NTNU: Dette er de viktigste maritim-trendene neste tiår

Radikale utslippskutt krever radikale løsninger, men tida begynner å bli knapp for å nå IMOs utslippsmål for deep sea. For Norge er spesialisering og miljøutfordringene en gyllen mulighet.

NTNU: Dette er de viktigste maritim-trendene neste tiår
Rundt 80 prosent av utslippene fra internasjonal shipping stammer fra deep-sea-segmentet og de store skipene. Maersk Triple E-skipene var et skritt i retning av mer energieffektive skip, men utslippene er likevel betydelige. Nå bestilles stadig flere med LNG-motorer. Foto: Wikicommons

I TUs serie om maritime trender, spør vi sentrale aktører i litt ulike deler av maritim næring om hva som preget perioden 2010-2020 – og hvilke trender de ser framover – fem og ti år. Vi ber dem også svare på hvilke drivkrefter som har vært og vil være viktig.