i nordenden av Skuitunnelen.

- Det planlagte tunnelpåhugget viste seg å ha altfor dårlig fjell, derfor måtte det flyttes. Dessverre oppdaget vi dette for sent, så alt utstyr var fjernet og i gang på nye prosjekter andre steder, forklarer Gløersen.

Som om det ikke var nok, ble det også nødvendig med mer sprøytebetong enn forventet og ekstra tettingsarbeider i samme tunnel. Det har også blitt økte elektrokostander til trafikkstyring og overvåkning av tunnelene som følge av økte krav i EU-direktivet.

Mye kvikkleire

Strekningen er også preget av dårlige grunnforhold.

- Det er veldig bløte masser og dårlige grunnforhold på det meste av veien som ikke går i tunnel, sier Gløersen.

Dette førte til at de på Økri måtte stabilisere kvikkleiren i grunnen med 25.000 kalk- og sementpeler for å hindre utrasing av skråningene.

Fra Vøyenenga til Bjørum er det blant annet et to-plankryss i bløt kvikkleire og to tunneler på tilsammen 2,5 kilometer.

60 mill. i år

På grunn av markedsutviklingen i anleggsbransjen var tilbudene fra entreprenører ifølge Statens vegvesen høyere enn forventet, noe som også har bidratt til kostnadsøkningen.

I St.prp. nr. 27 (2006–2007) ble det orientert om en ventet kostnadsøkning på 190 millioner kroner. I tillegg kommer altså kostnadsøkningen på 60 millioner kroner som er varslet i år.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.